Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете след 30 минути /,


email:aquapumpbg@gmail.com  по всяко време,


стационарен телефон   052 754157  от 18 до 22 часа


Хидрофори с електронни пресостати EASYPRES ІІ и EASYPRO

 
JSW 1AX с EASYPRES ІІ 360лв. Поръчай
JSW 15MX с EASYPRES ІІ 473лв. Поръчай
Запитай за оферта
 

         Х идрофорите с електронни пресостати EASYPRES ІІ и EASYPRO са комплекти за водоснабдяване на малки вили , животновъдни ферми , за повишаване на налягането на горните етажи на високи блокове и за  поливни системи . Вариантите със самозасмукващи помпи JSW2 са подходящи за засмукване на вода от кладенци със смукателна дълбочина до 8 метра и за директно засмукване от водопроводната мрежа . Вариантите с едностепенни и многостепенни центробежни помпи са по- подходящи за монтиране към резервоари "ПОД ЗАЛИВ" , когато резервоара е по- високо от помпата . Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи . Налягането на включване се определя от  електронният пресостат EASYPRES ІІ и EASYPRO . Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница / 80до 100 литра за час / . Дебита и налягането на хидрофора след включване на помпата се определят само от параметрите на съответната помпа . Налягането на изключване  е възможно да бъде малко по-голямо от  Hmax .

         За помпи с дебит до 6 куб.метра на час електронния пресостат се монтира директно  след помпата . При помпи с по-голям дебит поради малкия отвор на електронния пресостат загубите на налягане в него нарастват - вижте "Хидравлични загуби в хидрофора". При помпи с дебит по-голям от 6 куб.метра на час за поливни системи може да се използват електронни пресостати , свързани на Байпас с възвратен вентил с диаметър , съответстващ на диаметъра на изходящата тръба на помпата - вижте Водопроводни схеми на свързване на електронни пресостати и електронни защити "Нулев дебит".

          За правилна заявка на хидрофор изпратете Запитване .
          За гарантиране на безаварийна експлоатация на хидрофорната уредба да се спазят  "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ".

           При монтажа да се спазят  Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана"Електробезопасност" и Монтаж на помпи за чиста вода .

            За да не се претоварва помпата на изхода и да се монтира кран с изпразнител с монтиран срещу изпразнителя манометър между крана и помпата-вижте "Схема на хидрофор към резервоар".  

            За допълнителни технически данни попълнете ЗАПИТАЙ ЗА ОФЕРТА.

            За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи-JET 80M;JET120 M;MK 120 M и др. Налягането на включване на електронният пресостат може да се настройва в границите от1,5 до 3,2 bar чрез подходящо завъртане на регулиращия винт ,който притиска мембраната.Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница /80до 100 литра за час/.

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2017 AquaPump.net. All rights reserved!