Производители

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Механични пресостати

 

              Механичните пресостати са устройства за управление , които превключват контактите си при промяна на входна величина налягане на флуид / газ или течност / .

              Състоят се от еластична мембрана върху  която действа налягането и лостова система за задвижване на контактна система .     

               Механичните пресостати биват с нормално отворени  / НО / или нормално затворени / НЗ /  контакти  , които се превключват под влияние на  налягането като има разлика / диферент / между налягането на включване Рвкл и налягането на изключване Ризкл , която дава възможност да се избегне често превключване при малки промени на налягането .

 

              ВНИМАНИЕ ! За правилно функциониране  механичните пресостати трябва да се монтират в непосредствена близост до разширителни съдове ( хидрофори ) със сгъстен газ с налягане равно на налягането на включване Рвкл минус 0,2 бара .

               При голямо разстояние между механичния пресостат и разширителния съд ( хидрофора ) се наблюдава грешно сработване и често включване при хидравлични удари .

 

             - при нормалнозатворени контакти при повишаване на налягането от нула до Ризкл контактите са затворени , а при достигане на Ризкл се изключват . След понижаване на налягането до Рвкл контактите се затварят и остават затворени до достигане на  Ризкл .

 

            - при нормалноотворени контакти на пресостати LP/3G контактите остават отворени при повишаване на налягането от нула до Рвкл ,  при достигане на Рвкл контактите се затварят и остават затворени при понижаване на налягането до Ризкл .

 

           Контактните системи са с двуполюсно / FSG ,     РМ  / или триполюсно изключване / РТ12 /  с директно изключване на двигателя или бобината на управляващия контактор в зависимост от мощността на двигателя .

 

         Вижте  - Настройка и експлоатация на хидрофори с механични пресостати .

 

          За консултации  и оферта - КОНТАКТИ .

 

        

 
 • Комплект петпътен фитинг с пресостат РМ5 и манометър

               Предлаганият комплект съдържа месингов петпътен фитинг , манометър и механичен пресостат РМ 5 или РМ5SC .

 • Механични песостати РМ5 SG със скала за лесна настройка

         Модификация на пресостат РМ5 с лесна настройка на налягането на включване Рвкл  при  фиксиран диферент

    Рдиф = Ризкл - Рвкл  = 1,5 bar .

 • Механичен пресостат РМ5 с вграден манометър и тройник

           Предлаганият пресостат РМ5 е с вграден манометър и тройник в обща пластмасова конструкция .

 • Механични пресостати РМ

            Механичните пресостати РМ 5 и РМ12  са с нормално затворени контакти служат за управление на  еднофазни помпи , а пресостат РТ12 на трифазни помпи .  Пресостатите за ниско налягане LP/3G са с нормално отворени контакти със заводска настройка на налягане на включване 0,5 bar и налягане на изключване 0,1bar .

 • Механичен пресостат F

           Механичният пресостат  F  e с нормалнозатворени контакти и служи за включване на помпата при понижаване на налягането под налягане на включване Рвкл  и изключване на помпата при повишаване на налягането над налягане на изключване Ризкл . Предлаганата конструкция  по лиценз на фирма Schneider Electric e изцяло метална с лесна настройка и много стабилни параметри на настройка във времето .

   

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!