Производители

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Плувак-вентили

       

         Плувак - вентилите служат за механично изключване на пълнещата вода на резервоари , пълнени от водопровод или от собствен водоизточник .

         За подробно описание , предимства и недостатъци  вижте  Плувак -вентили - конструкции и препоръки за използване .

         За особеностите на монтажа вижте Монтаж на плувак - вентил и електрически нивоизключвател .

 

         ВНИМАНИЕ ! Задължително преди плувак-вентил да се монтира механичен филтър .   

 

       
          За плувак -  вентили с параметри различни от представените в сайта попълнете  ЗАПИТВАНЕ .  

 

           За консултации  и оферта  -  КОНТАКТИ .

 
 • Плувак-вентили с индиректно затваряне

            При този тип плувак-вентили затварянето се извършва за сметка на налягането на входящата вода .  Размерите на лостовия     механизъм и размерите на поплавъка за всички размери на входящата тръба са еднакви .Лостовия механизъм служи за отваряне и затваряне на малък отвор в мембраната на затварящия механизъм , а затварянето става за сметка на налягането на водопровода .

     ПРЕДИМСТВА!

      а / Габаритните размери на плувак-вентилите с индиректно затваряне са еднакви и не зависят от диаметъра на входящата тръба

      б / Затварянето  на плувак-вентилите с индиректно затваряне става  при достигане на ниво на изключване , а отварянето 

      става  при спадане на нивото до ниво на включване . Разликата между нивото на включване и нивото на изключване най-често  е от 10 до 15 см . Затварянето и отварянето става плавно без хидравлични удари като дебита на водата е почти еднакъв .

      НЕДОСТАТЪЦИ!

      Минималното входно налягане на плувак-вентилите с индиректно затваряне е 0,5 bar .

      ВНИМАНИЕ!

       1.При  налягане на входа по-малко от 0,5 bar плувак- вентила с индиректно затваряне не позволява пълнене.

       2.Задължително преди плувак-вентила да се монтират   Филтри .

       3.Поради опасност от незатваряне на плувак-вентила при наличие на  механични примеси във водата , в помещението , където е монтиран , да се предвиди сифон или да се монтира дренажна помпа .

 • Плувак-вентили с директно затваряне

        Плувак-вентилите с директно затваряне служат за ограничаване на нивото на водата в резервоари пълнени от водопроводната мрежа или от други водоизточници . Максимално допустимото  налягане на водата е 8 bar . Задължително преди плувак-вентила да се монтира механичен филтър . Поради опасност от незатваряне на плувак-вентила при наличие на механични примеси във водата в помещението , където е монтиран ,  да се предвиди сифон или да се монтира дренажна помпа .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!