Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Контакти

                         

                             ЗАЩО ДА ИЗБЕРА  AQUAPUMP . NET ?

 

                              НЕ ХРАНИ ГЛАДНИЯ С РИБА - НАУЧИ ГО ДА Я ЛОВИ ! 

                     

                              ИНФОРМИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ - ДОВОЛЕН КЛИЕНТ ! 

 

                              ОБУЧЕНИЯТ КЛИЕНТ - НАШ ПАРТНЬОР !

 

                              ПОСТРОЕНОТО ОТ НАС - ДА ОСТАНЕ И СЛЕД НАС !                      

          

          За проектиране , консултации и оферти  -  д-р . инж . Йордан Йорданов           

 

              мобилен телефон  0887 53 60 19  от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа , 

/ ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл / , 

               aquapumpbg@gmail.com   

 

              стационарен телефон 052 75 41 57   от 7  до 13 часа и от 15 до 21 часа 

              скайп : jordanov13579 

                     

                      

             За съобщения ,отзиви и информация използвайте Обратна връзка в края на страницата КОНТАКТИ или Запитай за оферта на някой от съответните продукти .                 

                                

                                                          ЗА АВТОРА НА САЙТА

 

           Инж . Йордан Димитров Йорданов е завършил ВМЕИ-Варна , специалност „ Електрически машини и апарати” през 1970 г .

         Защитава дисертация и получава научна степен „доктор” през 1990 г . След конкурс получава научно звание " доцент " по „Електрически машини” в Технически университет - Варна през 1992 г .

         До 2012 г . чете лекции по дисциплините „ Електрически машини ” ,  „Електромеханични устройства и системи " и " Преходни процеси  на електрически машини ".

          До 1989 г . има научни интереси в областта на електрическите микромашини и електрозадвижвания – в тази област има 12 авторски свидетелства и 30 научни публикации .

 

           Авторът е участвал в разработката и внедряването на :

         1. Лентодвижещ механизъм , по-специално за касетни магнетофони - за завод ” ЕЛЕКТРОАКУСТИКА ” - гр . Михайловград .

         2 . Метод и устройство за изработване на куха навита котва - за завод ” ЕЛЕКТРОАКУСТИКА ” - гр . Михайловград ..

         3 . Електровентилатор - за ЗРНА-Варна .

         4 . Индукционен регулатор на напрежение - за катедра ЕТЕТ на ТУ - Варна .

         5 . Електромашинен преобразовател на честота - за ЗРНА-Варна .

         6 . Асинхронен изпълнителен двигател ДИДА-1ТМ - за ЗРНА-Варна .

         7 . Безконтактен високоскоростен двигател за машина за кардиране на прежда - за ТЕКСТИЛМАШ - Габрово .

         8 . Центробежен високоскоростен разпръскващ механизъм – за БИОМАШ - Варна .

         9 . Безредукторно телоподаващо устройство за заваръчни автомати – за з-д ” Кракра” - Перник .

         10 . Серия самонапомпващи хидрофори – за ЕТ " ФИЛБО " - Варна .

         За изделията от т . 1 , т . 2 и т . 8 има признати авторски свидетелства .

 

         От 1989 г . авторът започва изследвания на  работата на хидрофорни системи в лабораторни и експлоатационни условия . Разработената от автора серия неръждаеми самонапомпващи хидрофори  е внедрена в практиката на фирма ЕТ „ ФИЛБО-Варна ” и повече от пет години бе на пазара . В последните години интересите на автора са насочени към системите за управление и защита на хидрофорни системи и енергийната им ефективност .

 

          Някои от публикациите на автора  след 2000 г . са :         

          1 . Йорданов Й . Д . , Хидрофорни уредби със стъпално превключване на паралелно работещи помпи , Годишник на ТУ-Варна , 2001 г . , стр . 389 .

           2 . Йорданов Й . Д . , Хидрофорни уредби със самонапомпващи хидрофори , Годишник на ТУ-Варна , 2004 , стр137 .

            3 . Йорданов Й . , Карагьозов Г . , Славова Я . Експериментално изследване на хидрофорни уредби за бита , Годишник на ТУ-Варна , 2007 г . , стр . 38 .

            4 . Йорданов Й . Д . , Защити на помпени агрегати , задвижвани от кондензаторни асинхронни двигатели , при работа в хидрофорни уредби , Годишник на ТУ-Варна ,  2001 г . , стр . 383 .

 

     С настоящия сайт авторът си поставя за цел популяризиране на възможностите на хидрофорните системи за решаване на въпросите на автономното  водоснабдяването на фамилни къщи и вили , вилни селища , хотели и обществени сгради сред най-широк кръг читатели .

 

     Написани в популярен вид статиите в сайта могат да бъдат използвани  от водопроводни техници , електротехници и потребители на хидрофорни системи за разширяване на знанията им по проектиране , монтаж и експлоатация на хидрофорни системи .

 

      Инструкциите за монтаж и експлоатация на хидрофорни системи са написани на базата на повече от 30 годишен опит по проектиране и наблюдения на  монтажа и експлоатацията на  хидрофори в гр .Трявна , гр.Тръстеник , с . Рибарица , Гюешево , Мъглиж и на територията на Шуменска , Добричка , Бургаска и Варненска области .По проекти на автора са комплектовани , настроени и експедирани за монтаж хидрофорни системи за хотели и в чужбина  / Сиера Леоне , остров Тасос  /.

 

   

       Авторът благодари на всички фирми , които оказват съдействие в съставянето и поддържането на сайта като предоставят база данни от експлоатацията на монтирани и експлоатирани от тях хидрофорни системи , помпи и други хидротехнически съоръжения.     

 

       Авторът изказва благодарност на всички читатели , които с отзивите по експлоатация на помпи и хидрофорни системи , въпросите и коментарите помагат за разширяване познанията по експлоатация на хидрофорните системи и натрупване на достоверна база данни за издаване на бъдеща книга   "Проектиране , монтаж и експлоатация на хидрофорни системи и помпи ."

 

 

 

 

 

 

Обратна Връзка

Полетата отбелязани с знака * са задължителни.

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!