Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Машинно и резервоар от бетон

        Скица на резервоар и машинно помещение за монтаж на хидрофор . Технически изисквания за помещението четете в :

Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори.

   Изпълняват се при значителен обем  над 10 m3 при възможност за използване на необходимата механизация . Изпълнява се по строителен проект , в който трябва да са предвидени :

               - Преливна тръба  , замонолитена в горната част на резервоара , която да отвежда излишната вода при повреда на механичния поплавък / плувак-вентил / към по-ниска част на терена , към отводнителна канализация или към дренажна шахта в помещението за монтиране на помпата или хидрофора . При отвеждане към отводнителна канализация на преливната тръба да се монтира възвратна клапа , която да не допуска връщане на дъждовна вода в резервоара .

                 BНИМАНИЕ ! Диаметърът на преливната тръба трябва да бъде не по- малък от 3 пъти диаметъра на пълнещата тръба .

                 - На дъното под капака на резервоара  да има шахта 40х40х40 см за монтиране при необходимост на дренажна помпа за почистване на резервоара . Подът на резервоара се измазва с наклон към шахтата .

                  - Капакът на резервоара да е над терена и да не допуска попадане на дъждовни , подпочвени води и замърсяване на водата . Капакът на резервоара задължително да се заключва .

                 - Резервоарът се измазва отвътре с циментова замазка с пластификатор за водоплътност 

 - При възможност се препоръчва вътрешната стена на резервоара да се покрие с полиетилен високо налягане ,  отделните листи на който се заваряват 

                 - В стената към машинното помещение за монтиране на помпата или хидрофора да се замонолитят неръждаеми тръби заварени към стоманени планки с размери не по малки от200х200х4 мм , захванати  към арматурата , така че краищата с предварително нарязани резби да стърчат не по- малко от 50 мм вътре  и вън от резервоара - резбите де се предпазят с навити фитинги.

                 Тръбите за захранване на помпите са с диаметър равен или по-голям от диаметъра на смукателния отвор на помпата и  се залагат на 150 мм от дъното на резервоара . Броят на заложените тръби да съответства на броят на помпите плюс една .

                 На дъното на резервоара да се заложи тръба с диаметър не по-малък от 32 мм по направление на дренажната шахта за периодично почистване на резервоара .

                 Тръбите за зареждане на резервоара с вода се залагат на 100 mm от тавана непосредствено до люка на резервоара , за да се гарантира лесно обслужване .

Машинно и резервоар от бетон

        ВНИМАНИЕ ! При вероятност от поява на високи подпочвени води над нивото на дъното на шахтата не се допуска изработването на такава шахта и хидрофорната система трябва да се монтира над терена в сградата или специално помещение с гарантирано отопление през зимата или хидрофорната система да се демонтира през зимата , ако вилата не се обитава .

            ВНИМАНИЕ ! Наличието на дренажна шахта и дренажна помпа не може да гарантира безаварийната експлоатация на такива хидрофорни системи поради възможност за повреда на дренажната помпа ,спиране на електрозахранването и др.

           За консултации - КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!