Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Минишахта за монтаж на хидрофорна уредба със сондажна помпа с дебит до 3 m3/h

         Показани са  скици на минишахти за монтиране на хидрофорни уредби на потопяема помпа с дебит до 3 m3/h . Шахтата е изработена над самия сондаж и се характеризира с минимални строителни работи . Препоръчва се при много твърди почви когато не може да се използва механизация за изкопаване .

          На фиг . 1  е показана минишахта с хидрофорна система с електронен пресостат и малък хоризонтален разширителен съд , монтиран хоризонтално на стената на куки за бойлер . Първата скица е поглед отгоре без капак .отгоре минишахта

             Разрез на шахтата с монтиран хидрофор е показан по-долу .разрез минишахта

                                                           Фиг.1         

            ИЗИСКВАНИЯ :

           1 . Разширителният съд е хоризонтален :

            - може да се  се монтира  хоризонтално като през краката се прекарва бетонно желязо Ф16 , което се окачва на куки за бойлер . Отворът за помпене на въздух покрит с пластмасова капачка да е достъпен за контрол на налягането и помпене на въздух .

            - може да се монтира хоризонтално на пода върху подложка за да не се мокри

             - може да се монтира вертикално при достатъчна дълбочина на шахтата , когато над разширителния съд има поне 20 см за монтиране на термоизолация 

            2 . Капакът на шахтата на 100 мм над нивото на терена , да не пропуска дъждовна вода и да се заключва.

            3 . Изходната тръба на дълбочина 60 см от терена.

            4 . На стената до сондажа се набива скоба от бетонно желязо ф10 на 60 см от дъното за завързване на осигурителното въже и кабела на помпата.Скобата да не пречи на спускането и изваждането на помпата.

             5 . След монтиране на хидрофорната система под капака  непосредствено над тръбите и разширителния съд да се монтира допълнителен капак от водоустойчив шперплат  или фибран ( може от две и повече части ) с дръжки от капроново въже за лесно демонтиране .

              6 . Електрическото табло за управление на помпата се монтира над  допълния капак в който са направени прорези за преминаване на кабелите .

              7. Над  допълнителния капак се монтира плътно термоизолация от фибран , стиропор и др . Допуска се по изключение използване на минерална вата само ако е поставена в два слоя полиетиленови чували за да не се допусне попадане на влага и замърсяване на машинното и сондажа с минерална вата . При използване на термоизолация от отделни парчета да се поставят в чували и се завържат за по-лесно поставяне и изваждане при ремонтни работи .

              8 . През зимата над горния капак да се натрупат чували с листа,слама и др.отпадъци за допълнителна термоизолация.Чувалите се покриват с полиетиленово платно , което се затиска против отвяване . 

             На снимката е показан модел на монтирана хидрофорна уредба с електронен пресостат , където : 1- капа на обсадната тръба ;

електронен-потопяема

                                                              Фиг.2       

3 - електронен пресостат BRIO ; 4 - кран с изпразнител ; 5 - манометър .

 

        ВНИМАНИЕ ! При вероятност за поява на високи подпочвени води над нивото на дъното на шахтата не се допуска монтиране на хидрофорна уредба - тя трябва да се монтира вътре в сградата.

 

      При разполагане на обсадната тръба в единия ъгъл е възможно монтиране на вертикален разширителен съд до 100литра при намаляване на ширината на минишахтата до 700мм.

                                                             Фиг.3                                 

              На скиците: - манометри , СК - кран сферичен с изпразнител , Ф - филтър , Е - електронен пресостат или електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " , ПРЕС - механичен пресостат ,монтиран на петпътен фитинг заедно с манометър .

 

              Един от недостатъците на предлаганата Минишахта е опасността от замръзване при недобре изработена термоизолация .

 

              ВНИМАНИЕ ! Съществен недостатък  на описаната минишахта е липсата на шахта за монтиране на дренажна помпа .           Желателно е да се предвиди изработването на такава шахта и да се монтира аварийна дренажна помпа - само при отсъствие на високи подпочвени води през пролетта.

 

               ВНИМАНИЕ ! При терени със значителна денивелация дренажната помпа е възможно да се замени със сифон и тръба със свободно изтичане към терена - вижте Машинно над резервоар от пластмаса .Такова решение се препоръчва при вероятност от високи подпочвени води включително и извиране на вода от сондажната тръба при пролетно пълноводие .


               Ако няма такава възможност  се препоръчва минишахтата да се изработи над терена  и отстрани да се изолира с термоизолация и дебел слой землен насип над 60 см оформен във вид на алпинеум с цветя и друга растителност като през зимния сезон над капака се монтира термоизолация с дебелина над 8 см и допълнително монтиране на полиетиленово фолио затиснато с чували пълни с растителни отпадъци от есенното почистване на градината - през пролетта тези отпадъци се изхвърлят за компост . 

                Един от начините за отрязване на сондажната тръба без попадане на стружки от рязането в сондажа е описан в Отрязване на сондажната  тръба .                                

           За консултации КОНТАКТИ

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!