Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофорна уредба с междинен резервоар пълнен от сондаж и магистрален водопровод

       

            Дадената водопроводна схема на хидрофорна уредба с междинен резервоар позволява максимално използване на дебита на сондажи и кладенци с ограничен дебит с допълнително резервно пълнене на резервоара от магистрален водопровод с недостатъчно налягане . Схемата позволява едновременно пълнене и от два кладенеца  като магистралния водопровод се замени с кладенеца с ограничен дебит и по-голям собствен резервоар .

Пълнене на резервоар от сондаж иводоровод

                 В зависимост от настройката на налягането на включване на електронните пресостати са възможни следните режими :

 

                 1 . Приоритетно  използване на водата от магистралния водопровод и резервно  използване на водата от сондажа .

 

                  При достатъчно високо налягане на магистралния водопровод сградата се захранва от магистралния водопровод директно  , а резервоарът се пълни от хидрофора на сондажа . При спадане на налягането в магистралния водопровод под налягането на вкрючване Рвкл1  на електронния пресостат Е 1 при пълен резервоар сградата се захранва директно от хидрофора на сондажа  /помпа1 / при малък дебит ,  докато налягането в сградата е по-високо от налягането на включване Рвкл 2 на хидрофора , захранван от резервоара (помпа 2 ) .

                  При повишаване на дебита в сградата и спадане на налягането под Рвкл2  се включва хидрофора , захранван от резервоара и  управляван от електронния пресостат Е2  и сградата се захранва от помпа 2 . При намаляване на нивото в резервоара под НИВО 1 се отваря плувак - вентил ПВ1 и резервоарът започва да се пълни от хидрофора на сондажа . Ако дебитът на сондажа е по-малък от дебита в сградата и нивото на водата спадне под НИВО2 се отваря и плувак - вентил ПВ2 и резервоарът се пълни и от магистралния водопровод .

                   При намаляване на дебита в сградата и покачване на нивото на водата над НИВО 2 резервоарът продължава да се пълни

само от хидрофора на сондажа .

                    При намаляване на дебита и напълване на резервоара над НИВО 1 сградата се захранва само от хидрофора на сондажа .

 

                  2 . Приоритетно използване водата от сондажа и резервно от магистралния водопровод

 

                   При ниско налягане на магистралния водопровод  , по-ниско от налягането Рвкл1 на хидрофора от сондажа и малък дебит

сградата се захранва директно от сондажа .

                    При повишаване на дебита и спадане на налягането до Рвкл2  на хидрофора , захранван от резервоара, се включва помпа 2 и сградата се захранва от помпа 2 , а резервоарът се пълни от сондажа през ПВ1 докато нивото спадне до НИВО2 .

                     При голям дебит и спадане на нивото под НИВО 2 резервоарът се пълни и от магистралния водопровод .

 

                    ВНИМАНИЕ ! Ако желаете резервоарът да се пълни приоритетно от водопровода  и резервно от сондажа трябва да се разменят местата на плувак - вентилите .

 

                     ВНИМАНИЕ ! При недостатъчен дебит на сондажа сондажната помпа да се монтира към табло с вградено НИВОРЕЛЕ с три електрода ,което да изключва помпата при понижаване на нивото на водата до помпата  и я включва при повишаване на нивото на водата до 0,6 до 0,8  от водния стълб .

 

                     ВНИМАНИЕ ! При използване на пластмасови резервоари е желателно да се монтират затварящи Плувак - вентили с индиректно затваряне при които усилието върху поплавъка е малко и няма опасност от повреда на резервоара в мястото на закрепване на плувака .

 

                     За консултации КОНТАКТИ .

                

         

   

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!