Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Трифазна схема на свързване на хидрофорна уредба към сграда без защитен прекъсвач

          На фиг .1 е показана  трифазна схема на свързване на хидрофорна уредба към сграда , в която няма монтиран  защитен прекъсвач / дефектнотокова защита / . Защитни прекъсвачи се монтират на изходите към всеки самостоятелен контакт в машинното помещение . Допуска се всички двигатели свързани директно към таблото да са с общ защитен прекъсвач . Остатъчният ток на защитния прекъсвач в този случай се избира според  Електробезопасност - вижте фиг .2 на която е показана  монтажна схема на табло за управление на три помпи със стъпално превключване .

трифазна схема на хидрофорна уредба от сграда без защитен прекъсвач

                                                                                      фиг.1

              Предложената схема позволява стъпално управление на три помпи , включване на дренажна помпа и система за пълнене на резервоара чрез управление на магнет вентил от Електрически нивоизключвател за чиста вода , означен като ДДГ / датчик горно ниво /.               Единият от нормално отворените контакти на контактор К4 е предвиден за включване на потопяемата сондажна помпа  , която пълни резервоара .                                                                                            

                                                        фиг .2             

                      За консултации КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!