Хидрофори и хидрофорни системи

Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори и хидрофорни системи

  

    

     хидрофори с               хидрофори с            хидрофори с електронен                  хидрофори с   резервоари
     мембрана                    механичен                          пресостат                               честотно

                                          пресостат                                                                         регулиране

 

            В тесен смисъл под  ХИДРОФОР се разбира цилиндричен напорен разширителен съд с изводи за свързване към водопроводната система , към компресор и допълнителни аксесоари . В  AQUAPUMP.NET е използвано и понятието РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД за ХИДРОФОР .

 

            В широк смисъл  в бита , сред специалистите и в AQUAPUMP.NET под ХИДРОФОР  / ХИДРОФОРНА СИСТЕМА / се разбира помпена система за повишаване на налягането , която включва една или няколко помпи , разширителни съдове , система за управление и защита , водоизточници и всички аксесоари за безаварийното функциониране на помпената система .

 

            За предварителна информация се запознайте с  Какво да знам преди да купя хидрофор .

 

             І .  ВИДОВЕ ХИДРОФОРИ / РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ /

 

             І . 1 . Хидрофори с мембрана

 

            При тези съдове мембраната служи за изолиране на водата от сгъстения въздух / газ / за да се избегне постепенното разтваряне на въздуха във водата и намаляването обема и налягането на въздуха . Въздухът се нагнетява при производството на хидрофора и при продажбата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се контролира декларираното от производителя налягане . За монтажа и експлоатацията на мембранни разширителни съдове вижте Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана  .

 

             Гаранционният срок на предлаганите мембранни разширителни съдове е в границите от една до пет години .

 

             І . 2 . Разширителни съдове с  периодично напомпване на въздух / Самонапомпващи хидрофори /.

 

             При тези разширителни съдове има пряк контакт между въздуха и водата и  за поддържане на налягането на въздуха разтвореният въздух периодично се компенсира с добавяне на допълнителен въздух от компресорна станция / при много големи хидрофорни уредби / или специално конструирани аератори при самонапомпващи хидрофори - "Устройство и принцип на работа на самонапомпващи хидрофори " . От тази група в сайта се предлагат "Самонапомпващи хидрофори  "  .  

 

             ІІ . ВИДОВЕ ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ

 

             ІІ . 1 . Хидрофори с механичен пресостат

 

             Хидрофорите с механичен пресостат са комплект от помпа , разширителен съд и механичен пресостат , настроен да включва помпата при спадане на налягането до налягане на включване Рвкл и да я изключва при повишаване на налягането до налягане на изключване Ризк според параметрите на помпата .

            Основен недостатък на предлаганите готови комплекти е липсата на електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" и опасност от повреда на помпата при отказ на пресостата  , спад на захранващото напрежение , повреди на смукателя , на лагерите ,  на кондензатора и др.

            Основно предимство на готовите комплекти е ниска цена и лесен монтаж .

 

             ПРЕПОРЪКИ:

            1. Да се използват предимно при захранване "ПОД ЗАЛИВ".

            2 . Задължително да се монтира "Електрически нивоизключвател" или "Електронно нивореле".

            3 . Задължително да се монтира автоматичен прекъсвач или моторен прекъсвач според тока на помпата.

            4 . Желателно е да се монтира на изхода Електронна защина "НУЛЕВ ДЕБИТ " "SPIN"  .

            По отношение на енергоемкост се нареждат след хидрофорите с честотно управление и преди тези с електронен пресостат .

            За намаляване на колебанията на налягането се препоръчва увеличаване обема на разширителния съд и намаляване на разликата между налягането на включване Рвкл и налягането на изключване Ризкл .Тогава намалява и консумираната електроенергия .

 

             ІІ . 2 . Хидрофори с електронен пресостат    

 

             Представляват комплект от помпа , електронен пресостат и малък разширителен съд . При малки вили е възможно да липсва разширителен съд ,а при някои от хидрофорите малкият разширителен съд е вграден в хидрофора / Хидрофор с електронен пресостат MQ / или в самия електронен пресостат / Електронни пресостати EASYPRO /.

             В най-новите разработки / РМ2    и  BRIO TOP/ електронния пресостат има вграден датчик на налягане , което позволява пресостатът да изпълнява едновременно функциите на механичен пресостат и на електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" .              Електронният пресостат включва помпата при намаляване на налягането от по-високо до налягане на включване Рвкл .Пресостатът изключва помпата когато дебитът спадне под определена минимална стойност , която е различна за различните типове електронни пресостати и е в границите от 60 l/h до 180 l/h.

             Осигуряват най-пълно използване налягането на помпите , но имат най - висока енергоемкост от трите типа хидрофори .

             Препоръчват се за захранване на малки еднофамилни жилища и за повишаване на налягането на апартаменти на последния етаж .

 

              ІІ . 3 . Хидрофори с честотно регулиране

 

              Представляват комплект от една или няколко помпи с честотно регулиране на честотата на въртене на двигателя и малък разширителен съд . От всички хидрофорни уредби хидрофорите с честотно регулиране позволяват реализиране на най- значителна икономия на електроенергия и различни  закони на управление / постоянно налягане , постоянна мощност и т . н . / . Предлагат се отделни помпи и отделни инвертори за честотно управление на електродвигателя / SIRIO PWM и др./  и комплект помпа с вграден честотен инвертор  / СМЕ / , /SKALA2 /.

 

             ІІ . 4 .  Хидрофори с паралелно работещи помпи

 

             Хидрофорите с паралелно работещи помпи позволяват икономия на електроенергия при силно променлив товаров график  .Използването на няколко паралелно работещи помпи изисква по-малка мощност на резервната помпа и възможност за увеличаване на дебита при увеличена консумация .

 

             За предимствата и недостатъците на тези хидрофорни системи вижте  - Паралелна работа на помпи - За и ПРОТИВ          

              ВНИМАНИЕ ! Надежността на хидрофорната система зависи от помещението в което е монтирана  -  Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори .  Спазвайте задължително Електробезопасност .

 

              ІІІ . Резервоари

 

             ІІІ . 1 . Пластмасови резервоари за питейна вода за монтиране в помещения , отговарящи на Изисквания към помещенията за монтиране на хидрофори .

             ІІІ . 2 . Пластмасови резервоари за питейна вода за директно вкопаване на терена .

              III . 3 . Резервоари за гориво и масла

              - пластмасови с двойни стени

              - метални с допълнителна предпазна вана

 

              За проект на хидрофорна система кликнете на Запитване за съответната подкатегория или върху Запитай за оферта .

 

             За въпроси невключени в сайта потърсете КОНТАКТИ .

 

 

 
 • Честотни инвертори за управление на трифазни помпи

          Честотните инвертори NETТUNO   са предназначени за управление на трифазни помпи с мощност до 7,5 киловата чрез промяна на честотата на въртене на трифазния двигател ,който задвижва помпата . Чрез използване на датчик на налягане може да осигури поддържане на постоянно налягане в системата след помпата при промяна на дебита в широки граници при осигуряване на висока енергийна ефективност .Препоръчва се при хидрофорни системи с високо часово натоварване при широк диапазон на изменение на дебита  / хотели ,болници ,промишлени предприятия и др. /

 • Електронен пресостат с инвертор за регулиране на честотата на въртене Sirio

             Електронният пресостат с инвертор за регулиране на честотата на въртене позволява управление на двигателя за поддържане на налягането в тесни граници от Pmax до Pmin в границите от 1,5 до 7 bar .

  Електрозахранване на пресостата еднофазно 230V -50/60Hz

  Изходно напрежение към двигателя 3~220V или 1~230 V

  Максимална  мощност Р2 на двигателя - 2,2kw  за трифазни или 1,5 kw  за еднофазни

  Присъединителни размери - G11/4

  Минимално допустим дебит - повече от 120 l/min

   

 • Хидрофори с електронен пресостат BRIO 2000

               Хидрофорите с електронен пресостат BRIO 2000TM са готови монтирани комплекти за водоснабдяване на малки вили , за повишаване на налягането на последния етаж  на високи блокове с недостатъчно налягане  и в райони с ниско налягане .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!