Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори с електронен пресостат

       

 

         Хидрофорите с електронен пресостат са  монтирани комплекти от помпа и   електронен пресостат / MQ , HQSm70AX / или комплект от подходяща помпа и съответния електронен пресостат , които се монтират на място .

       

          Електронният пресостат включва помпата при протичане на вода с дебит по-голям от " НУЛЕВ ДЕБИТ "( от 60 до 144 литра на час ) или при спадане на налягането от по-високо налягане до налягане на включване Рвкл , което е фиксирано фабрично на 1,5 или 2,2 бара или може да се настройва .

 

           Електронният пресостат изключва помпата при дебит по-малък от  "НУЛЕВ ДЕБИТ" с времезакъснение , което е фиксирано фабрично или може да се настройва . 

           

            В електронните хидрофори MQ  и HQSm70AX  мембранния съд има по-голям обем от обема на останалите електронни пресостати и  при малки течове включва по- рядко .          

   

            ПРЕДИМСТВА пред хидрофорите с механичен пресостат :

 

              І . Малкото времезакъснение  на изключването на електронните пресостати позволява използването им като дублираща защита на електродвигателя и помпата , значително по-бърза от термичната защита на двигателя , която изключва по - бързо двигателя при механични повреди на помпата и двигателя / блокиране на лагери и пропелер / и при неразвъртане поради ниско захранващо напрежение и при повреда на кондензатора .

           ІІ . Защитава помпата от работа " НА СУХО" причинена от повреда на смукател или разхерметизиране на смукателната част , спиране на водоснабдяването по магистралния водопровод при директно захранване от водопровода , свършване на водата в резервоари и други .

           ІІІ . При използване на електронни пресостати отпада необходимостта от разширителен съд при малки вили при които няма теч по-малък от "НУЛЕВ ДЕБИТ", което прави хидрофорната уредба напълно необслужваема - няма нужда от периодична проверка на налягането и добавяне на въздух в разширителния съд .

           ІV . Позволява максимално използване на налягането на помпата , тъй като изключването е по минимален дебит .

           V . Минимално ниво на шума  при Хидрофор с електронен пресостат MQ .

           VІ . По-висока надежност .  

 

  

            НЕДОСТАТЪЦИ в сравнение с хидрофорите с механичен пресостат: 

 

 

             І . Често включване и изключване на помпата при водопроводни инсталации с теч ( най-често от тоалетни казанчета ) или при  малка консумация на вода с дебит по-малък от дебита на изключване на пресостата ( свръхикономични душове и малки проточни бойлери ) . За намаляване на броя на включванията в този случай се препоръчва монтиране на малък разширителен съд  / до 24 литра / , налягането на който се настройва  0,08 Нmax / максимален напор на помпата в метри / .  

 

 

           ІІ . Хидрофорните системи с електронен пресостат консумират повече електроенергия от тези с механичен пресостат  , особено при малък дебит .   

 

 

           ПРЕПОРЪКИ за използване на хидрофори с електронен пресостат .

 

 

            І . Хидрофори с електронен пресостат и Самозасмукващи помпи се препоръчват при захранване от кладенец със смукател и при системи с директно включване към водопровода при чести спирания на водата .

 

 

           ВНИМАНИЕ ! При директно включване към водопровода и колебания на налягането на входа сумата от максималното налягане на водопровода и максималния напор на помпата  / бар / трябва да остава по-малка от максималното работно налягане на помпата за да не се получава теч от челното уплътнение на помпата .

 

 

          При  колебания на входното налягане на водопровода , когато максималното налягане може да достигне 3 бара се препоръчва използване на Едностепенни помпи , при които максималния напор е по-малък от 30 метра / 3 бара / .

 

 

          ВНИМАНИЕ ! При значителни колебания на входното налягане от водопровода на входа на  хидрофора да се монтира  Регулатор на налягане  с който да се ограничи налягането на входа така , че сумата от максималния напор на помпата плюс максималното налягане след регулатора / при изключени консуматори / до остава по - малка от 6 бара .

 

          ВНИМАНИЕ ! При значителни колебания на входното налягане от водопровода  и възможни малки течове се препоръчва монтиране на хидрофор с механичен пресостат плюс Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " при свързване помпа , електронна защита  , разширителен съд с монтиран на него механичен пресостат - така се постига икономия на електроенергия .

 

 

           ІІ . Хидрофори с електронен пресостат  и Многостепенни помпи се препоръчват при захранване от резервоар "ПОД ЗАЛИВ ".

 

           ІІІ . За повишаване на налягането в апартаменти на последния етаж , когато няма  спирания на водата , се допуска електронният пресостат да бъде заменен с по- евтината Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " .

 

           При монтаж на хидрофорите с електронен пресостат да се спазват  изискванията дадени в  Монтаж на хидрофор с елекронен пресостат на сграда , захранена и от водопровод   и Схема на хидрофор с директно захранване от водопровод .

 

            За проект на хидрофорна система кликнете на Запитване за съответната подкатегория или върху Запитай за оферта .  

           

             ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ! При използване  за резервно водоснабдяване    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се предизвиква заработване на хидрофорната система чрез принудително спиране на основното водоснабдяване веднъж месечно за повече от 1 час .     

 

            За  консултации , избор  и доставка  - КОНТАКТИ .  

          

 
 • Хидрофор с електронен пресостат с потопяема помпа TOP MULTI TECH

           Хидрофор TOP MULTI TECH  може да се използва за захранване на еднофамилни жилища от резервоар , разположен на нивото на терена . Включва при спадане на налягането от по-високо  до налягане на включване Рвкл = 1,5 бар .Изключва при спадане на дебита до НУЛЕВ ДЕБИТ " под 180 l/h .

 • Хидрофор с периферна помпа и електронен пресостат

      Предлаганите комплекти хидрофори с периферна помпа и електронен пресостат включват и малък разширителен съд , което позволява намаляване на броя на включванията при малки течове в системата . Имат възможно най - компактни размери от всички предлагани хидрофорни системи с електронен пресостат и са подходящи за чиста вода и малки еднофамилни къщи  и апартаменти .

 • Хидрофори с електронни пресостати BRIO и помпи PENTAX

             Представляват готови сглобени комплекти от самозасмукваща помпа и електронен пресостат BRIO.

 • Хидрофори с електронен пресостат BRIO 2000

               Хидрофорите с електронен пресостат BRIO 2000TM са готови монтирани комплекти за водоснабдяване на малки вили , за повишаване на налягането на последния етаж  на високи блокове с недостатъчно налягане  и в райони с ниско налягане .

 • Хидрофори с електронни пресостати EASYPRES ІІ и EASYPRO

          Представени са  комплекти хидрофори с електронни пресостати подходящи за малки вили , еднофамилни жилища и

  поливни системи . 

 • Хидрофор с електронен пресостат SKALA 1

         Хидрофорите SKALA 1 представляват цяла система , съдържаща самозасмукваща помпа , двигател , диафрагмен резервоар , датчици за ниво и налягане , контролер и възвратен клапан .  Контролерът осигурява пускане на помпата при спадане на налягането от по-високо до 1,5 бара и автоматично спиране , ако няма консумация на вода . Водното охлаждане на двигателя осигурява най-ниско ниво на шума , което прави хидрофора особено подходящ за монтиране в сгради и офиси и затворени обеми без вентилация - шкафове , зад гипс-картонови прегради и др. . Хидрофорите са напълно автоматизирани и не се нуждаят от поддръжка .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!