Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори с механичен пресостат

          

              Хидрофорите с механичен пресостат са комплект от помпа , разширителен съд и механичен пресостат , настроен според параметрите на помпата . Входът и изходът на хидрофорите най-често са G 1" . Електрозахранването е с кабел с щепсел "ШУКО".

 

          

най - евтини с                                 най - евтини с                      ние препоръчваме            най -  надежни

1 год.гаранция                               2 год.гаранция

 

              ПРЕДИМСТВА   

         

              1 . Икономия на електроенергия в сравнение с хидрофорите с електронен пресостат , особено при малък дебит .

              2 . Лесен монтаж от нискоквалифициран монтажник или от потребител с елементарни технически познания .

               3 . Гарантирано качество на предлаганите хидрофори , което е постигнато с използване на технически лепила в сглобките на отделните елементи .

               4 . Предварителна настройка на налягането на включване Рвкл и налягането на изключване Ризкл .

               5 . Възможност за монтиране на Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " SPIN за подобряване надежността .

 

              НЕДОСТАТЪЦИ :

 

              1 . Колебание на налягането в системата между налягането на включване Рвкл и налягането на изключване Ризкл на механичния пресостат .

 

              ВНИМАНИЕ ! Налягането на включване на механичния пресостат да бъде по-голямо от статичното налягане на най-високо разположения консуматор плюс 1,5 бара / 15 метра / . При по - малко налягане на включване  Рвкл се затваря периодично предпазния и възвратен клапан , монтиран на входа на бойлера , спира подаването на студена вода към бойлера и топла от бойлера към системата и е невъзможно да се настрои температурата на топлата вода със смесителната батерия - тече ту студена , ту гореща вода от смесителя .

 

              2 . Липса на електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" и опасност от повреда на помпата при отказ на пресостата , спад на захранващото напрежение , повреда на смукателя , повреда на лагерите , повреда на кондензатора и др .

              3 . Труден или невъзможен демонтаж на пресостат или манометър и подмяна с нов поради използването на залепени сглобки - при опит за развиване понякога се наблюдава деформация на корпуса на помпата  / при корпус от неръждаема стомана / или скъсване на накрайника при чугунени и алуминиеви корпуси .

              4 . При помпа монтирана върху хоризонтален разширителен съд :

              а / използваната мека връзка 1" е с ограничена надежност , особено при монтиране в помещения с повишена влажност и при лошо заземена електроинсталация , когато през тази връзка текат паразитни токове .          

              б / кондензатът по корпуса на помпата непрекъснато се стича по повърхността на разширителния съд , който бързо корозира .

              в / помпата е монтирана сравнително високо от пода и при засмукване от резервоар се налага монтиране на възвратен вентил на входа .

              г / фиксираният монтаж на помпата към разширителния съд  изисква съобразяване с общите габарити на хидрофора при монтажа .

              5 . При разширителен съд монтиран върху помпата , основният недостатък е непрекъснато течащия конденз от разширителния съд върху механичния пресостат и помпата .

              6 . Увеличено времезакъснение на изключване на електронната защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " монтирана на изхода на хидрофора за да се гарантира нормалната работа на механичния пресостат .

               7 . Невъзможност за монтиране на механичен филтър преди механичния пресостат и електронната защита " НУЛЕВ ДЕБИТ" с което се намалява тяхната надежност .

               8 . Невъзможност за използване при сондажни и шахтови кладенци с дълбочина над 10 метра .

               9 . Ограничени дебит , налягане  и обем на разширителния съд на готовите хидрофори .

              10 . Изискване за често контролиране  на налягането на въздуха в разширителния съд - Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана.

 

                         ПРЕПОРЪКИ :

 

             1 .  Да се използват основно при захранване " ПОД ЗАЛИВ ".

             2 . Задълително да се монтират  "Електрически нивоизключвател" или "Електронно нивореле".

             3 . Задължително да се монтира моторен или автоматичен прекъсвач според обявения ток на двигателя на помпата .

             4 . Смукателната част на хидрофора да се изпълнява с поцинковани стоманени тръби или полипропиленови тръби и да завършва със смукател с  възвратен клапан .

              5 . На смукателната част да не се използват гумени маркучи или полиетиленови тръби . Гумените маркучи се сплескват при вакуум и не пропускат вода . Полиетиленовите тръби се херметизират трудно с бързи връзки и лесно се огъват .

              6 . За повишаване на надежността и ограничаване на щетите на изхода на комплекта да се монтира Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" SPIN   като времезакъснението  на изключване се настрои на 60 до 120 секунди .

             7 . На всеки 6 месеца или при забелязани чести включвания да се проверява налягането на въздуха в разширителния съд и при необходимост да се напомпва - вижте Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана .

            8 . При необходимост от корекция на настройката на механичния пресостат вижте  Настройка и експлоатация на хидрофори с механичен пресостат .

 

             ВНИМАНИЕ ! Запознайте се с :

         Какво да знам преди да купя хидрофор .

         Как ни заблуждава написаното на табелката на хидрофора .

 

                ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! При използване за резервно водоснабдяване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се включва хидрофорната система чрез принудително изключване на основното водоснабдяване веднъж месечно за повече от 1 час .

 

              За заявка на хидрофор попълнете и изпратете ЗАПИТВАНЕ .

 

              За  консултации  , избор на подходящ хидрофор и оферта  - КОНТАКТИ .

 

 

 

 
 • Хидрофори с механичен пресостат на GRUNDFOS

                 Хидрофорите с механичен пресостат JPBasic и CHBasic са комплекти с механичен пресостат и манометър, монтирани странично директно на помпата ,монтирана върху  разширителен съд  24 литра ,свързан с мека връзка с помпата.

 • Хидрофори с механичен пресостат на SAER

              Хидрофорите са с механичен пресостат и самозасмукващи помпи:

              TR - с чугунени самозасмукващи  помпи

               М - с неръждаеми самозасмукващи помпи

 • Хидрофорни системи с механичен пресостат

          Хидрофорните системи  представляват готови за монтаж системи от хоризонтален разширителен съд от серия Н , самозасмукваща помпа и механичен пресостат . Препоръчват се за свързване към резервоари . При свързване към кладенци с дълбочина до 8 метра се препоръчва на изхода да се монтира електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ ". Най-евтин от аналогични продукти от подкатегория Хидрофори с механичен пресостат .

 • Хидрофори с механичeн пресостат SUPERMODUS с помпи PENTAX

            Хидрофорите с механичeн пресостат  SUPERMODUS с помпи PENTAX са готови комплекти за монтиране към резервоари и собствени водоизточници . Състоят се от малък разширителен съд , механичен пресостат и центробежна  помпа на фирма PENTAX .

 • Хидрофори с механичен пресостат HIDROFRESH с помпи PEDROLLO

            Хидрофорите с механичен пресостат HIDROFRESH с помпи PEDROLLO са готови комплекти за монтиране към резервоари и собствени водоизточници . Състоят се от малък разширителен съд,механичен пресостат и центробежна  помпа на фирма PEDROLLO .

 • Хидрофори с механичен пресостат с помпи EBARA

            Хидрофорите с механичен пресостат с помпи EBARA са готови комплекти за монтиране към резервоари и собствени водоизточници . Състоят се от малък разширителен съд , механичен пресостат и самозасмукваща центробежна  помпа на фирма EBARA .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!