Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори с честотно /инверторно /регулиране

     

          ВНИМАНИЕ ! Характеристиките на турбопомпите (центробежни и осови) са пряко свързани с честотата на въртене. Законите на подобие изразяват връзката между параметрите дебит Q, напор H, консумирана мощност P и честота на въртене n. Доказва се, че за две честоти на въртене са в сила зависимостите: Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 = (n1/n2)2; P1/P2 = (n1/n2)3. Следователно дебитът е правопропорционален на честотата - Q ~ n,  напорът е пропорционален на квадрата на честотата - H ~ n2; а мощността е пропорционална на третата степен на честотата - P ~ n3.

Чрез използване на описаните формули лесно се преизчисляват работните характеристики на дадена турбопомпа при работата й с честота, различна от номиналната.   

   Честотата на въртене на трите паралелно работещи помпи ( фиг .1 ) се управлява от общ контролер , който следи параметрите на системата и ги сравнява със зададените ( постоянен дебит , постоянно налягане и др.) . Двигателите се захранват от инвертори с регулируема честота . В системата са включени датчици за налягане , ток , фактор на мощността , напрежение  и други характерни величини , които позволяват зададената функция да се изпълнява при минимални енергийни разходи . Системата осигурява всички необходими защити на двигателите  и помпите . В някои от вариантите е изпълнена и функция “минимална честота на въртене”, която осигурява въртене с ниска честота на двигателя и поддържа само нормална температура на контролера и двигателя , предпазвайки ги от получаване на конденз и блокиране на помпите . Минималната честота на въртене поддържа и лагерите добре смазани .Обект с такава хидроифорна система е показан на Хидрофорна система с две честотно регулирани помпи .

       ВНИМАНИЕ ! Увеличаването на обема на разширителния съд при хидрофори с честотно регулиране не е целесъобразно и може да предизвика трудности с настройката . Ако няма препоръки от фирмата производител на инвертора обемите на разширителните съдове се препоръчва да бъдат ::

        -  от 2 литра  до 20 литра за помпи с дебит до 8 куб. метра на час ,

        - от 8 литра  до 40  литра за помпи от  8  до 15 куб. метра на час, 

        -  от 20 литра до 40 литра за помпи с дебит над 15 куб. метра на час .

        За помпи с по- голям дебит да се спазват препоръките на фирмите производители 

            ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! При използване за резервно водоснабдяване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се включва хидрофорната система чрез принудително изключване на основното водоснабдяване веднъж месечно за повече от 1 час .

        За проект на хидрофорна система кликнете на Запитване за съответната подкатегория или върху Запитай за оферта .

        За консултации и оферта - КОНТАКТИ .

страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »
 
 • Честотни инвертори за управление на трифазни помпи NETTUNO

          Честотните инвертори NETТUNO   са предназначени за управление на трифазни помпи с мощност до 7,5 киловата чрез промяна на честотата на въртене на трифазния двигател ,който задвижва помпата . Чрез използване на датчик на налягане може да осигури поддържане на постоянно налягане в системата след помпата при промяна на дебита в широки граници при осигуряване на висока енергийна ефективност .Препоръчва се при хидрофорни системи с високо часово натоварване при широк диапазон на изменение на дебита  / хотели ,болници ,промишлени предприятия и др. /

 • Хидрофори с честотен инвертор за сгради с височина от 25 до 45метра

   Предлагат се хидрофорни системи с най-висока ефективност на капиталните и експлоатационни разходи за сгради с височина от 25 до 45 метра и дебити от 7 до 22 куб. метра на час.

 • Хидрофор с честотен инвертор SKALA 2

   Компактен хидрофор с водно охлаждане и много ниско ниво на шума  предназначен за захранване на фамилни жилища до 3 етажа.

   Високата енергийна ефективност е постигната с двигател с постоянни магнити и честотен инвертор , който при малък дебит ограничава  мощността . 

 • Контролер за честотно управление на трифазни и еднофазни помпи и релейно управление на паралелно включена еднофазна помпа

          Контролерите REV CONTROL позволяват честотно управление на трифазни "Т" инвертори за главна помпа до 1,5 kw и еднофазни " М" инвертори за главни  помпи до 1,1 kw и паралелно включена еднофазна помпа до 1,5 kw с релейно управление за поддържане на постоянно налягане при еднофазно електрозахранване.

   

 • Хидрофор компактен с честотно регулиране СМBЕ

               Хидрофор с честотно регулиране ,който може да поддържа постоянно налягане при променлив дебит . Най- икономичен компактен хидрофор от предлаганите в сайта за битово водоснабдяване с дебит до 4m3/h и напор до 50 m .Електрозахранване еднофазно 220 V , 50Hz . Вход и изход G 1" . Защита от работа " НА СУХО " и термична защита . Ниско нива на шума , 55dBA .

 • Електронен пресостат с инвертор за регулиране на честотата на въртене Sirio

             Електронният пресостат с инвертор за регулиране на честотата на въртене позволява управление на двигателя за поддържане на налягането в тесни граници от Pmax до Pmin в границите от 1,5 до 7 bar .

  Електрозахранване на пресостата еднофазно 230V -50/60Hz

  Изходно напрежение към двигателя 3~220V или 1~230 V

  Максимална  мощност Р2 на двигателя - 2,2kw  за трифазни или 1,5 kw  за еднофазни

  Присъединителни размери - G11/4

  Минимално допустим дебит - повече от 120 l/min

   

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!