Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Резервоари

          

                Предлагат се  безнапорни резервоари от технополимери за питейна вода и хранителни течности за директно вкопаване и за монтаж в помещения .

                За горива и масла се предлагат пластмасови резервоари с двойни стени и метални с допълнителна вана .

 

           

                най - продавани                                    най - евтини                                   за директно вкопаване                    

 

            І . Изисквания при избор на резервоари за монтиране в помещения :

 

            І . 1 . Възможност за монтиране на резервоара през наличните врати на помещението .

            І . 2. Обемът на резервоара се определя :

                 а / за водопроводни мрежи без режим на водоснабдяване - равен на половината от необходимото водно количество на сградата  за денонощие , определено по нормите за съответния тип сграда / за жилищни сгради от 200 до 300 литра на обитател /.

                 б / за водопроводни мрежи с режим на водоснабдяване - равен на цялото необходимо количество вода за сградата за денонощие .

                 в / за сгради със собствен кладенец с ограничен дебит обемът   да се приеме равен на 8qклад. ,

където  qклад  - дебит на кладенеца / m3 / h /   , за да може най-пълно да се използва максимално допустимия дебит на кладенеца qклад за зареждане на резервоара през нощта при ежедневно ползване на сградата . За вили използвани само през почивните дни  обемът  може да бъде увеличен значително , съгласувано със собственика , за да може акумулираната вода да се използва през почивните дни и за напояване . 

            І . 3 . Общият необходим обем може да се получи чрез паралелно свързване на еднакви по височина резервоари , свързани като скачени съдове в долната си част с тръба с напречно сечение равно или по-голямо от сумата на напречните сечения на изходните отвори на резервоарите и по- голямо от сечението на входния отвор на помпата .

            І . 4 . При използване на резервоара за питейни нужди проверете има ли сертификат за съхранение на хранителни продукти и питейна вода . Предлаганите в сайта резервоари имат сертификат за съхранение на хранителни продукти и питейна вода .     

 

            ІІ . Изисквания към помещението за монтиране на пластмасови резервоари :

 

            ІІ .1. Резервоарите да са защитени от пряко попадане на слънчеви лъчи за да се забави стареенето на пластмасата .

            ІІ . 2 . Монтирането да става на непрекъсната гладка повърхност с допустима грапавост до 1мм и допустимо отклонение от равнинност  до 3 мм за да се гарантира равномерно разпределение на тежестта върху цялата повърхност на дъното на резервоара и се избягнат значителни местни деформации на дъното .     

            ІІ . 3 . В най-ниската част на помещението да има сифон или дренажна шахта с  минимални размери 400х400х400мм  с монтирана дренажна помпа за отвеждане на водата при авария или преливане на резервоара при пълнене .

            ІІ . 4 . В горната част на резервоара да се монтира преливна тръба , краят на която да  достига до сифона или  дренажната шахта . Диаметърът на  на преливната тръба да бъде 2 пъти по-голям от диаметъра на вливната тръба .

            ІІ . 5 . Подът на помещението да е с допустим максимален наклон на монтажната повърхност по направление на дренажната шахта до 2 % .

            ІІ . 6 . При монтиране на резервоари в МАШИННО под земята една от стените да не е от бетон за да може лесно да се разбие при необходимост от подмяна на резервоара при повреда , пробиване от стареене  и др .

            ІІ . 7 . Не се допуска в едно помещение да се съхраняват вода и агресивни течности , масла и горива .

 

            ВНИМАНИЕ ! Резервоарите за монтиране в помещения не трябва да се монтират  директно в почвата , тъй като при изпразване и пълнене нямат необходимата якост да издържат на натиска на почвата и деформират .

 

            ІІІ . Изисквания при монтаж на водопроводна и електрическа арматура към резервоарите :

 

            ІІІ . 1 .  Връзката на резервоарите в долната част помежду им и към смукателната част на помпата  или поне част от тази връзка задължително да се извършва с еластични връзки / гумени или армирани маркучи / или да се използват гъвкави механични компенсатори  за да не се натоварват механически изводните резби на резервоарите или щуцерите .

 

            ВНИМАНИЕ ! При пълнене и изпразване на пластмасовите резервоари се изменят формата на резервоара и пространственото положение на изходните резбови отвори  и щуцерите - ако няма механични компенсатори или еластични връзки се създават механични напрежения  в зоната на резбата на резервоара , които при стареене на пластмасата водят до появата на пукнатини и теч .

 

             Поради промяна на геометрията на резервоарите / особено при паралелепипедните / е желателно между отделните резервоари да има разстояние над 50 мм.

            ІІІ . 2 . За ремонтопригодност  електрическата арматура  / Нивоизключватели  и други датчици  / е желателно да се монтират на капака на  резервоара . 

            ІІІ . 3 . Желателно е  плувак - вентилите да се монтират :

            - на капака на резервоара - Монтаж на плувак-вентил и електрически нивоизключвател към резервоар ,

            - на вертикална стена на резервоара близо до наличен отвор със заложена метална втулка с резба ( на този отвор се препоръчва да се монтира преливната тръба ).

            ІІІ . 4 . При местности с повишена сеизмична активност да се предвидят мерки за еластично фиксиране на резервоарите към пода на помещението за да се избегне преплъзване на съда спрямо пода .

            III . 5 . Преди напълване с вода вътрешността на резервоара да се почисти  от остатъците от стружки пластмаса от пробиване на отворите за да се предпази помпата от запушване и блокиране .

            III . 6 . За непрекъснат контрол на нивото на течността , алармиране и управление на пълненето на две нива може да се използва Цифров нивомер за течности с вискозитет до 30 cSt  , ако резервоарът има връзка с атмосферата .

            III . 7 . Резервоарите са безнапорни - да се предвидят отдушници или преливници с диаметър по- голям от диаметъра на входната тръба .

 

            ІV . Особености при монтаж на резервоари за директно вкопаване .

 

            ІV . 1 . На дъното на изкопа за монтиране на резервоара да се насипе минимум 20 см . чист пясък и да се нивелира .

             ІV . 2 . На гърловината да се монтира преливна тръба . Диаметърът  на преливната тръба да бъде по-голям от 2 пъти диаметъра на пълнещата тръба . Краят на преливната тръба да бъде отведен под наклон към терена на разстояние минимум 5 метра , ако теренът позволява естествено преливане . Ако няма възможност за естествено преливане в края на преливната тръба да се изработи вкопана дренажна шахта с  минимални размери 50х50х50 см. в която да се монтира дренажна помпа . Дебитът на дренажната помпа да бъде по-голям от дебита на пълнещата тръба . Изходът на тръбата на дренажната помпа да се отведе на достатъчно разстояние от резервоара - водата да не подкопава основата на резервоара .

            ІV . 3 . Насипът над резервоара  с дебелина повече от 40см . за да не замръзва . При невъзможност за такава дебелина да се предвиди допълнителна термоизолация непосредствено над резервоара и тогава да се насипе почва или да се направи бетонна плоча с арматура с наклон към терена за оттичане на дъждовната вода .

 

            ВНИМАНИЕ ! Липсата на преливна тръба създава опастност от директно преливане и частично отнасяне на пясъка , деформиране на основата и пречупване на резервоара .     

  

            ВНИМАНИЕ ! За допълнителна информация  и заявка на резервоари с по-голям единичен обем до 50 m3 и други параметри , непредставени в сайта изпратете данните посочени в ЗАПИТАЙ ЗА ОФЕРТА  на някой от представените резервоари .

 

             Особености на монтаж на хидрофор към нестандартни резервоари втора употреба 1000 литра вижте в Монтаж на хидрофор върху резервоар 1000 литра с метална скара .

 

            За консултации и оферта  -  КОНТАКТИ .

страница 1, резултати от 1 до 6 от 13
Следваща страница »
 
 • Маслокалоуловители

   

            По директива на Европейския съюз от преди заустване в централната канализация и преди локалните пречиствателни станции от отпадните води трябва да се отделят мазнините и тежките инертни субстанции.За тази цел се предлагат Маслокалоуловители.

 • Резервоари за надземен монтаж РА

   Резервоарите за вода РА могат да се използват за съхранение на вода и хранителни продукти.Могат да бъдат оборудвани с накрайници от месинг от 1 " до 2 " по желание на клиента.Предлагат се резервоари с обем от 500 до 5000 литра.Изработени са от полиетилен.

 • Резервоари CPZ

        Резервоари за чиста вода и хранителни течности за монтиране в помещения. 

 • Резервоари СР

        Резервоари за питейна вода и хранителни течности за монтиране в помещения.

 • Резервоари CHL

       Резервоари за питейна вода и хранителни течности за монтиране в помещение.

 • Резервоари CHO

       Резервоари за питейна вода или хранителни течности за монтиране в помещение.

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 13
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!