Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Резервоари

          

                Предлагат се  безнапорни резервоари от технополимери за питейна вода и хранителни течности за директно вкопаване и за монтаж в помещения .

                За горива и масла се предлагат пластмасови резервоари с двойни стени и метални с допълнителна вана .                         

 

            І . Изисквания при избор на резервоари за монтиране в помещения :

 

            І . 1 . Възможност за монтиране на резервоара през наличните врати на помещението .

            І . 2. Полезният обем на  резервоара се определя :

                 а / за водопроводни мрежи без режим на водоснабдяване - равен на половината от необходимото водно количество на сградата  за денонощие , определено по нормите за съответния тип сграда / за жилищни сгради от 200 до 300 литра на обитател /.

                 б / за водопроводни мрежи с режим на водоснабдяване - равен на цялото необходимо количество вода за сградата за денонощие .

                 в / за сгради със собствен кладенец с ограничен дебит обемът   да се приеме равен на 8qклад. ,

където  qклад  - дебит на кладенеца / m3 / h /   , за да може най-пълно да се използва максимално допустимия дебит на кладенеца qклад за зареждане на резервоара през нощта при ежедневно ползване на сградата . За вили използвани само през почивните дни  обемът  може да бъде увеличен значително , съгласувано със собственика , за да може акумулираната вода да се използва през почивните дни и за напояване . 

            І . 3 .Общият необходим обем се определя като се умножи полезният обем на отношението на височината на резервоара плюс 40 см към височината на резервоара за да се отчетат "мъртвите обеми "в долната и горна част на резервоара .

            Общият необходим обем може да се получи чрез паралелно свързване на еднакви по височина резервоари , свързани като скачени съдове в долната си част с тръба с напречно сечение равно или по-голямо от сумата на напречните сечения на изходните отвори на резервоарите и по- голямо от сечението на входния отвор на помпата .

            І . 4 . При използване на резервоара за питейни нужди проверете има ли сертификат за съхранение на хранителни продукти и питейна вода . Предлаганите в сайта резервоари имат сертификат за съхранение на хранителни продукти и питейна вода .    

             I.5.Височината на резервоара да бъде с повече от 30 см по-малка от височината на помещението за да може да се обслужват монтираните на капака плувак-вентил и нивоизключватели . 

             

 

            ІІ . Изисквания към помещението за монтиране на пластмасови резервоари :

 

            ІІ .1. Резервоарите да са защитени от пряко попадане на слънчеви лъчи за да се забави стареенето на пластмасата .

            ІІ . 2 . Монтирането да става на непрекъсната гладка повърхност с допустима грапавост до 1мм и допустимо отклонение от равнинност  до 3 мм за да се гарантира равномерно разпределение на тежестта върху цялата повърхност на дъното на резервоара и се избягнат значителни местни деформации на дъното .     

            ІІ . 3 . В най-ниската част на помещението да има сифон или дренажна шахта с  минимални размери 400х400х400мм  с монтирана дренажна помпа за отвеждане на водата при авария или преливане на резервоара при пълнене .

            ІІ . 4 . В горната част на резервоара да се монтира преливна тръба , краят на която да  достига до сифона или  дренажната шахта . Диаметърът на  на преливната тръба да бъде повече от 1,5 пъти по-голям от диаметъра на вливната тръба .

            ІІ . 5 . Подът на помещението да е с допустим максимален наклон на монтажната повърхност по направление на дренажната шахта до 2 % .

            ІІ . 6 . При монтиране на резервоари в МАШИННО под земята една от стените да не е от бетон за да може лесно да се разбие при необходимост от подмяна на резервоара при повреда , пробиване от стареене  и др .

            ІІ . 7 . Не се допуска в едно помещение да се съхраняват вода и агресивни течности , масла и горива .

 

            ВНИМАНИЕ ! Резервоарите за монтиране в помещения не трябва да се монтират  директно в почвата , тъй като при изпразване и пълнене нямат необходимата якост да издържат на натиска на почвата и деформират .

 

            ІІІ . Изисквания при монтаж на водопроводна и електрическа арматура към резервоарите :

 

            ІІІ . 1 .  Връзката на резервоарите в долната част помежду им и към смукателната част на помпата  или поне част от тази връзка задължително да се извършва с еластични връзки / гумени или армирани маркучи / или да се използват гъвкави механични компенсатори  за да не се натоварват механически изводните резби на резервоарите или щуцерите .

 

            ВНИМАНИЕ ! При пълнене и изпразване на пластмасовите резервоари се изменят формата на резервоара и пространственото положение на изходните резбови отвори  и щуцерите - ако няма механични компенсатори или еластични връзки се създават механични напрежения  в зоната на резбата на резервоара , които при стареене на пластмасата водят до появата на пукнатини и теч .

 

             Поради промяна на геометрията на резервоарите / особено при паралелепипедните / е желателно между отделните резервоари да има разстояние над 50 мм.

            ІІІ . 2 . За ремонтопригодност  електрическата арматура  / Нивоизключватели  и други датчици  / е желателно да се монтират на капака на  резервоара . 

            ІІІ . 3 . Желателно е  плувак - вентилите да се монтират :

            - на капака на резервоара - Монтаж на плувак-вентил и електрически нивоизключвател към резервоар ,

            - на вертикална стена на резервоара близо до наличен отвор със заложена метална втулка с резба ( на този отвор се препоръчва да се монтира преливната тръба ).

            ІІІ . 4 . При местности с повишена сеизмична активност да се предвидят мерки за еластично фиксиране на резервоарите към пода на помещението за да се избегне преплъзване на съда спрямо пода .

            III . 5 . Преди напълване с вода вътрешността на резервоара да се почисти  от остатъците от стружки пластмаса от пробиване на отворите за да се предпази помпата от запушване и блокиране .

            III . 6 . За непрекъснат контрол на нивото на течността , алармиране и управление на пълненето на две нива може да се използва Цифров нивомер за течности с вискозитет до 30 cSt  , ако резервоарът има връзка с атмосферата .

            III . 7 . Резервоарите са безнапорни - да се предвидят отдушници или преливници с диаметър по- голям от диаметъра на входната тръба .

 

            ІV . Особености при монтаж на резервоари за директно вкопаване .

 

            ІV . 1 . На дъното на изкопа за монтиране на резервоара да се насипе минимум 20 см . чист пясък и да се нивелира .

             ІV . 2 . На гърловината да се монтира преливна тръба . Диаметърът  на преливната тръба да бъде по-голям от 2 пъти диаметъра на пълнещата тръба . Краят на преливната тръба да бъде отведен под наклон към терена на разстояние минимум 5 метра , ако теренът позволява естествено преливане . Ако няма възможност за естествено преливане в края на преливната тръба да се изработи вкопана дренажна шахта с  минимални размери 50х50х50 см. в която да се монтира дренажна помпа . Дебитът на дренажната помпа да бъде по-голям от дебита на пълнещата тръба . Изходът на тръбата на дренажната помпа да се отведе на достатъчно разстояние от резервоара - водата да не подкопава основата на резервоара .

            ІV . 3 . Насипът над резервоара  с дебелина повече от 40см . за да не замръзва . При невъзможност за такава дебелина да се предвиди допълнителна термоизолация непосредствено над резервоара и тогава да се насипе почва или да се направи бетонна плоча с арматура с наклон към терена за оттичане на дъждовната вода .

 

            ВНИМАНИЕ ! Липсата на преливна тръба създава опастност от директно преливане и частично отнасяне на пясъка , деформиране на основата и пречупване на резервоара .     

  

            ВНИМАНИЕ ! За допълнителна информация  и заявка на резервоари с по-голям единичен обем до 50 m3 и други параметри , непредставени в сайта изпратете данните посочени в ЗАПИТАЙ ЗА ОФЕРТА  на някой от представените резервоари .

 

             Особености на монтаж на хидрофор към нестандартни резервоари втора употреба 1000 литра вижте в Монтаж на хидрофор върху резервоар 1000 литра с метална скара .

 

            За консултации и оферта  -  КОНТАКТИ .

страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »
 
 • Маслокалоуловители

   

            По директива на Европейския съюз от преди заустване в централната канализация и преди локалните пречиствателни станции от отпадните води трябва да се отделят мазнините и тежките инертни субстанции.За тази цел се предлагат Маслокалоуловители.

 • Резервоари за надземен монтаж РА

   Резервоарите за вода РА могат да се използват за съхранение на вода и хранителни продукти.Могат да бъдат оборудвани с накрайници от месинг от 1 " до 2 " по желание на клиента.Предлагат се резервоари с обем от 500 до 5000 литра.Изработени са от полиетилен.

 • Резервоари СР

        Резервоари за питейна вода и хранителни течности за монтиране в помещения.

 • Резервоари CHO

       Резервоари за питейна вода или хранителни течности за монтиране в помещение.

 • Резервоар CV

 • Резервоар за дизел с вана

         Предлаганите метални резервоари с допълнителна вана отговарят на изискванията на Европейския съюз за предотвратяване на замърсявания .

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!