Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Е.Обем на хидрофор с мембрана

 

      Регулиращият обем на хидрофора според [1] се определя с израза :

      V1=0,125 {(qвкл +qизкл) / [ i(1-@ ) ] } , [m3]                                              (1)

      където:

      qвкл и  qизкл са дебити на помпата съответно при Рвкл и Ризкл , [m3/h];

      @ =( Рвкл +10) / ( Ризкл +10) ,                                                          (2)

      където :

       Рвкл – манометрично налягане на включване  , [m] ;,

       Ризкл -  манометрично налягане на изключване , [m] ;

       i - максимално допустим брой на включванията на помпата в час .

       Максимално допустимият брой на включванията в час i се дава в каталозите на фирмите производителки . Ако няма такива данни според [1] максимално допустимият брой включвания в час i може да се приеме от таблица 1.

                                                                    Таблица 1

мощност

Ризкл

Ризкл

Ризкл

kw

до 5 bar

от 5 bar

до 10bar

 

над 10 bar

 

 до 4

18

16

14

от 4 до 12

16

14

12

от 12 до 25

14

12

10

над 25

12

10

8

 

        От експериментални изследвания на автора и препоръки на фирми производителки за малки хидрофори с помпи задвижвани с еднофазни двигатели с мощност до 1,5 kw  може да се приеме i=60 включвания в час .

         Дебитите на включване и на изключване могат да бъдат определени от уравнението :

              Hпомп = k1 – k2 Q; [m] ,                                                                        (3)

където:

              k1=Hmax  +k2 Qmin ;[m],                                                                      (4)

              k2=(Hmax – Hmin )/( Qmax – Qmin );[h/m2] .                                            (5)

 

              Общият обем на хидрофора според [1] e :

               Vx = 1,25 V1 ,                                                                                   (6 )

            За примера се избира пресостат FYG22 сdрmin =1 [bar] с настройки:

             Рвкл=3,6 [bar] ; Ризкл=4,6 [bar] –за помпа JET120M

            Рвкл=3,6[bar] ; Ризкл=4,6 [bar]-за помпа ONDINA 100M;

            Рвкл=3,6 [bar] ; Ризкл=4,6[bar]-за помпа AGA1,50 M.

 

За примера обемите на хидрофорите са дадени в таблица 2

Модел

pвкл

qвкл

pизкл

qизк

1-@

i

V1

Vхgrund

qср

рср

 

m

m3/h

m

m3/h

 

 

m3

m3

m3

m3/h

bar

JET120

36

2,45

46

0,6

0,18

20

0,1

0,13

0,13

1,53

4,1

ONDINA

100M

36

1,43

46

0,92

0,18

20

0,07

0,9

0,9

1,18

4,1

AGA1,50

36

3,68

46

1,1

0,18

20

0,17

0,21

0,18

2.4

4,1

      Забележка:Данните в последните три колони са получени от криви , дадени на фиг.1 на фирма GRUNDFOS за диферент 1bar(10m) ; i=20 [2].

     За ориентировъчно пресмятане може да се използва таблицата дадена по долу.

   таблица за обем а разш съд

 При неясноти и проблеми търсете КОНТАКТИ.
                                                          

      При избора на хидрофора да се знае,че:

       а / с увеличаване на обема на хидрофора намалява броят  i на включванията в час , с което се удължава живота на пресостата и другата комутационна апаратура ,

        б / с намаляване на диферента / Ризкл – Рвкл / нараства обема на хидрофора ,

         в / увеличения брой на включванията намалява енергийната ефективност .

         ЛИТЕРАТУРА :

         1.Димитров Г.Хр.,И.С.Тричков.Водоснабдяване и канализация на сгради , ч . І , АВС Техника , С  , 2000

          2.Ръководство на инсталатора,GRUNDFOS

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!