Защо НЕ ТРЯБВА да се монтират ВИБРАЦИОННИ помпи в сондажи

        

          Вибрационните помпи при работа предизвикват механични вибрации на корпуса с честота 100 херца . Предназначени са за изпомпване на малки количества вода от резервоари и шахтови кладенци .

 

          Основно изискване към монтажа на тези помпи е корпусът на помпата да не се допира до стените на съда .

 

           Предимства на вибрационните помпи са :

 

           - ниска цена ,

          -  възможност да изхвърля вода с голямо количество механични примеси с малки размери - пясък и тиня ,

          - висок напор при ниска мощност - до 70 метра .

 

          Недостатъци на вибрационните помпи при нормална експлоатация при изпълнени изисквания към монтажа :

 

          - малък дебит ,

          - малък експлоатационен срок и необходимост от честа смяна на еластичния елемент - гумената мембрана .

          При монтаж на вибрационни помпи в сондажи   не е възможно да се изпълнят изискванията към монтажа и при работа на помпата корпусът и предава вибрациите на обсадната тръба . При вибрации на сондажната тръба в зоната на отворите пясък и механични примеси навлизат заедно с водата . По - леките механични примеси  и част от по - финия пясък се изхвърлят заедно с водата от помпата . По тежките частици пясък се отлагат на дъното на сондажа и постепенно се намалява дълбочината му .

 

          При продължителна експлоатация на вибрационната помпа може да се достигне до затрупване на помпата и невъзможност за изваждането и .

 

          В зависимост от материала на сондажната тръба е възможно :

         а / при дебелостенни стоманени тръби от триенето на помпата в стените на тръбата се наблюдава бързо износване на корпуса на помпата включително до навлизане на вода и изгаряне на помпата .

         б / при пластмасови обсадни тръби на сондажа се достига до изтриване на тръбата включително до пробиването и . При пробиване на тръбата пясък и камъни бързо навлизат в сондажа и се достига до натрупването им и до пълно затрупване на помпата

при което е невъзможно изтеглянето и от сондажа . В този случай  сондажът е практически унищожен  и трудно може да бъде възстановен , ако тръбата е с диаметър по-малък от Ф160мм.

 

           ВНИМАНИЕ ! При използване на вибрационни помпи за промиване на нови сондажи и пробно водочерпете  не е възможно да се образува пясъчен филтър около отворите  и има опасност от затрупване на сондажа . В граничния случай вибрационната помпа не може да бъде извадена от сондажа и сондажът е унищожен .

 

           ВНИМАНИЕ ! За начално промиване на сондажа се препоръчва използване на еарлифт - / изхвърляне на водата с механичните примеси със сгъстен въздух / .

 

            ВНИМАНИЕ ! От останалите типове сондажни помпи най- значителни вибрации създават ВИНТОВИТЕ помпи

 

            За консултации по избор на сондажни помпи - КОНТАКТИ .

 

         

          

 

     

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!