Вихрови ( периферни ) ПОМПИ - устройство и препоръки за използване

      
          Периферните помпи преобразуват механичната енергия на работното колело 3  в хидравлична енергия на протичащата течност чрез интензивно вихрообразуване в специално оформени канали в корпуса  1 на помпата и в лопатъчните канали по периферията на

работното колело 3 .

разрез на периферна помпа

             Течността постъпва  през смукателния отвор  и чрез многократно участие във вихровото течение по периферията на работното колело 3 достига до нагнетателния отвор  на помпа  PK на фирма PEDROLLO . Между смукателния  и нагнетателния отвори каналът в корпуса се прекъсва – така нагнетателната и смукателната страна са изолирани една от друга . Разстоянието между челото на  корпуса 1 и тялото на работното колело 3 е много малко (  0,1 – 0,3 ) mm . Челното уплътнение 5 изисква непрекъснато охлаждане с изпомпваната течност - не се допуска работа на помпата на сухо повече от 2 до 5 секунди . Двигателят е асинхронен с работен кондензатор 7 . Валът 4 е от неръждаема стомана .     

               Енергийната ефективност на помпения агрегат се оценява от коефициентът  на полезно действие , който представлява отношения на хидравличната мощност на изхода на помпата към електрическата мощност на входа на двигателя - Енергийна ефективност на водни помпи и хидрофори .                                        

         Енергийната ефективност на периферните помпи е най-ниска .                                                     

         При еднакви други параметри периферните помпи са най –шумни . 

 

         ПРЕДИМСТВА :

         - постигане на високи налягания при едно работно колело ,

         - малък обем и тегло ,

         - най-ниска цена . 

 

          НЕДОСТАТЪЦИ :        

         -   налягането на течността силно намалява при увеличаване на дебита ;

         -   при малки дебити и високи налягания помпата консумира най-голяма мощност ;

         -    наличието на механични примеси във водата води до бързо износване на челата на корпуса 1 и работното колело 3 . При износване бързо намалява максималното налягане и дебита на помпата ;

         -      при помпи с чугунен корпус при продължителен престой чугунът корозира /"прораства" /и блокира работното колело .    

      

         НАЙ- ЧЕСТИ ПОВРЕДИ :

         А. Блокиране на работното колело при продължителен престой .

        За да не се допусне продължителен престой да се предвиди периодично включване на помпата за кратко време от 30 до 60 сек  .

         Какво да се направи при блокирала помпа ?

         -  Помпата се изключва от електрозахранването ;

         -   Ако на челото на вала на двигателя откъм вентилатора има шлиц се развърта с отвертка на ръка докато започне да се върти леко ;

          -  Ако на челото на вала няма шлиц се демонтира капака на вентилатора и вентилаторната перка , след което валът се развърта с тръбен ключ докато започне да се върти леко . Включва се за  5 секунди двигателят и ако се развърти нормално се изключва . Монтират се вентилаторната перка и капака на вентилатора и двигателят се включва за  5 секунди .

           Б. Износване на корпуса и работното колело от механични примеси във водата

           Диагностицира се с намаляване на максималния напор на помпата . При ремонт да се подмени работното колело и корпуса на помпата . 

 

           ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ :

 

           -  да се предпочитат помпи с антиблокиращи мерки ( корпус от месинг или неръждаема стомана ) ;

           -  да се използват само за много чиста вода без пясък при малки дебити и голямо налягане за препомпване на вода от един водоем до друг ;

           -  използването на периферни помпи в хидрофорни уредби е оправдано само при сезонна експлоатация , когато ниската енергийна ефективност не е съществена част от общите разходи за водоснабдяване . Препоръчва се управление с механичен пресостат настроен за налягане на включване и изключване над средното за помпата и малък разширителен съд .

           Поради склонността към блокиране се препоръчва монтиране на  Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

               ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! При използване за резервно водоснабдяване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се включва помпата чрез принудително изключване на основното водоснабдяване веднъж месечно за повече от 1 час .

 

          За помпи с параметри различаващи се от предлаганите / за по-големи дебити и напори / попълнете "ЗАПИТВАНЕ". При уточнена заявка помпа може да бъде доставена за 6 седмици след предварително заплащане на капаро за помпи , които не са на склад .

 

         За допълнителна информация и консултацииКОНТАКТИ .

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!