Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


по всяко време на email:


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 18 до 22 часа


Хидрофори с електронни пресостати EASYPRES ІІ и EASYPRO

 
 

        

         Х идрофорите с електронни пресостати EASYPRES ІІ и EASYPRO са комплекти за водоснабдяване на малки вили , животновъдни ферми , за повишаване на налягането на горните етажи на високи блокове и за  поливни системи .

          Вариантите със самозасмукващи помпи са подходящи за засмукване на вода от кладенци със смукателна дълбочина до 8 метра и за директно засмукване от водопроводната мрежа .

          Вариантите с едностепенни и многостепенни центробежни помпи са по- подходящи за монтиране към резервоари "ПОД ЗАЛИВ" , когато резервоара е по- високо от помпата . Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи .

          Налягането на включване се определя от  електронният пресостат EASYPRES ІІ и EASYPRO .

          Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница / 80до 100 литра за час / . Дебита и налягането на хидрофора след включване на помпата се определят само от параметрите на съответната помпа . Налягането на изключване  е възможно да бъде  по-голямо от  Hmax .

         За помпи с дебит до 6 куб.метра на час електронния пресостат се монтира директно  след помпата . При помпи с по-голям дебит поради малкия отвор на електронния пресостат загубите на налягане в него нарастват . При помпи с дебит по-голям от 6 куб.метра на час за поливни системи може да се използват електронни пресостати , свързани на Байпас с възвратен вентил с диаметър , съответстващ на диаметъра на изходящата тръба на помпата .

           Електронните пресостати могат да комутират директно еднофазни двигатели до 1,1 kw  и ток до 6А . При изполване за управление и защита трифазни  помпи и еднофазни с номинален / обявен / ток по-голям от 6 А  електронният пресостат комутира оперативната верига на контактора . При енергоспестяващи и еднофазни контактори с ток на оперативната верига във включено положение под 4mA контакторът не  се изключва при изключване на електронния пресостат , тъй като контактната система на релето на електронния пресостат е шунтирано с RC група.

 

            ВНИМАНИЕ! При управление на оперативна верига на контактор с  електронен пресостат задължително бобината на контактора да се шунтира с RC група с R = 240ома ,1W  и  C =  470 nF , 400V за да се гарантира изключване на контактора при изключване на електронния пресостат . 

 

           ВНИМАНИЕ ! При малки течове във водопроводната инсталация за намаляване на броя на включванията  се препоръчва електронен пресостат EASYPRO . При използване на EASYPRES II се препоръчва след електронния пресостат да се монтира малък разширителен съд  до 24 литра .

          
          За гарантиране на безаварийна експлоатация на хидрофорната уредба да се спазят  "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ".           

            За да не се претоварва помпата на изхода и да се монтира кран с изпразнител с монтиран срещу изпразнителя манометър между крана и помпата . 

 

            За допълнителни технически данни изпратете  Запитай за оферта .

            За  консултации  и оферти  - КОНТАКТИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи-JET 80M;JET120 M;MK 120 M и др. Налягането на включване на електронният пресостат може да се настройва в границите от1,5 до 3,2 bar чрез подходящо завъртане на регулиращия винт ,който притиска мембраната.Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница /80до 100 литра за час/.

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2017 AquaPump.net. All rights reserved!