Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Електронна защита от работа " НА СУХО " / "НУЛЕВ ДЕБИТ" / SPIN

 
SPIN 60лв. Поръчай
SPIN с кабел и щепсел 70лв. Поръчай
SPIN с кабел и контакт 72лв. Поръчай
Запитай за оферта
 

     

         Електронната  защита от работа  " НА СУХО " / "НУЛЕВ ДЕБИТ" / SPIN  изключва помпата при намаляване на дебита под определен минимален дебит  наречен "НУЛЕВ ДЕБИТ" 144 литра на час  с времезакъснение от 10 до 180 секунди , което може да се настройва ,ако през двигателя тече ток по- голям от 1 А .

         ВНИМАНИЕ ! Електронната защита  SPIN не изключва при "НУЛЕВ ДЕБИТ ", ако помпата има поплавък , който я изключва при спадане на нивото на водата или ако токът на двигателя е по- малък от 1 А или ако управлява бобина на контактор.

        Електронната  защита се включва при  начално подаване на електрозахранване  .

 

        При изключила електроннна защита " НУЛЕВ ДЕБИТ " тя се включва отново :

        - ако протече вода с дебит по-голям от " НУЛЕВ ДЕБИТ ",

        - автоматично след 60 минути  4 пъти подред / AUTORESET / ,

        - натискане на бутон  " RESET "

        - при ръчно изключване на електрозахранването за над 30 секунди и включване отново - паметта е енергозависима и " забравя " при изключване на електрозахранването .

 

         Приложение:

 

         1. При източване вода от по-високо разположен резервоар се монтира непосредствено след помпата и при свършване на водата изключва помпата .

 

          2 . При пълнене на резервоар от кладенец с ограничен дебит се монтира непосредствено след помпата и при свършване на водата изключва помпата , ако дебита на кладенеца е по-малък  от "НУЛЕВ ДЕБИТ "  . При по-голям дебит защитата е неефективна и ако помпата е потопяема може да продължи да работи с периодично изхвърляне на въздух с много лоши енергийни параметри . Ако помпата е със смукател и престане на изпомпва вода защитата се задейства и изключва помпата .

 

           3 . Защитата е  подходяща за управление на помпи в режим "Повишаване на налягането" при свързване директно след водомера на апартамента . Включва помпата  при протичане на вода от външен източник  през електронната защита с дебит над " НУЛЕВ ДЕБИТ "  и я изключва  10 до 180 секунди  след като дебита спадне под "НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

            4 . Монтиране след разширителния съд на готовите комплекти хидрофорни системи с механичен пресостат и разширителен съд .  Повишава много надежността им като ги изключва при :

        а / повреда на смукателя на помпа , засмукваща вода от кладенец ,

         б / блокиране на помпата или двигателя ,

        в / повреда на кондензатора и неразвъртане на двигателя ,

        г / свършване на водата в резервоар при работа "ПОД ЗАЛИВ",

       д / спиране на водата във водопровода при директно захранване от водопровод ,

        е / блокиране на механичния пресостат и неизключване при "НУЛЕВ ДЕБИТ ".   

        Според инструкцията на производителя електрическото свързване е Електрозахранване  - SPIN - механичен пресостат - двигател  . При тази схема времезакъснението на SPIN трябва задължително да бъде по-голямо от времето за което помпата зарежда разширителния съд до налягането на изключване на механичния пресостат  . Недостатък на тази схема е повишеното времезакъснение на изключването на SPIN и грешно сработване на защитата при изправна хидрофорна система при неправилно настроено времезакъснение или при наличие на течове в системата с дебит по-малък от "НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

        ВНИМАНИЕ ! Съществен недостатък на инструкцията на производителя  на свързване към готови комплекти е невъзможността да се експлоатира при :

        а) наличие на теч в системата по- мълък от " НУЛЕВ  ДЕБИТ ",

        б) наличие на капково напояване на цветя с дебит по- малък от "НУЛЕВ ДЕБИТ ",

        в) при монтирани дирекно малки бързонагряващи бойлери с дебит по- малък от " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

        В тези случаи   при времезакъснение на изключване на SPIN по- малко от времето за зареждане на разширителния съд до налягане на изключване Ризкл SPIN изключва при включен механичен пресостат ,водата от разширителния съд постепенно изтича , налягането спада до статичното налягане на системата  и дебита става нула - новото включване е след 60 минути след което следва ново изключване.

       Според автора на сайта по  - добре е електрическото свързване да бъде Електрозахранване - механичен пресостат - SPIN - електродвигател . При лъжливо сработване на SPIN да се увеличи времезакъснението на изключване за да може хидрофорът да се изключи от механичния прпесостат преди SPIN при изправна помпа .

        Електрическа схема на свързване на Електронна защита " НУЛЕВ ДЕБИТ " в схема  с механичен пресостат е показана на

фиг . 3 на Монтаж на хидрофор с електронен пресостат към сграда , захранвана и от водопровод .

 

         ВНИМАНИЕ ! В електрическата схема контактите на всички блокировки , защити и механичен пресостат  се свързват преди електронната защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " или електронен пресостат .

 

        5 . При монтиране на хидрофорни системи от отделни компоненти  свързването на SPIN  да е непосредствено след помпата , а механичния пресостат и разширителния съд  да се монтират във водопроводната система след  SPIN . Електрозахранването на системата е желателно да бъде  Електрозахранване , нивоизключвател долно ниво в кладенец , нивоизключвател горно ниво в резервоар , механичен пресостат ,  други блокировки - SPIN - двигател - вижте Монтаж на хидрофор с електронен пресостат на сграда ,захранвана и от водопровод . При тази схема на свързване е възможно времезакъснението да бъде винаги 10 секунди .     

 

         ВНИМАНИЕ ! При задействана електронна защита всякакви ремонтни работи да се извършват само при видимо изключване на електрозахранването на електронната защита .       

 

        ВНИМАНИЕ ! Използването на електронна защита "SPIN" за основна защита на потопяеми сондажни помпи  се допуска само при дебит на сондажа по-малък от 144  l / h .  При по-големи дебити на сондажа и изчерпване на водния стълб електронната защита  не се задейства и помпата да  продължава да работи с влошени параметри като изхвърля вода и въздух . Ако дебитът стане по-малък от "НУЛЕВ ДЕБИТ" за време по-голямо от настроеното време на задействане / минимум 10 секунди  / защитата се задейства . В такива случаи по-подходящо е използване на основна блокировка на помпата с Електронно нивореле , което комутира контактора , захранващ електронната защита  "SPIN", която захранва двигателя на помпата . В този случай " SPIN " се използва като дублираща  защита .

 

        При използване Нивоизключватели за водни помпи  в шахтови кладенци нивоизключвателят трябва  да  комутира електрозахранването на електронната защита .

 

       ВНИМАНИЕ ! Електронната защита SPIN се монтира непосредствено след помпата преди първото работещо отклонение . 

     

         В електронната защита SPIN има вграден възвратен клапан , който не позволява източване на водата - да се отчита при зазимяване на водопроводната инсталация .  

  

           ВНИМАНИЕ ! Електронните защити SPIN могат да комутират  еднофазни двигатели до 1,1kw  и номинален  / обявен / ток до 6А за дебит до 6 m3/h .

            За дебити над 6 m3/ h  електронните защити " НУЛЕВ ДЕБИТ " могат да се монтират паралелно / на байпас / на възвратен клапан с пружина с диаметър , равен на диаметъра на отвора на изхода на помпата  за помпи с мощност до 1,1 киловата . При по - големи дебити и мощности на помпата да се използват " Електронни пресостати  " или  Датчик " НУЛЕВ ДЕБИТ " H 10AR . 

 

           ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! Електронната защита  "SPIN " не трябва да се използва за управление на бобината на контактор , тъй като при изключване на защитата през бобината на контактора продължава да тече ток и контакторът не изключва при " НУЛЕВ ДЕБИТ " .Същото се отнася и до управление на електронни ниворелета .

 

          ВНИМАНИЕ ! Електрозахранването на защитата / входа / е на L и N  , изхода   към двигателя е на L1 и N1 .

 

          ВНИМАНИЕ ! При захранване на потопяема помпа с директно монтиран нивоизключвател след изключане на нивоизключвателя защитата не изключва електрозахранването към нивоизключвателя и помпата .При включване на нивоизключвателя помпата се задейства.В този случай защитата ще задейства само при блокирала помпа или двигател ,повреден механичен пресостат ,който не е изключил при " НУЛЕВ ДЕБИТ " , повреден кондензатор и др. режими при които през двигателя на помпата тече ток по- голям от 1 А при " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

         

          ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

          Захранване : 230/115V ~ ± 10% - 50/60Hz
           Максимален ток : 12А

 

          Минимален ток на двигателя : 1А / при по-малък ток защитата не изключва /- не може да управлява контактори .


          Обхват на настройка на таймера : 10-180 s
           Зададена настройка на таймера : 10 s
          Максимално работно налягане : 10 bar         
          Максимална температура на течността : 55°С
          Защита : IP 44 – за модела с контакт ; IP – 55 за модела без контакт
          Присъединяване : вход 1” , изход 1” мъжки

          Дебит на задействане по малък от 144 l/h .

          Максимален дебит до 6 m3/ h .

 

          ВНИМАНИЕ ! При минимален ток на двигателя по-малък от 1А  защитата не изключва при " НУЛЕВ ДЕБИТ " и на изхода на защитата има напрежение .

 

          Монтаж - в произволно положение , но никога изводите и контакта да не са насочени нагоре за да не попадне вода .

          Електронната защита SPIN се предлага в два варианта :

         1 . Без изводи - IP55

         2 . С щепсел и контакт - IP44

 

          ВНИМАНИЕ ! При използване на защитата при басейни и фонтани винаги използвайте защита от остатъчен ток / дефектнотокова защита / с остатъчен ток 0,03А .

 

          З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

 

 

          За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!