Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори с електронни пресостати BRIO и помпи PENTAX

 
CAM 100 + BRIO 383лв. Поръчай
INOX 100 + BRIO 399лв. Поръчай
Запитай за оферта
 

       Хидрофорите с електронни пресостати BRIO са комплекти за водоснабдяване на малки вили ,  животновъдни ферми , за повишаване на налягането на горните етажи на високи блокове и за  поливни системи  . Вариантът със самозасмукваща помпа CAM100 е подходящ за засмукване на вода от кладенци със смукателна дълбочина до 8 метра и за директно засмукване от водопроводната мрежа . Вариантът с неръждаема  самозасмукваща помпа INOX100 е с неръждаем корпус на помпата и работна част от технополимери .Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи .

        Налягането на включване се определя от  електронният пресостат и може да се настройва в границите от 1,5 до 2,8 bar. Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница / 80до 100 литра за час / . Дебитът и налягането на хидрофора след включване на помпата се определят само от параметрите на съответната помпа . Налягането на изключване  е възможно да бъде малко по-голямо от  Hmax .

        За помпи с дебит до 6 куб.метра на час електронния пресостат се монтира директно  след помпата . При помпи с по-голям дебит поради малкия отвор на електронния пресостат загубите на налягане в него нарастват - вижте "Хидравлични загуби в хидрофора". При помпи с дебит по-голям от 6 куб . метра на час за поливни системи може да се използват електронни пресостати , свързани на Байпас с възвратен вентил с диаметър , съответстващ на диаметъра на изходящата тръба на помпата .

        Електронните пресостати могат да комутират директно еднофазни двигатели до 1,1 kw  и ток до 6А . При изполване за управление и защита трифазни  помпи и еднофазни с номинален / обявен / ток по-голям от 6 А  електронният пресостат комутира оперативната верига на контактора . При енергоспестяващи и еднофазни контактори с ток на оперативната верига във включено положение под 3mA контактора не  се изключва при изключване на електронния пресостат , тъй като контактната система на релето на електронния пресостат е шунтирано с RC група.

 

    ВНИМАНИЕ! При управление на оперативна верига на контактор с  електронен пресостат задължително бобината на контактора да се шунтира с RC група с R  = 240 ома ,1W и C = 470 nF , 400V за да се гарантира изключване на контактора при изключване на електронния пресостат.

 

        За правилна заявка на хидрофор изпратете "Задание за проектиране на хидрофорна система" .

        За гарантиране на безаварийна експлоатация на хидрофорната уредба да се спазят  "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ".       

       За да не се претоварва помпата на изхода и да се монтира кран с изпразнител с монтиран срещу изпразнителя манометър между крана и помпата . 

          За проект на хидрофорна система кликнете на Запитване .

          З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

        

        За консултации   -  КОНТАКТИ.

 

 

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!