Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Периферни / вихрови / водни помпи РМ

 
 

          Периферните турбинни помпи са подходящи за много чиста вода без абразивни частици с максимална температура на водата до 90 0С  и околна температура до 400 С .

          При използване за захранване на хидрофори и напоителни системи задължително да се защитават с електронна защита против "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

           При продължителен престой имат склонност към блокиране - преди пускане да се развърти вала  на ръка .            

          Максимален дебит до 3m3/h.

          Външният вид на основния вариант е показан на снимката.

         Модел BR e с изцяло бронзова помпена част, която е неблокираща.

         Модел А е със странично засмукване и малък резервоар ,което облекчава засмукването и обезвъздушаването на помпата.

          Основните параметри на помпите са дадени в таблицата

                    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

едно

фазен

модел

три

фазен

модел

мощ

ност

кон

ден

затор

450v

обявен

ток,А

обявен

ток,А

дъл

жи

на

ши

ри

на

ви

со

чи

на

вход изход тегло

макси

мален

дебит

мини

мален

напор

мини

мален

дебит

макси

мален

напор

    kw µF

1~

230V

3~

400V

mm mm mm G" G" kg m3/h m m3/h m
РМ45 РМТ45 0,5   2,3 1 260 120 153 1 1 5,7 2,4 5 0,3 35
РМ45BR PMT45BR 0,5   2,3 1 260 120 153 1 1 5,7 2,4 5 0,3 35
РМ45А РМТ45А 0,5   2,3 1 240 120 184 1 1 6 2,4 5 0,3 35
РМ80 РМТ80 1,1   5,2 2 290 135 172 1 1 9,5 3 31 0,6 56

                   ИНДЕКСИ : EI=71;CI=0,33;AI=0,66

З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

              .

             За консултации ,избор на помпа и оферта - КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2020 AquaPump.net. All rights reserved!