Помпи

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Помпи

           

                 Предлагат се помпи за сух монтаж и  потопяеми помпи за чисти ,  дренажни и отпадни води.Представени са и  помпи за химическата и хранително-вкусовата промишлености , за изпомпване на агресивни течности , дозиращи помпи , зъбни помпи и други .

 

                                                                         ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

 

 

                                                          

              сондажни                  за отпадни води                               дренажни                   с долно засмукване    

 

 

                                                                        ПОМПИ ЗА СУХ МОНТАЖ  

 

 

        

двустепенни         химически устойчиви            за отопление    дозаторни    многостепенни хоризонтални                                                                                                                                                                                                          

                     

 

              РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ПОМПАТА :

 

 

              а/  “НА СУХО”, когато в помпата няма вода , а тя се върти . Този режим е много опасен за помпата и се допуска само за  3 до 5 секунди при проверка на посоката на въртене на двигателя .

 

 

              б/ “ НУЛЕВ ДЕБИТ “, когато помпата е пълна с вода и работи при много малък или липсващ дебит поради :

             

             - повреда в смукателния тръбопровод на помпата / запушване или поемане на въздух / ;

             -при неправилно избрани голяма дълбочина и дължина на смукателния тръбопровод ;

             - при отказ на пресостата  да изключи при затворени кранове .

            Този режим е опасен за помпата , тъй като не се охлажда , водата в помпата се прегрява и изпарява частично или напълно и пластмасовите части деформират и заклинват , а челното уплътнение се поврежда .  При многостепенни центробежни помпи токът на двигателя е близък до празен ход и външни термични защити не могат да защитят двигателя от прегряване . Вградените в челата на статорната намотка термични защити изключват двигателя , но поради по-ниската допустима температура ,  пластмасовите детайли на помпата деформират и дефектират преди вградената термична защита да изключи .

 

             Под " НУЛЕВ ДЕБИТ "  в сайта най-често се разбира дебита на задействане на защитата от работа " НА СУХО " на Електронни пресостати и Електронни защити  - за различните конструкции е в границите от 60 l /h до 140 l / h .


            в / “КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ “ , когато изходът на помпата е свързан с атмосферата и налягането е нула .

 

 

            г / “ПОД ЗАЛИВ” , когато нивото на смукателния отвор на помпата е по -ниско от нивото на водоема и водата навлиза в помпата с налягане . 

 

 

            д / "ТОПЪЛ ПРЕСТОЙ” е режимът на двигателя при спряла помпа , когато през намотките на двигателя се пропуска ток с понижено напрежение с такава стойност , че двигателят да не се върти , а температурата на намотките му да не надхвърля допустимата за съответния клас изолация и температурата на корпуса да е с от 100С до 200С по-висока от околната . Подгряването на двигателя го предпазва от попадане на влага ( конденз ) . 

 

            е / "МИНИМАЛНО ВЪРТЕНЕ" се реализира при помпи с честотно управление на двигателя , когато помпата няма нужда да работи . На  двигателя се подава електрозахранване с понижена честота и напрежение , така че помпата и двигателя да се въртят с ниска честота от 150min-1  до  300 min-1  и температурата на корпуса да е от 50С от 100С по-висока от околната . При този режим се гарантира липса на конденз и нормално мазане на лагерите . Режим на “МИНИМАЛНО ВЪРТЕНЕ " е по-добър от режим “ТОПЪЛ ПРЕСТОЙ”. 

 

              ж /  " ТУРБИНЕН РЕЖИМ "  се наблюдава  при липса или повреда на възвратния вентил към помпата . При изключване на помпата водата от тръбата  и от разширителния съд се връща през помпата в ъв водоизточника  / сондажа  / при което помпата се завърта в посока обратна на нормалната .Ако при обратно въртене на помпата и двигателя се подаде електрозахранване :

               -  еднофазният  двигател   продължава да  върти помпата в обратна посока  и не подава вода към консуматорите.

               Добре настроена термична защита е възможно да изключи двигателя , но е възможно и да не го изключи .Ефективна мярка против такъв режим е използване на защити " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

                 - при трифазни двигатели се получава значителен токов удар , механично претоварване на вала / наблюдавани са случаи на скъсване на куплунга между двигателя и помпата  / и ако не се задейства термичната защита помпата преминава в нормален режим.

                 Ако режимът се повтаря често двигателят се претоварва топлинно  и задейства термичната защита .

 

                 з / Бързо превключване и реверс на големи помпи задвижвани от мощни асинхронни двигатели 

                 Бързо превключване се прилага при  превключване към резервно електрозахранване , когато е предвидено АВР / автоматично включване на резервата / . Аналогични преходни процеси се наблюдават   при неправилно настроена автоматика на АПВ / автоматично повторно включване /  и пускане с превключвател звезда-триъгълник . 

                 Реверс на помпи се налага при изисквания на технологичния процес , най- често при  мощни обемни помпи .              

 

              Запознайте се с  Как да разбираме написаното на табелката на помпата . 

               Прочетете Регулиране на помпи  .           

              

               Описанията на отделните типове помпи са дадени в съответните подкатегории и в описанията на конкретните помпи .

 

              За консултации и допълнителна информация - КОНТАКТИ .

страница 1, резултати от 1 до 6 от 166
Следваща страница »
 
 • Вакуумни системи

    Предлагат се комплексни решения за вакуумни системи за сушене , филтрация , деаериране ,сушене и др.

 • Вакуумни помпи моноблок

    Вакуумните помпи моноблок са с вграден електродвигател ,което позволява намаляване на габаритите и по- лесна експлоатация.

  Намират приложение за  системи за филтрация ,изваряване ,сушене  и др.

 • Двустепенни вакуумни помпи

    Двустепенните вакуумни помпи са предназначени за промишлени инсталации за сушене ,импрегниране , филтрация и др.

 • Едностепенни вакуумни помпи

      Едностепенните вакуумни помпи са предназначени за промишлени системи за вакуумиране , деаерация , сушене и др.

 • Потопяеми помпи с долно засмукване серия UP

   Потопяемите помпи 5 " с долно засмукване серия UP са презназначени за изпомпване на чисти води за напояване ,захранване на сгради и др. Максимален дебит до 7,2 m3/h .Максимален напор до 94 m.Конструкцията позволява помпата да стъпи на дъното на бетонов или пластмасов резервоар.

   

 • Циркулационни помпи серия L

    Циркулационни помпи с вход и изход от DN32 до DN150. Честоти на въртене 1450  min-1 и  2900 min -1 .Мощности от 0,37kw  до 45 kw. Максимална температура до 140 0С.

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 166
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!