Помпи

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Помпи

           

                 Предлагат се помпи за сух монтаж и  потопяеми помпи за чисти ,  дренажни и отпадни води.Представени са и  помпи за химическата и хранително-вкусовата промишлености , за изпомпване на агресивни течности , дозиращи помпи , зъбни помпи и други .

 

                                                                         ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

 

 

                                                          

              сондажни                  за отпадни води                               дренажни                   с долно засмукване    

 

 

                                                                        ПОМПИ ЗА СУХ МОНТАЖ  

 

 

        

двустепенни         химически устойчиви            за отопление    дозаторни    многостепенни хоризонтални                                                                                                                                                                                                          

                     

 

              I .РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ПОМПАТА :

 

 

              а/  “НА СУХО”, когато в помпата няма вода , а тя се върти . Този режим е много опасен за помпата и се допуска само за  3 до 5 секунди при проверка на посоката на въртене на двигателя .

 

 

              б/ “ НУЛЕВ ДЕБИТ “, когато помпата е пълна с вода и работи при много малък или липсващ дебит поради :

             

              - повреда в смукателния тръбопровод на помпата / запушване или поемане на въздух / ;

              -при неправилно избрани голяма дълбочина и дължина на смукателния тръбопровод ;

              - при отказ на пресостата  да изключи при затворени кранове .

              Този режим е опасен за помпата , тъй като не се охлажда , водата в помпата се прегрява и изпарява частично или напълно и пластмасовите части деформират и заклинват , а челното уплътнение се поврежда .  При многостепенни центробежни помпи токът на двигателя е близък до празен ход и външни термични защити не могат да защитят двигателя от прегряване . Вградените в челата на статорната намотка термични защити изключват двигателя , но поради по-ниската допустима температура ,  пластмасовите детайли на помпата деформират и дефектират преди вградената термична защита да изключи .

 

               Под " НУЛЕВ ДЕБИТ "  в сайта най-често се разбира дебита на задействане на защитата от работа " НА СУХО " на Електронни пресостати и Електронни защити  - за различните конструкции е в границите от 60 l /h до 140 l / h .


               в / “КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ “ , когато изходът на помпата е свързан с атмосферата и налягането е нула .

 

 

               г / “ПОД ЗАЛИВ” , когато нивото на смукателния отвор на помпата е по -ниско от нивото на водоема и водата навлиза в помпата с налягане . 

 

 

              д / "ТОПЪЛ ПРЕСТОЙ” е режимът на двигателя при спряла помпа , когато през намотките на двигателя се пропуска ток с понижено напрежение с такава стойност , че двигателят да не се върти , а температурата на намотките му да не надхвърля допустимата за съответния клас изолация и температурата на корпуса да е с от 100С до 200С по-висока от околната . Подгряването на двигателя го предпазва от попадане на влага ( конденз ) . 

 

              е / "МИНИМАЛНО ВЪРТЕНЕ" се реализира при помпи с честотно управление на двигателя , когато помпата няма нужда да работи . На  двигателя се подава електрозахранване с понижена честота и напрежение , така че помпата и двигателя да се въртят с ниска честота от 150min-1  до  300 min-1  и температурата на корпуса да е от 50С от 100С по-висока от околната . При този режим се гарантира липса на конденз и нормално мазане на лагерите . Режим на “МИНИМАЛНО ВЪРТЕНЕ " е по-добър от режим “ТОПЪЛ ПРЕСТОЙ”. 

 

                ж /  " ТУРБИНЕН РЕЖИМ "  се наблюдава  при липса или повреда на възвратния вентил към помпата . При изключване на помпата водата от тръбата  и от разширителния съд се връща през помпата в ъв водоизточника  / сондажа  / при което помпата се завърта в посока обратна на нормалната .Ако при обратно въртене на помпата и двигателя се подаде електрозахранване :

                 -  еднофазният  двигател   продължава да  върти помпата в обратна посока  и не подава вода към консуматорите.

                 Добре настроена термична защита е възможно да изключи двигателя , но е възможно и да не го изключи .Ефективна мярка против такъв режим е използване на защити " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

                  - при трифазни двигатели се получава значителен токов удар , механично претоварване на вала / наблюдавани са случаи на скъсване на куплунга между двигателя и помпата  / и ако не се задейства термичната защита помпата преминава в нормален режим.

                  Ако режимът се повтаря често двигателят се претоварва топлинно  и задейства термичната защита .

 

                  з / Бързо превключване и реверс на големи помпи задвижвани от мощни асинхронни двигатели 

                  Бързо превключване се прилага при  превключване към резервно електрозахранване , когато е предвидено АВР / автоматично включване на резервата / . Аналогични преходни процеси се наблюдават   при неправилно настроена автоматика на АПВ / автоматично повторно включване /  и пускане с превключвател звезда-триъгълник . 

                  Реверс на помпи се налага при изисквания на технологичния процес , най- често при  мощни обемни помпи .     

 

                  II. ЗАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ

 

                  II.1.Загряване на помпените агрегати 

                  а/ хидравлични загуби в помпата и електродвигателядвигателя / при водно охлаждане /

                  б/ електромагнитни загуби в електродвигателя  

                  в/ механични загуби в лагерите ,челното уплътнение и др.

                  г/ аеродинамични загуби във вентилационната система на електродвигателя   

 

                  II.2.Охлаждане на помпените агрегати 

                  а / водно охлаждане от преминаващата през помпата и около двигателя вода 

                  б / въздушно охлаждане на електродвигателя 

                  ВНИМАНИЕ ! Общите топлинни загуби в помпения агрегат могат да се определят като 

                   Рзаг = (100-к.п.д )  . Р1/ 100 ,

                   където : Р1 - входна електрическа мощност , вата

                   к.п.д. - % - дава се в някои от каталозите  при различен дебит като максималният е в границите от 65 % до 80 % в зависимост от типа на помпата.

 

                   ВНИМАНИЕ ! За гарантиране на охлаждането на помпения агрегат в помещенията да се осигури необходимата вентилация.

 

                  Как да разбираме написаното на табелката на помпата . 

                   Регулиране на помпи  .   

                    ХИДРОФОРИ  - изисквания към помещенията за монтаж                      

              

                  Описанията на отделните типове помпи са дадени в съответните подкатегории и в описанията на конкретните помпи .

 

                 За консултации и допълнителна информация - КОНТАКТИ .

страница 1, резултати от 1 до 6 от 16
Следваща страница »
 
 • Многостепенни хоризонтални помпи серия МРА

    Многостепенните хоризонтални помпи серия МРА работят най-добре " ПОД ЗАЛИВ " от резервоари .Подходящи за хидрофорни системи в сгради тъй като имат сравнително ниски нива на шума. 

 • Самозасмукващи помпи с изнесен ежектор серия АР

        Самозасмукващите помпи с изнесен ежектор серия АР са предназначени да изпомпване на вода от сондажи и кладенци с дълбочина над 8 метра до 45 метра.Препоръчват се при малки дебити и при малък воден стълб .  

 • Периферни / вихрови / водни помпи РМ

           Периферните турбинни помпи са подходящи за много чиста вода без абразивни частици с максимална температура на водата до 90 0С  и околна температура до 400 С . При продължителен престой имат склонност към блокиране - преди пускане да се развърти вала  на ръка . Максимален дебит до 3m3/h

 • Многостепенни центробежни водни помпи MSV

           Многостепенни  хоризонтални центробежни водни помпи от чугун за изпомпване на чиста вода . Максимална температура 900С  . Максимален дебит до 90m3/h . Максимален напор до 227m . Максимален брой включвания от 30 / за най-малката мощност / до 5 / за най-голямата мощност / равномерно разпределени във времето . Двигател асинхронен трифазен .

 • Многостепенни хоризонтални водни помпи MS

           Многостепенни  хоризонтални центробежни водни помпи от чугун за изпомпване на чиста вода . Максимална температура 900С  .Максимален дебит до 90m3/h . Максимален напор до 227m . Максимален брой включвания от 30 /  за най-малката мощност/ до 5 / за най-голямата мощност / равномерно разпределени във времето . Двигател асинхронен трифазен .

 • Едностепенни центробежни водни помпи от чугун CM фланцови

         Едностепенни центробежни помпи от чугун с бронзово работно колело . Допустима температура на течността до 900С.Смукателна дълбочина до 7 м . Двигател асинхронен клас F , степен на защита IP44 . Максимален дебит до 220m3/h . Максимален напор 90m .

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 16
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2020 AquaPump.net. All rights reserved!