Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Помпи потопяеми за дренажни води

                                      

                                             БИТОВИ ДРЕНАЖНИ ПОМПИ

                                                                 

                         

                                                

         най-евтини                      надежни                             ние - препоръчваме      най-висок АQUAPUMP индекс

 EI=33;CI=0,29;AI=0,29        EI=66;CI=0,16;AI=0,32             EI=63;CI=0,1;AI=0,2        EI=51;CI=0,27;AI=0,54    

 

       Дренажните помпи са предназначени за изпомване на дренажни и канални води .

       Дренажни води - Необработени води , съдържащи твърди частици не по-големи от 10 mm . За такива води се препоръчват помпи които пропускат твърди частици до 10mm .

        Канални / сиви / води - Замърсени и нетретирани отпадни води съдържащи влакна и твърди частици / с изключение на води от тоалетна / . За такива води се препоръчват помпи , които позволяват преминаване на частици до 35 mm .

 

        ВНИМАНИЕ ! Не бива да се използват за изпомване на агресивни течности и течности съдържащи масла и други нефтопродукти - за такива отпадни води да се заявят подходящи помпи за агресивни течности .   

    

        Допустимата температура на дренажните води най-често е по-ниска от 350С .

 

        Изисквания към помпите и монтажа

 

        1. Дебитът на избраната помпа трябва да бъде по-голям от този , който гарантира самопочистване на тръбите - скоростта на водата да е по-голяма от :

      - за хоризонтални тръби - 0,7m/s ;

      - за вертикални тръби - 1m/s .

      2 . Диаметърът на тръбите да бъде по-голям или равен на диаметъра на изхода на помпата .

 

        ВНИМАНИЕ ! При използване на тръби с диаметър по-малък от диаметъра на изхода на помпата  има голяма опасност от запушване на тръбата и блокиране на работата на помпата и съществено намалява дебита . Не е желателно използване на пожарникарски маркучи ,които намаляват дебита на помпата .

 

      3 .Типът на помпата да съответства на вероятните размери на твърдите частици .

       4 . Предлаганите потопяеми помпи не се допуска  да работят в плувни басейни или подобни инсталации  и запалителни течности .

       5 . Включването на дренажни помпи към градската отводнителна система трябва да се извършва през възвратен клапан за отпадни води , който да не допуска попадане на външни дъждовни води към резервоара при липса на аварийно електрозахранване на помпите . Препоръчва се използване на сферични възвратни  клапи  от PVC или от чугун .

        6 . Размерите на шахтата за монтаж на помпата да са по-големи от посочените в таблицата за съответната помпа .

        7 . При монтиране на помпи към обекти с наличие на масла преди събирателната шахта да се монтират маслокалоуловители / ресторанти , автомивки , автосервизи и  др /.

 

        Електрозахранването на потопяеми помпи монтирани в достъпни за хора и животни шахти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се извършва през защитен прекъсвач (дефектнотокова защита ) с остатъчен ток  0,030 А .

 

        . За аварийни дренажни помпи монтирани в дренажни шахти на помещения с монтирани хидрофорни системи на всеки 6 месеца да се извършва проверка на изправността на помпата като шахтата се напълва с вода до  задействане на помпата 3 пъти подред .

 

         ВНИМАНИЕ ! Забранява се проверката  на действието на механичния нивоизключвател  да се извършва  чрез повдигането му с ръка или други предмети и приспособления .

 

         10. Дълбочината на водата за да  се задейства електрическия нивоизключвател  на помпата трябва да бъде с 20 см по- голяма от височината на помпата , но не по-малка  от  посочената в таблицата дълбочина на шахтата.

 

         Преди поръчка се запознайте с Определяне на работна точка на помпа .

 

       При монтажа и експлоатацията да се спазват инструкциите на фирмата -  производител .  

 

        За  консултации и оферта -  КОНТАКТИ .

       

 

страница 1, резултати от 1 до 6 от 12
Следваща страница »
 
 • Помпи дренажни KPBasic300А

             Предназначени за дрениране около дома и градината.Максимален размер на частиците до 8 mm.Изцяло пластмасова.Работна температура до 400С .

 • Помпи за дренажни и канални води серия TEX-D

             Помпите се прилагат при изпомпване на чиста или слабо замърсена вода, дъждовни води, кални и със съдържание на пясък води с размер на свободно преминаващите частици до 4 мм.Дебит до 39 m3/h . Hапор до 18 m . Изход 2".

 • Помпи дренажни пластмасови QDP

         Пластмасовите дренажни помпи DP са с вграден поплавък и еднофазни двигатели . Максимална дълбочина на потапяне 5 м . Максимална едрина на твърдите частици до 2 мм . Максимална температура 350С . Най-евтини помпи от подкатегорията Помпи за дренажни и канални водиМинимални размери на шахтата в която се монтират 500х500х500мм .

 • Помпи дренажни за чиста вода

          Дренажните помпи за чиста вода са еднофазни с вграден поплавък с неръждаем корпус на двигателя .  Максимална дълбочина на потапяне . Максимална температура на водата 350С . Най-евтини помпи от аналогични помпи от подкатегорията Помпи за дренажни и канални води . Минимални размери на шахтата в която могат да се монтират 500х500х500 мм .

 • Високонапорни дренажни помпи

          Високонапорните дренажни помпи са еднофазни с вграден поплавък . Максимален напор 39 метра . Максимален дебит 6 m3/h . Максимална едрина на частиците до 2 мм Максимална дълбочина на потапяне до 5 метра . Най-евтини от аналогични помпи от подкатегорията Помпи за дренажни и канални води ..Минимални размери на шахтата в която могат да се монтират 600х600х600 мм .

 • Дренажни водни помпи Unilift CC

          Дренажните водни помпи Unilift CC са предназначени за изпомпване на чисти дренажни води с твърди частици с диаметър до 10 mm  . Максимална дълбочина на потапяне до 3 метра . Помпата е с електрически поплавък и захранващ кабел 5m . Двойното механично уплътнение с преграда с маслена камера осигуряват надежна защита на двигателя при степен на защита IP68 . Корпус от технополимери . Максимален дебит 12 m3/h . Максимален напор 9 m .

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 12
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!