Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Какво представляват AQUAPUMP индексите ?

    

  • При наличието на толкова богат избор от модели е наистина трудно да се вземе решение какъв продукт да се избере .
  • Всеки иска да получи най-доброто за цената, която ще плати .
  • Не винаги може да прецени дали изборът , който е направил е най-подходящ за неговите нужди .
  • За максимално улеснение при търсенето продукт  AQUAPUMP създаде нова технология за оценяване качеството на предлаганите на пазара продукти - AQUAPUMP Index .
  •  

              Индексите?

 

                              Към описанието на някои от  предлаганите продукти  ще намерите три индекса – енергоефективност / EI / , ценова ефективност / CI / и  AQUAPUMP индекс / AI /.

 

                              Енергоефективността на помпения агрегат / EI / се оценява по коефициент на полезно действие  / КПДагр / , който представлява отношение на хидравличната мощност на изхода на помпата ( Рh  ) към електрическата мощност  ( Р1 )на входа на двигателя .

                               КПДагр. = Рh / Р1 ( - )

                              Тъй като липсват фирмени данни за КПДагр на много от продуктите индексът енергоефективност / EI  / се оценява за най-продаваните продукти с много близки параметри от съответните подкатегории с индекса :

               ЕI = ( Hmax +Hmin) . (Qmax + Qmin) / 4P*2 ,където :

                              ( Hmax  , Qmin ) - максимален напор ( m )и минимален дебит ( m3/h )

                             ( Hmin , Qmax ) - минимален напор ( m ) и максимален дебит ( m 3/ h )

                             P*2  / kw / - обявена /номинална / входна мощност  на помпата - за дадена подкатегория се използва един и същ параметър

                             Параметрите се определят за близки по стойност  мощности при едно и също захранващо напрежение. 

                             От параметъра  EI може да се определи ориентировъчен коефициент на полезно действие на помпата ( КПДпомп. ) - Енергийна ефективност на водни помпи и хидрофори .

 

                    
                              Индексът  ценова ефективност  / CI /се определя като съотношение на енергоефективност / EI / към цена на продукта .

                   

                              AQUAPUMP  индекс  / AI /   се определя като произведение на ценова ефективност / CI /  и  гаранционен срок .

                              Предлаганите индекси позволяват на потребителя да направи сравнителна оценка на предлаганите продукти от съответната категория .

 

                               Колкото по- голяма е стойността на съответния индекс, толкова потребителят плаща по-малко за потребителната стойност на продукта .

                              

                               За съжаление тези индекси не отчитат много съществени характеристики на продуктите като ремонтопригодност и наличие на добре развита сервизна база , шум и вибрации , тегло , база данни за ремонти и др . Тези комплексни показатели заедно с предложените индекси  формират препоръка на експерта  " ние препоръчваме ".

         

                                    

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!