Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


ХИДРОФОРИ - Кога не решават проблема с ниското налягане и дебит ?

        
          Eдна от най-честите причини да  се търси монтиране на хидрофорна система  е ниското налягане и дебит в определен участък от сградната водопроводна инсталация . На горните етажи в някои часове от денонощието налягането е ниско и не може да отвори предпазния и възвратен клапан на бойлера за топла вода - в апартамента има само студена вода или при ползване на топла вода от смесителната батерия тече  топла или студена вода в зависимост от дебита .

                В някои заведения за обществено хранене / малки ресторанти и пицарии / не е възможно използването на голям брой мивки , поради силно намаляване на дебита на отделните консуматори .

               Тъй като навсякъде в литературата и рекламата на хидрофорите се посочва , че служат за повишаване на налягането във водопроводните инсталации , естествено е желанието на потребителите да решат въпроса с ниското налягане  чрез монтиране на хидрофор .

               Преди да се реши въпроса за избор на помпа и хидрофор за съществуващи обекти е необходимо да се направи оглед на обекта и да се определят причините за ниското налягане  в определени участъци от водопроводната инсталация .

               Част от  причините при които с хидрофор не може да бъде осигурено качествено водоподаване са :

 

               1 . Неправилно оразмерена или неправилно изпълнена вътрешна водопроводна инсталация  с тръби с по-малък от необходимия  диаметър.

               Това са най-често сгради без проект на водопроводната инсталация или при неспазване на проекта с цел икономия на материали . Много често такъв проблем възниква при разширение и надстройка на съществуващи сгради и дострояване на ресторанти , при които по изискване на санитарните норми има необходимост от монтиране на голям брой мивки за разделно измиване на различните продукти .

 

                2 . Неправилно изпълнено сградното отклонение с тънка тръба и водомер с малък дебит / например захранване на пететажна кооперация с 15 апартамента  с отклонение  3/4” и водомер 5 m3/h / .

                В тези случаи поради много високите хидравлични загуби във водопроводната инсталация при повишена консумация на вода налягането при най-високо разположените или най-отдалечените консуматори спада значително даже и при достатъчно високо налягане на магистралния водопровод , захранващ сградата . Налягането на първия етаж не трябва да надвишава 6 bar за да не се повредят консуматорите . В същото време част от консуматорите ще имат ниско налягане при повишена консумация на вода поради големите хидравлични загуби .

                Ако налягането на входа / при главния водомер / е : P>(h+25) / 10,bar,където h - височина на сградата в метри , решението е монтиране на допълнителни / байпасни / вертикални или хоризонтални отклонения до отделни етажи или части на сградата за намаляване на хидравличното съпротивление на сградата , подмяна на сградното отклонение с тръба с по- голям диаметър и монтиране на водомер за по-голям дебит .  

 

                ВНИМАНИЕ ! Монтирането на хидрофор без монтиране на допълнителни / байпасни / вертикални или хоризонтални отклонения до отделните етажи няма да реши проблема с ниското налягане на някои от консуматорите .

 

                За допълнителни консултации търсете КОНТАКТИ .

 

        

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!