Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Какво да знам преди да купя хидрофор

                  
         І . Какво знаем за градското водоснабдяване ?

 

              Градското водоснабдяване се осъществява като водата се подава в градската мрежа от големи резервоари , разположени на достатъчна  височина над населеното място така , че да осигуряват необходимото  налягане , което най-често е до 6 bar или 60 метра воден стълб . Ако населеното място има значителна денивелация на отделните квартали водоснабдителната мрежа се разделя на зони така , че налягането на най-ниско разположените консуматори да не превишава 60 метра , а на най-високо разположените да е повече от 15 метра . За отделния потребител градската мрежа може да се приеме за мрежа с постоянно налягане .

               При правилно оразмерена сградна инсталация включването на няколко водочерпни прибора ( даже и на всички чешми в един от апартаментите ) не води до видимо изменение на дебита и налягането на всеки от тях .

                Проектирането и монтажът на градските мрежи у нас са извършени за период на експлоатация 30 години . Съществуващите мрежи в повечето градове отдавна са надминали експлоатационния си срок .

                На много места в зони с ниско налягане , където са били предвидени за застрояване ниски постройки , са построени постройки с височина надхвърляща възможностите на съществуващата водопроводна мрежа в района да осигури налягане на най-високо разположения консуматор над 15 метра . За такива сгради при проектирането  сградата водопроводната инсталация се зонира така , че налягането в долните етаж да не надвишава  60 метра , а за горните етажи се монтира хидрофорна уредба . 

 

                 ІІ . Кога се налага  да се монтира хидрофор ? 

 

                 ІІ . 1 . При надстрояване на съществуващи сгради или преустройство на жилищни части в заведения за обществено хранене  към съществуващата  сградна инсталация с малък диаметър на тръбите и малък водомер на сградното отклонение се монтират голямо количество потребители , при което хидравличните загуби при значително потребление нарастват и част от крайните потребители нямат необходимия дебит - например в малки  ресторанти в края на водопровода има монтирани 8 мивки за различни продукти на тръба  G 1/2" като много често чешмите са без аератори или други ограничители на дебита .

                 Ако няма възможност да се монтира ново сградно отклонение за разширението на съществуващата сградна инсталация се налага монтиране на хидрофор с междинен резервоар . Монтирането на хидрофор с директно водочерпене от градската мрежа в тези случаи е недопустимо , тъй като се нарушава значително налягането в нея - Вижте „Водоизточници за хидрофори”. Задължително е да се монтират ефективни аератори с ограничен дебит на мивките .

 

                 ІІ . 2 .  При водопроводни мрежи с малък диаметър на тръбите ( кооперации във вилните зони на големите градове ) след присъединяване на голям брой консуматори хидравличните загуби на мрежата нарастват поради голямата скорост на водата и налягането при консуматорите в края на мрежата силно намалява . В такива случаи също се налага монтиране на хидрофор с междинен резервоар - Схема на хидрофор с резервоар пълнен от водопровод .

 

                 ІІ . 3 . При наличие на стабилни подпочвени води в много райони има изградени кладенци , които могат да се използват за водоснабдяване на отделни вили или на вилно селище . При достатъчен дебит на кладенеца е възможно директно водоснабдяване с хидрофорна уредба захранвана от кладенеца - Схема на хидрофорна уредба с механичен пресостат и електронна защита  "НУЛЕВ ДЕБИТ "въм вила захранена и от водопровод . При недостатъчен дебит се налага  използване на междинен резервоар - Схема на хидрофорна уредба с директно водоснабдяване от сондаж и от резервоар , пълнен от сондажа .Такова водоснабдяване  е независимо от монополното градско водоснабдяване и в някои случаи е по-евтино от него .

 

                 ІІ . 4 . При построяване на високи сгради в зони с ниско налягане на водопроводната мрежа се налага монтиране на хидрофорна уредба :

                 а ) с механичен пресостат при общ хидрофор на несекционирана сградна инсталация при височина на сградата до 7етажа ,

                 б ) с честотно регулиране на двигателя с настройка за постоянно налягане- при общ хидрофор на несекционирана сградна инсталация при височина на сградата до 12 етажа ,

                  в ) при сгради над 12 етажа се налага секциониране на сградната инсталация така , че налягането в  двете зони да е в границите 2,5bar < Р < 6 bar . По изключение се допуска при несекционирани сградни инсталации налягането да се повиши над 6 bar , а на отклоненията за долните етажи да се монтират регулатори на налягането , които да го ограничат до 6 bar .

 

                ІІ . 5 . При отдалечени потребители или потребители на високи сгради в зони с ниско налягане захранени от градски водопроводи с голям дебит , но ниско налягане се прилага директно водочерпене от магистралния водопровод - Схема на хидрофорна уредба с директно захранване от водопровод . 

                За директно водочерпене от градски водопровод се изисква разрешение от местното ВИК дружество .

 

                 ІІ . 6 . При апартаменти и мезонети на последния етаж , при които при върхова консумация на вода на долните етажи налягането спада , се допуска монтиране на  хидрофор за отделен апартамент  като съществено изискване е нисък шум - Хидрофор за повишаване налягането в апартамент на последния етаж . 

 

                  ІІІ .  Разлики на  водоснабдяването с хидрофор  от водоснабдяването от градската мрежа ?

 

                  Захранването на хидрофора се извършва от помпа с ограничена мощност , при която с увеличаване на консумацията на вода  налягането намалява .                  

                 ІІІ . 1 .  Налягането на хидрофора зависи от дебита и налягането на помпата и при хидрофори с механичен пресостат се изменя в границите Ризкл > Р > Рвкл при промяна на консумацията ( дебита )  като  налягането на изключване трябва да е по-малко от максималното налягане на помпата .

 

                 ІІІ . 2 .  Обемът на хидрофора  не влияе пряко на налягането в сградата , а само върху  честотата на включване на помпата , която е желателно да не надвишава 20 включвания в час. .

 

                 ІІІ . 3 .  При хидрофори с електронен пресостат налягането се определя от характеристиката на помпата и на сградната инсталация като електронния пресостат включва помпата при зададена стойност на минималното налягане Рвкл  и изключва при налягане на помпата , съответстващо на „НУЛЕВ ДЕБИТ” ( близко до Нmax  на помпата ) . При малки дебити ( по-големи от "НУЛЕВ ДЕБИТ" ) помпата работи непрекъснато и енергийната и ефективност е ниска .

 

                 ІІІ . 4 .  При хидрофори с честотно регулиране на честотата на въртене на помпата са възможни различни закони на управление на помпата - постоянно налягане , постоянна мощност  и др. - при което се осигурява значителна икономия на електроенергия и повишен комфорт на водоползването . Използването на такива хидрофорни уредби е толкова по-ефективно колкото по-променливо е натоварването на помпата и по-голяма продължителността на използването и .

 

                 ІІІ . 5 .  Най-евтината ефективна защита на малки хидрофори от работа " НА СУХО " засега е използването на  Електронни пресостати или защити от "НУЛЕВ ДЕБИТ""SPIN".

 

                  IV . Електрозахранване на хидрофора

 

                  IV . 1 . От електропреносната мрежа 

                  Захранващото напрежение да бъде в границите от  0,95 до 1,1 от номиналното при натоварване с мощност 3 пъти по-голяма от мощността на хидрофора .

                   IV . 2 . От електроагрегат

                   Пълната мощност на електоагрегата да бъде над 3 пъти по-голяма от входната мощност 8 консумирана електрическа  мощност /на хидрофора за да може да осигури необходимия пусков ток на двигателя .

 

                 ВНИМАНИЕ ! Запознайте се с Кога хидрофор не решава проблема с ниското налягане ??.

 

                За по-пълна информация и получаване на оферта за Вашата хидрофорна уредба попълнете Задание за проектиране на хидрофорна уредба  и го изпратете на КОНТАКТИ .

 

                 За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ .

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!