Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да определим заплащането за експлоатация на хидрофори за кооперации ?

           С увеличаване на броя на  кооперациите за водоснабдяване от собствен водоизточник за битови нужди възниква въпросът как да се определя цената за ежемесечно заплащане за експлоатация на хидрофорната система . Засега няма държавни нормативни изисквания и наредби по този въпрос поради което много често възникват недоразумения между съкооператорите .

 

           ВНИМАНИЕ ! Въпросите по ценообразуването и всички въпроси по поддръката на хидрофорната система се решават на общо събрание на съкооператорите  ! Желателно е всяка кооперация да има собствена банкова сметка в която да се натрупват средствата .

 

           I . Постоянна съставяща на цената 

 

           Тази съставяща на цената е еднаква за всички съкооператори и не зависи от консумираната вода .

            I . 1 . Амортизационни разходи

            Амортизационните разходи   се определят на базата на дяловия капитал на всеки от кооператорите  - най-често дяловия капитал на всички съкооператори е еднакъв . През последните години срокът на амортизация  непрекъснато намалява и в момента за да се поддържа една хидрофорна система срокът на амортизация трябва да се приеме по-малък от 10 години . При  срок на амортизация 10 години в ежемесечните сметки трябва да се включи амортизационна цена определена от разделянето на дяловия капитал на 120.

            I . 2 . Експлоатационни разходи

            Експлоатационната цена  се определя от цената на  необходимите профилактики и поддръжка на хидрофорната система за една година разделени на 12 .

 

             II . Променлива съставяща на цената за 1 куб . метър вода

 

             Определя се на като се раздели месечната цена на електроенергията на общото количество вода отчетено по общия водомер за съответния месец .

 

              III . Месечна сметка на съкооператор

 

              Определя се като сума от  Постоянната съставяща по т . I  плюс произведението от  Променливата съставяща на цената за 1 куб. метър вода по т . II  умножено на   количеството вода за всеки съкооператор .

               Прилагането на приложените принципи на ценообразуване ще гарантира в банковата сметка на кооперацията да има необходимите средства за поддържане на хидрофорната система в добро техническо състояние и гарантиране на безаварийната и експлоатация . В зависимост от натрупаните средства в банковата сметка по решение на общото събрание отделните съставящи на цената могат да се коригират ежегодно .

 

               IV . Аварийно попълване на банковата сметка на кооперацията 

 

               Налага се при аварийни ремонти , когато в цената на консумираната вода не са били предвидени амортизационни и експроатационни разходи . Най-често е свързано с трудности и забавяне на ремонтните работи и нарушаване на водоснабдяването .

             

               За допълнителна информация - Контакти .

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!