Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да повишим надеждността на готовите комплекти хидрофори ?

        I . Основни причини за повреди на готовите комплекти хидрофори

        I .1. Хидрофори с механичен пресостат

 

        а / неправилна настройка  и отказ на механичния пресостат - Настройка и експлоатация на .....

        б / големи колебания на захранващото напрежение като при понижено напрежение намалява честотата на въртене на двигателя и налягането на помпата ,което може да стане по- ниско от налягането на изключване Ризкл и механичният пресостат да не изключи при "НУЛЕВ ДЕБИТ" .Тогава водата в помпата се прегрява и се получават деформации на пластмасовите детайли / ежектор и пропелер / които могат да доведат до :

        - деформация и намаляване на напречното сечение на отвора на дюзата на ежектора при което ежекторната степен спира да работи и налягането се намалява значително .

         - деформациите на пропелера водят до триене в направляващите на ежекторната степен ,което води до претоварване на двигателя , прегряване и до блокиране на лагерите след изтичане на смазката на лагерите.

         в / затлачване и запушване на мрежичката на смукателя при наличие на механични примеси и повишена твърдост на водата при което помпата започва да работи с " НУЛЕВ ДЕБИТ " при захранване от кладенец .

         г / спиране на водоподаването по магистрален тръбопровод при използване на хидрофора за повишаване на налягането при което започва да работи с " НУЛЕВ ДЕБИТ " .

         д / повреда на работния кондензатор при което двигателят не се развърта .

         е / блокиране на лагерите поради повишена влажност на помещението 

        ж / нехерметичност на смукателния тръбопровод на помпата поради използване на ПЕ тръби и армирани маркучи

        з / спадане на нивото на водата и засмукване на въздух при отказ  или отсъствие на Електрически поплавък за чиста вода 

 

         ВНИМАНИЕ ! Най- ефективна мярка за защита от показаните и други причини за повреда е монтиране на Електронна защита от работа " НА СУХО " / НУЛЕВ ДЕБИТ / SPIN  на изхода на готовия комплект .

 

         I. 2.Хидрофори с електронен пресостат

 

         Основната причина за бързо износване на контактите на електронния пресостат и прегряване на двигателя е наличието на течове в системата след хидрофора с дебит по- малък от " ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ " , който е в границите от 80 l /min до 160 l / min .

         Тогава се наблюдава често включване и изключване на помпата .

 

          ВНИМАНИЕ ! Ефективна мярка е монтиране след готовия комплект на малък разширителен съд с обем от 8 до 24 литра .

          Въздухът в разширителния съд да се поддържа с налягане с  0,2 бара по- ниско от настроеното налягане на включване Рвкл на електронния пресостат .

          

           За консултации - КОНТАКТИ 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!