Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да изберем електронен пресостат или честотен инвертор за помпи с еднофазни двигатели ?

   

            Основният проблем за правилния избор на електронен пресостат  или честотен инвертор за избрана помпа  е липсата и несъответствието на обявените параметри на помпения агрегат и параметрите на електронния пресостат и честотния инвертор .

            За основните параметри на помпените агрегати вижте  Как да разбираме написаното на табелката и в каталога на помпата  ?

             I . ИЗБОР НА  ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕСОСТАТИ 

             I . 1. Максимален дебит на електронния пресостат ,m3/h 

             Избира се по- голям от максималния обявен дебит на помпата .

             I . 2 . Максимална мощност на електронния пресостат , kw

             Избира се по-голяма или равна на максималната входна електрическа мощност  Р1 / kw /  на двигателя на помпата .

             Ако няма фирмени данни максималната входна мощност се избира Р1max = 1,35 Р2  ,

            където Р2 е механичната мощност на вала на помпата ,която винаги се дава в каталога на помпите.

             I . 3 . Номинален / обявен / ток  на контактите  / РМ1 и РМ2  / , А

             Избира се по-голям или равен на обявения ток  на двигателя .

             I. 4.Максимален ток , А

             Избира се по-голям от пусковия ток на двигателя . Ако няма фирмени данни  пусковия ток се избира 2 пъти по-голям от обявения / номинален / ток на еднофазен двигател .

             I. 5. Налягане на включване Рвкл .

             Трябва да отговаря на две условия :

              а/ Рвкл >0,1 Нст + 1,5   / bar / , където 

              Нст - денивелация между електронния пресостат и най-високо разположения консуматор  , m

               б/ Рвкл < 0,08 Нmax , където 

               Нmax - максимален напор на помпата  , m  .

               I. 6.Максимално работно налягане:

               - при електронни пресостати с изключване по " НУЛЕВ ДЕБИТ"

              Определя се  от  входното налягане на водопровода плюс максималното налягане на помпата ,при изключване при " НУЛЕВ ДЕБИТ "  при системи за повишаване на налягането от водопровода . Ако  при големи колебания на входното налягане  на входа на помпата е по- голямо от 6 бара се монтира Регулатор / ограничител / на налягането ,който да го ограничи до 5,5 бара.

                - при електронни пресостати изключване по налягане се определя от налягането на изключване Ризкл 

    

                За допълнителни консултации - Запитване или Контакти .

     

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!