Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон   052 754157  от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Изисквания към строителя и монтажника

Дават се техническите изисквания към обектите за монтиране на помпи и водоизточници и изискванията към монтажа..

Хидрофор - монтаж върху пластмасов резервоар 1000 литра втора употреба

    Показани са някои особености на резервоарите 1000 литра втора употреба с метална скара и възможност за монтиране на хидрофор върху такъв резервоар.

Какво да се направи за изграждане на хидрофорна система на кооперация ?

         Дават се препоръки за реда на проектиране , изграждане и експлоатация на хидрофорни системи на кооперации или етажна собственост .

Електромонтаж на хидрофорни системи - технически изисквания

          Посочени са основните изисквания към електромонтажа на хидрофорните уредби .

Хидрофори - изисквания към водопроводната част

               Дават се основните изисквания към водопроводната част на хидрофорната система .

Сондажи - изисквания

          Дават се препоръки по избор на фирма за изработване на сондажен кладенец , изисквания към нея и изисквания към помещението за монтаж на хидрофорната уредба .

Хидрофори - изисквания към помещенията за монтаж

      Дават се кратки изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори , които предпазват от замръзване и наводняване и осигуряват надежна експлоатация . Посочени са препратки към помощна информация , където са дадени скици на машинни помещения за монтаж на хидрофори .

Изисквания към кладенеца

  Дават се кратки изисквания към кладенците , които гарантират безаварийната  им експлоатация .                          

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!