Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Бариерен филтър за шахтови кладенци с пясъчен водоносен слой

         При изграждането на  шахтови кладенци с диаметър над 100 см  в плитки пясъчни водоносни слоеве поставянето на външен баластров филтър е трудна , а в някои случаи и практически невъзможно задача . В тези случаи след изграждането на кладенеца и започване на водочерпенето от външната страна на пръстените или блокчетата не се образува естествен баластров филтър и едновременно с водата в кладенеца непрекъснато постъпва пясък . Когато нивото на засмукване на помпата е по-ниско от нивото на постъпващата вода помпата изхвърля с водата и част от постъпващия пясък като количеството на пясъка силно нараства при увеличаване на дебита на помпата . При това възниква опасност от повреда на самата помпа и много бързо затлачване на механичните филтри  , което налага честото им промиване при автоматични и полуавтоматични филтри или подмяната на сменяемите филтърни патрони при неавтоматичните . 

      За ограничаване на пясъка и предпазване на помпата и филтрите от затлачване може да се приложи бариерен филтър от неръждаема стоманена ламарина ,тънкостенни пластмасови тръби и други подръчни материали показан на фиг 1.

бариерен филтър

                                             Фиг .1

           При кладенци със сравнително по-малко количество едър пясък при чист пясък и липса на фини частици в наноса е възможно да се икономиса едната от бариерите и единствената бариера да бъде удължена над статичното ниво на кладенеца .

          Бариерите се монтират така , че под бариерата да остане пясъчна възглавница с дебелина / дълбочина / не по-малко от 10 см откъдето преминава цялата постъпваща вода .

          Бариерите трябва да са монтирани така , че да позволяват лесното им демонтиране и почистване на голямото количество пясък между тях  само ако в пясъка има фини частици и  пространството между бариерите  започне да не пропуска достатъчно вода и силно намалее дебита на кладенеца. Тогава през най-сухия сезон / месеците юли и август / бариерите се демонтират и се почиства внимателно най-горния слой на наноса . Ако пясъкът е чист и достатъчно едър е възможно да се получи траен пясъчен филтър при което не се налага демонтиране на бариерния филтър .

           Необходимостта от демонтиране на бариерния филтър и почистване от натрупване на пясък се установява като се измери разстоянието от ръба на филтъра до дъното - да не се допусне разстоянието от дъното до помпата да стане по-малко от 20 см и ако при работа на помпата чувствително намалее дебита на кладенеца .

         За намаляване на количеството на нанесения пясък е желателно да се намали дебита на помпата така , че разликата между статичното и динамично ниво на водата да не надхвърля 20 см или монтираната на помпата защита по долно ниво да не задейства при непрекъсната работа на помпата - вижте Монтаж на сондажни помпи за чиста вода .

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!