Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Доработка на съществуващ резервоар за хидрофорна уредба

         Във вилните зони на големите градове има голям брой вили строени преди повече от 30 години за лятно използване с изградени по това време големи бетонови резервоари за събиране на дъждовни води за поливане .

        В последните години се наблюдава тенденция за модернизация на тези вили  за целогодишно използване . В много случаи в тези райони няма водоснабдяване или има изградени кооперации с малък дебит и налягане с режим на водоснабдяването , което налага

изграждане на хидрофорни системи . За да се гарантира безаварийно водоснабдяване през зимата при минусови температури резервоарът и хидрофорната система трябва да са с добра термоизолация при минимални капиталовложения .

          Ограничителните условия при които е възможна доработка на съществуващите резервоари са :

           1 . Резервоарът да е изработен според техническите изисквания за бетонови изделия и да няма съществуващи пукнатини и течове.

           2 . Обемът на резервоара да е над 6000 литра .

           3 . Надземната част на резервоара да е по-малко от 60 см над терена и да не надхвърля 25% от общата дълбочина на резервоара . 

            4 . Във вилата да има подходящо помещение за монтиране на  разширителен съд и  пресостат за да не се налага изграждане на допълнително помещение .

            Възможните хидрофорни системи са с потопяема помпа монтирана в резервоара  като пълненето на резервоара е от наличен водопровод или от водоноска . 

            Основното изискване при доработката е да се изработи достатъчно добра термоизолация на надземната част за да не се допусне замръзване .

            Основните работи които трябва да се извършат при доработката включват :

           1. Изпразване на резервоара , измиване  и проверка за наличност на пукнатини по резервоара . При съмнение за малки течове се препоръчва механично почистване на стените и пода и полаганена нова циментова замазка с водоплътен пластификатор . При замазката да се обърне особено внимание на ръбовете в стените и на пода .

          

           2 . Около съществуващия капак  да се залее монолитна бетонова рамка захваната към съществуващата покривна плоча  . Бетоновата рамка да е на 10 до 13 см над покривната плоча и в нея се замонилитва винкелна рамка , както е показано на скицата  . Новият капак обхваща винкелната рамка и не допуска попадане на дъждовна вода в резервоара . Върху капака през зимата се монтира допълнително изкуствен райграс или балатум и се затиска против отвяване от вятъра .

           3 . Дебелината на термоизолацията минимум 8 см в зависимост от географското разположение на обекта .

           ВНИМАНИЕ ! Термоизолацията на страничните стени да започва  на дълбочина от повърхността на терена минимум 20 см.

            4 . Между двата капака да се монтира подвижен термоизолационен капак .

            5 . Върху термоизолацията на покривната плоча да се изработи циментова замазка с арматура ,която да защитава термоизолацията от повреда при стъпване върху плочата .

           6 . В схемата на хидрофорната система да се предвиди тръба , която да връща водата обратно в резервоара при много ниски температури за да не се допусне замръзване на тръбната система . При работа  потопяемата помпа  допълнително загрява водата в резервоара .

            7. През зимния сезон резервоарът да се поддържа с възможно най-голям обем вода , която има голяма запасена топлина  и не допуска замръзване .

            8 . За ексремно ниски температури да се предвиди допълнително загряване на въздуха в резервоара с  печка,която да се монтира под капаците на резервоара .

            9 . За допълнителна изолация през зимния сезон се препоръчва покрай резервоара и върху покривната плоча да се натрупат чували пълни с листа и отпадъци от градината от  които през пролетта се изработва компост.

            За допълнителни консултации КОНТАКТИ !

            

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!