Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори - изисквания към водопроводната част

       Водопроводната част на хидрофорната система включва много съоръжения и елементи , които подлежат на ревизия , ремонт и подмяна ,  което налага лесното им монтиране и демонтиране . Изискването за РЕМОНТОПРИГОДНОСТ е основно изискване при монтажа .

 

        І . Задължително да се монтират холендри :

       а / до помпите ;

       б / до регулатора на налягане ;

       в / до филтъра ;

       г / до хидрофорите ;

       д / до възвратните клапи ;

       е / до плувак-вентилите ;

       ж / до сферичните кранове , ако са метални .

        Ако сферичните кранове са ППР от двете им страни да има разстояния по-голямо от 10 см до следващия заварен фитинг , за да има възможност при смяна на крана  да се монтира муфа .

 

        ІІ . При отговорни хидрофорни системи с няколко пресостата и манометъра преди пресостата и манометъра да се монтира кран , който да позволява подмяна на пресостата и манометъра без да се източва водата от системата .

 

        ІІІ . Тръбите да се закрепват неподвижно към пода , тавана или стените  , за да не се натоварват механически основните съоръжения на хидрофорната система .

       При значителни дължини и разлики в температурата да се предвидят температурни компенсатори .

 

        ІV . За намаляване на влажността в помещенията за монтиране на хидрофорни системи да се монтира термоизолация на тръбите и на тавана на помещението , ако е под земята .

 

        ВНИМАНИЕ !  Монтирането на термоизолация не предпазва тръбите от замръзване . Да се предвидят мерки против спадане на температурата в помещението под нулата чрез система на отопление или помещението да е под нивото на терена.

 

       V . За смукателната част на помпите да се използват ППР тръби с диаметър равен или по-голям от диаметъра на входа на помпата .

 

        Допуска се използване на прави ПЕ тръби  само със заварени фитинги - използването на бързи ПЕ  връзки на смукателната част  , която работи и на вакуум е нежелателно поради опасност от засмукване на въздух .

        ВНИМАНИЕ ! Монтиране на спирателен кран на вертикална смукателна тръба е нежелателно поради опасност от засмукване на въздух през уплътнението на крана и незасмукване или намаляване на изходното налягане на помпата.

 

         ВНИМАНИЕ ! За противопожарни инсталации всички тръби да са от поцинкована стомана .

 

       VІ . Връзката между смукателната тръба и помпата да става с метален  холендър .

 

      Използването на ППР холендри  е несигурно и може да доведе до засмукване на въздух .

      Използването на гъвкави армирани смукателни тръби в хидрофорни уредби е нежелателно поради трудното херметизиране на връзката на тръбата към помпата . Такива смукателни тръби могат да се използват само за преносими градински самозасмукващи помпи , които са под непрекъснат надзор при експлоатация при смукателни височини до 5 метра .

 

       VІІ . На изхода на помпата е желателно да се монтира на тройник сферичен кран за обезвъздушаване на помпата .

 

        Използването на заводската пробка за обезвъздушаване , която най-често е 1/4", силно затруднява обезвъздушаването и при дългогодишна експлоатация има опасност от повреда на вътрешната резба на отвор 1/4" на помпата .  

 

       VІІІ . На изхода на помпата да се монтира сферичен кран с изпразнител откъм страната на помпата и контролен водомер .

 

        На отвора 1/4" срещу изпразнителя да се монтира манометър . Кранът се притваря за да се ограничи дебита на помпата до допустимия така , че налягането при напълно отворени кранове на инсталацията да не става по-малко от регламентираното в каталога на помпата  минимално налягане .

 

       ВНИМАНИЕ ! Използването на бързи връзки за полиетиленови тръби за връзка с тръби от полипропилен е недопустимо поради опасност от разхерметизиране и изплъзване на тръбата от бързата връзка - полипропиленовата тръба е по-твърда от полиетиленовата и конусната цанга  не може да се впие достатъчно и да гарантира здрава връзка .

 

      ВНИМАНИЕ ! Не се допуска изработване на резби върху тръбите от полипропилен за връзка с метални фитинги при налягане над 2 бара .

 

      ВНИМАНИЕ ! За по-лесен монтаж и предпазване на еластичния "О " пръстен от нараняване е желателно накрая на полиетиленовата тръба да се изработи фаска  х 450 за монтиране към бързата връзка .

      ВНИМАНИЕ ! Във водопроводни инсталации при които през зимата се налага да се изпуска водата за да не замръзва възвратните вентили и уредите в които има вградени възвратни клапи /Електронни пресостати и защити "SPIN"  / да се монтират хоризонтално . Ако това е невъзможно да се демонторат за да не остава вода в тях .

       ВНИМАНИЕ ! Посочените пропоръки да се използват само за битови инсталации като не противоречат на по- подробните изисквания  ,посочени в Набедба №4 от 17.06.2005 г.за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

 

        За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ . 

         

 

    

­­­­­­

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!