Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Основни правила и препоръки при самостятелно изграждане на хидрофорни системи

          I . Избор на схема на хидрофорната система 

 

          Извършва се на базата на съществуващи и бъдещи водоизточници .

          За повишаване на надеждността на водоснабдяване се препоръчва  използване на няколко водоизточника. 

          Хидрофорна система с директно захранване от водопровод .   

           Хидрофорна уредба с междинен резервоар пълнен от сондаж и магистрален водопровод .   

           Хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа .   

           Хидрофор с резервоар пълнен от водопровод .

           За помощ при избор на схема - КОНТАКТИ

 

            II . Избор на основни елементи на хидрофорната система според избраната схема

 

            II.1.Избор на помпа 

            А / Дебит на хидрофора.

            За коооперации и големи сгради се определя по Определяне дебита на хидрофора.

            За къщи и вили дебита се определя от броя на живеещите 

                 Q= 1,4 + 0,3 х брой живеещи / m3/h /

             Б / Напор / налягане / на помпата в работна точка ,метри /m/

             Определя се от от максималната височина на най - високо разположения консуматор  плюс смукателната дълбочина в метри.                

              От определената работна точка на хидрофора се избира помпата според Определяне работна точка на помпа .

              За хидрофорни системи захранвани от кладенци се препоръчва използване на Самозасмукващи помпи .

              За хидрофорни системи захранвни от резервоари " ПОД ЗАЛИВ " се препоръчва използване на Многостепенни помпи .

              

              II.2.Избор на система на управление

              А / При високоизползвани хидрофорни системи  / къщи за гости ,ресторанти и др / се препоръчват  

                Хидрофори  с честотно управление .

               Б/ За често използвани вили с много обитатели  се препоръчва Хидрофор с механичен пресостат като задължително да се предвиди Защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" . Имат по- нисска енергийна ефективност от  Хидрофорите с честотно управление.

               В/ За малки вили с рядко използване и за поливни системи се препоръчва използване на  Хидрофори с електронен пресостат . Отличават се с най-ниски капиталови разходи за изграждане и най-ниска енергийна ефективност.

 

              II.3.Блокировки и защити на помпите 

              Препоръчва се максимално използване на блокировки и защити на помпите за да се гарантира висока надеждност .

                 - блокировки против "Работа на сухо " с електрически нивоизключватели  или релениво .

                 - Защити " НУЛЕВ ДЕБИТ " изпълнени с  електронна защита " SPIN " или електронни пресостати .

                 - термични защити на двигателя на помпата ,изпълнени с терморелета , моторни прекъсвачи или автоматични прекъсвачи .

                 - защити от отпадане на фаза и несиметрия на захранващото напрежение - само за трифазни двигатели .

                  - мерки за гарантиране безопасно обслужване - Електробезопасност 

 

                III. Високо качество на строителните и монтажни работи  при спазване на 

                 Инструкции за монтаж и експлоатация на хидрофорни системи 

                 Хидрофори - изисквания към помещенията за монтаж

 

               За консултации при изграждане на хидрофорни системи - КОНТАКТИ .

                 

 

              

 

 

 

      

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!