Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да изградя самостотелно хидрофорна система ?

          I . Избор на схема на хидрофорната система 

 

          Извършва се на базата на съществуващи и бъдещи водоизточници .

          За повишаване на надеждността на водоснабдяване се препоръчва  използване на няколко водоизточника. 

          Хидрофорна система с директно захранване от водопровод .   

           Хидрофорна уредба с междинен резервоар пълнен от сондаж и магистрален водопровод .   

           Хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа .   

           Хидрофор с резервоар пълнен от водопровод .

           За помощ при избор на схема - КОНТАКТИ

 

            II . Избор на основни елементи на хидрофорната система според избраната схема

 

            II.1.Избор на работна точка на помпата 

            А / Дебит на хидрофора.

            За коооперации и големи сгради се определя по Определяне дебита на хидрофора.

            За къщи и вили дебита се определя от броя на живеещите 

                 Q= 1,4 + 0,3 х брой живеещи / m3/h /

             Б / Напор / налягане / на помпата в работна точка ,метри /m/

             Определя се от от максималната височина на най - високо разположения консуматор  плюс смукателната дълбочина  плюс 15  .                

              От определената работна точка на хидрофора се избира помпата според Определяне работна точка на помпа .

              За хидрофорни системи захранвани от кладенци се препоръчва използване на Самозасмукващи помпи .

              За хидрофорни системи захранвни от резервоари " ПОД ЗАЛИВ " се препоръчва използване на Многостепенни помпи .

              

              II.2.Избор на система на управление

              А / При високоизползвани хидрофорни системи  / къщи за гости ,ресторанти и др / се препоръчват  

                Хидрофори  с честотно управление .

               Б/ За често използвани вили с много обитатели  се препоръчва Хидрофор с механичен пресостат като задължително да се предвиди Защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" . Имат по- ниска енергийна ефективност от  Хидрофорите с честотно управление.

               В/ За малки вили с рядко използване и за поливни системи се препоръчва използване на  Хидрофори с електронен пресостат . Отличават се с най-ниски капиталови разходи за изграждане и най-ниска енергийна ефективност.

 

              II.3.Блокировки и защити на помпите 

              Препоръчва се максимално използване на блокировки и защити на помпите за да се гарантира висока надеждност .

                 - блокировки против "Работа на сухо " с електрически нивоизключватели  или релениво .

                 - Защити " НУЛЕВ ДЕБИТ " изпълнени с  електронна защита " SPIN "  , електронни пресостати  или Датчик "НУЛЕВ ДЕБИТ" H10R .

                 - термични защити на двигателя на помпата ,изпълнени с терморелета , моторни прекъсвачи или автоматични прекъсвачи .

                 - защити от отпадане на фаза и несиметрия на захранващото напрежение - само за трифазни двигатели .      

                 

                III. Високо качество на строителните и монтажни работи  при спазване на :

                 Инструкции за монтаж и експлоатация на хидрофорни системи 

                 Хидрофори - изисквания към помещенията за монтаж

 

                 IV . Мерки за безопасност при изграждане и експлоатация на хидрофорни системи  според Електробезопасност .

 

                 V. Да се спазват изискванията според  Настройка и експлоатация на хидрофори с мембрана 

 

                 ВНИМАНИЕ ! Настоящите препоръки да се спазват само за битови консуматори ,ако допълват и не противоречат на предписанията посочени в Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

                 

       

               За консултации при изграждане на хидрофорни системи - КОНТАКТИ .

                 

 

              

 

 

 

      

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!