Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Дистанционно обучение, диагностика и ремонт на хидрофорни системи

          Експоатацията на голям брой хидрофорни системи през последните 22 години позволява да се формулират най-честите причини за аварии при експлоатацията им :

         1. Липса на блокировки по ниво за защита при свършване на водата във водоема или отказ на монтирани такива поради стареене или механични препятствия във водоема - " Монтаж  на електрически нивоизключвател " .

          2 . Продължителни периоди на престой на хидрофорните системи , особено за такива на курортни селища и вили със сезонно ползване , при което  помпите блокират .

          3 . Големи колебания на захранващото напрежение и повреди на кондензаторите на еднофазните помпи .          

          4 . Продължителна експлоатация на хидрофори с мембрана без контрол на налягането на въздуха и работа с чести включвания  - " Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана ".

           5 . Повреда на възвратните клапани и смукателите в хидрофорната уредба .

           6 . Блокиране на работата на механичните пресостати поради частично или пълно запушване на отвора към мембраната с пясък , варовик или други - Механични пресостати .

           7 . Частично или пълно запушване на входа на въздуха на устройствата за автоматично напомпване на въздух   / аераторите / .

           8 . Износване или пълно блокиране на лагерите на двигателите на помпените агрегати.

           9 . Частично или пълно запушване / замърсяване / на филтрите на хидрофорната уредба .

           10 . Замръзване на хидрофори уредби поради неправилен монтаж в помещения , които не отговарят на "Изисквания към помещенията за... .

            11. Наводняване на стационарни помпи и автоматиката на хидрофорни уредби поради липса на подов сифон или дренажна шахта с дренажна помпа - Машинно за монтаж на пластмасов резервоар  .         

          Голяма част от хидрофорните системи са монтирани самостоятелно от собствениците или нямат гаранционно и извънгаранционно поддържане , което води до натрупване на няколко повреди последователно и лавинообразен процес на повреди включително до пълен отказ на хидрофорната система . Някои от повредите могат да се предотвратят или да се ограничат последиците им при навременна диагностика и ремонт , който в много случаи може да бъде извършен  от собственика на хидрофорната уредба . Много често собствениците на хидрофорни системи нямат инструкция за експлоатацията и не познават основните и принципи , системи на защита  и блокировки и необходимостта от периодична проверка на отделните елементи на хидрофорната уредба .

          За по-доброто информиране на  собствениците на хидрофорни системи в настоящия сайт са публикувани доста материали по експлоатацията на отделните елементи на хидрофорната системи  , които могат да помогнат за намаляване и ограничаване на щетите при повреда на отделни елементи на хидрофорната система . При натрупване на няколко повреди или предпоставки за повреди е трудно да се направи правилна диагностика , особено ако собственика е с ограничени познания по хидравлика и електротехника .

         Съвремената мрежа на покритие на България с Интернет и добрата компютърна грамотност на голяма част от населението  / особено младото поколение / позволява да бъде създадена мрежа за диагностика и ремонт на хидрофорни уредби за собственици    , които имат Скайп и камери като диагностиката и ремонта могат да се извършват в реално време след установяване на контакт с автора на сайта .

          В момента системата за обучение , инструктаж , диагностика и ремонт на хидрофорни уредби е в процес на експериментиране , поради което авторът ще приеме с благодарност всички препоръки , съвети и предложения за поддържане на абонаментна система за диагностика и ремонт на хидрофорни уредби и модернизация на същите за повишаване на надежността на експлоатацията им .

 

          За формиране на база данни за желаещи да се включат в  безплатна система за диагностика , ремонт и модернизация на съществуващите хидрофорни уредби можете да изпращате Вашите  имейл и скайп адреси на адреса на сайта даден в КОНТАКТИ.

 

      Авторът благодари на всички , които с предложенията си ще помогнат идеята за дистанционно обучение , диагностика и ремонт да стане реалност в най-скоро време .

 

 

 

 

 

   

         

          

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!