Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори - повреди , диагностика и ремонт

       

             І . Повреди на разширителния съд / хидрофора / .

 

             І .1. Повреда на вентила за въздух .

            Наблюдава се често включване и изключване на помпата при отваряне и затваряне на кран . При малък дебит помпата включва и изключва непрекъснато . Вижте " Техническо обслужване " от  " Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана " .

 

            ВНИМАНИЕ ! След напомпване на въздух в разширителния съд  до необходимото налягане проверете изправността на вентила със сапунен разтвор , който да покрие не само вентила , а и основата на монтирането му към съда . Ако забележите изпускане на въздух търсете помощ от специалист или подменете разширителния съд с нов .

 

            І . 2 . Спукване на еластичната мембрана .

           Получава се при неспазване на инструкцията за експлоатация на хидрофора при продължителна работа без достатъчно въздух  . Мембраната се разширява прекалено много , залепва в стените на металния съд и се пробива . При проверка на налягането на хидрофора след натискане на игличката на вентила за въздух оттам не излиза въздух или вместо въздух излиза вода . За намаляване на теглото на хидрофора преди демонтиране  се прилагат манипулациите по "Техническо обслужване" от " Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана "  . При напомпване  на въздух е възможно да се наблюдава изхвърляне на въздух от отворения кран . При завършване на манипулациите по напомпването на въздух в хидрофора остава вода и при разклащане на хидрофора  се чува плискане на вода  . При опит за повдигане теглото на хидрофора е по-голямо от теглото на празен съд .

         Хидрофорът се нуждае от ремонт / подмяна на еластичната мембрана / , ако металния съд е неръждаем   . При метални съдове от стомана без покритие се препоръчва цялостна подмяна на разширителния съд  , тъй като след пробиване на мембраната металния съд се напълва с вода и интензивно корозира отвътре .

 

           ВНИМАНИЕ ! Подмяната на еластичната мембрана да се извършва от специалист .

           ВНИМАНИЕ ! Преди демонтирането на фланеца да се изпусне останалия въздух през вентила . 

           Преди подмяната на мембраната да се провери изправността на вентила  и вътрешната повърхност на съда да се почисти от механични примеси и от влага . След монтиране на новата мембрана да се изпълнят всички манипулации от " Техническо обслужване" от " Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана " .       

  

           ІІ . Повреда на механичния пресостат  / FSG ; РМ / .

 

           ІІ . 1 . Частично запушване на отвора на пресостата

           - наблюдава се забавяне на включването на помпата при което при отваряне на чешма налягането и дебита постепенно намаляват / до пълно спиране/ и след известен интервал помпата се включва . Вижте : Твърдата вода –враг №1 на хидрофора,

           - наблюдава се забавяне на изключването на помпата при "НУЛЕВ ДЕБИТ" , когато налягането в системата е по-голямо от настроеното налягането на изключване .

 

           ІІ . 2 .  Пълно запушване на отвора на пресостата

           Авариен режим при който при "НУЛЕВ ДЕБИТ" и при налягане в системата по-голямо от налягането на изключване Ризкл пресостатът не изключва помпата , водата в помпата се прегрява , пластмасовите детайли на ежектора и помпата деформират и има опасност от блокиране на помпата .

         При добро състояние на контактните тела се демонтира пресостата , демонтира се фланеца на мембраната , почиства се входния отвор на пресостата и се монтира фланеца .

 

         ВНИМАНИЕ ! Преди новото монтиране на пресостата да се почисти отворът , където се монтира пресостата - най-често и той е запушен .

 

           ІІ . 3 .  Пробив на мембраната на пресостата - наблюдава се теч от самия пресостат .

           Да се подмени пресостата и да се настрои от специалист .

 

            ІІ . 4 .  Износване на контактните тела на пресотата и нестабилен контакт , включително до отказ за включване .

           Пресостатът да се подмени с нов .

 

           ІІІ . Повреди на електрически нивоизключвател .

 

           ІІІ . 1 . Втвърдяване на кабела .

           При  електрическите нивоизключватели / поплавъци / с течение на времето се втвърдява кабелът  и  при спадане на нивото на водата електрическият поплавък не изключва при което :

           а / ако помпата  е самозасмукваща и черпи вода от кладенец с дебит близък до дебита на помпата се наблюдава подаване на вода примесена с въздух ;

           б / ако помпата черпи вода от резервоар помпата засмуква въздух , работи „НА СУХО” и ако няма защита против " НУЛЕВ ДЕБИТ "  аварира .

 

            ВНИМАНИЕ ! Ако помпата има електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ” е желателно електрическите нивоизключватели  да сменят при първа проява на отказ или на 5 години .

            Ако помпата няма електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ”се препоръчва подмяна на електрическите нивоизключватели на 2 години .

 

            ІІІ . 2 .  Разхерметизиране на корпуса и попадане на вода в него

             Наблюдава се бърза корозия на контактите на микропревключвателя и при включено положение напрежението на помпата е нестабилно и се изменя при работа на двигателя . При напълване с вода поплавъкът не може да се обърне и не позволява включване на помпата след първото изключване - да се подмени с нов .

 

            ІV . Повреди на филтрите    

 

            При замърсяване на филтрите се намалява дебита на водата . При монтирани манометри на входа и изхода и разлика в налягането  над 0,5 бар  да се подменят филтърните патрони - вижте " Монтаж и експлоатация на филтри " .  

                 

              V . Повреди на възвратните клапи / възвратните вентили / .

 

              Най-често се наблюдава изпускане на вода в затворено положение поради натрупване на варовик и механични примеси върху клапата .

 

              V . 1  . При използване на възвратната клапа като смукател от кладенец :

              -  наблюдава се спадане на нивото на водата в отвора за обезвъздушаване на помпата при обезвъздушаване ;

              - при включена хидрофорна уредба , когато няма консумация на вода , след изключване на помпата се наблюдава  намаляване на налягането и периодично включване на помпата ;

              - при пълно изпускане на водата от смукателната тръба помпата не засмуква , работи " НА СУХО " и аварира .   

     

                V . 2 .  При използване на възвратен вентил след водомера .

               - наблюдава се връщане на вода от хидрофорната система във водопроводната мрежа и въртене на водомера при липса на вода в магистралния водопровод ;

               - наблюдава се намаляване на налягането на хидрофорната система при затворени всички кранове в сградата и периодично включване на помпата , когато няма консумация .

 

             V . 3 . При използване на възвратен вентил на входа на помпа захранвана от резервоар , пълнен от водопровод .

              - наблюдава се намаляване на налягането на хидрофорната система при затворени всички кранове в сградата и периодично включване на помпата , когато няма консумация ;

               - препълване на резервоара от постъпващата вода от водопровода през хидрофорната система при затворен плувак-вентил .            

              ВНИМАНИЕ ! Профилактично възвратната клапа  да се подменя на от 2 до 5 години в зависимост от твърдостта на водата и наличието на механични примеси или при първият забелязан отказ .

 

              VІ . Диагностика на помпената част

              VII . Диагностика на електрозахранването .

 

              За неописани повреди и консултации кликнете на КОНТАКТИ .

             

            

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!