Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Какво да се направи за изграждане на хидрофорна система на кооперация ?

            

 

             I . Проучване на възможните водоизточници и получаване на необходимите разрешителни .

 

             I .1. За директно водоснабдяване от градската мрежа - от местното ВИК дружество .

 

             Най-често се получава отказ и се препоръчва монтиране на междинен резервоар - Схема на хидрофор с резервоар пълнен от водопровода . 

             За повишаване на налягането в отделен апартамент не се налага разрешение от ВИК .

 

              I . 2 . Собствен водоизточник / кладенец или сондаж / :

 

              а/ за дебит до 10 куб.метра  на денонощие  режимът е уведомителен - Водоизточници за хидрофори    ,  

              б / за по-големи дебити режимът е разрешителен  - от съответната Басейнова дирекция - адреси и телефони вижте в Изисквания към сондажите  .

 

             II . Подготовка на Задание за проектиране на хидрофорна система  и предоставяне на фирми доставчици на оборудване и фирми за монтаж .

 

             III  . Организиране на общо събрание на съкооператорите  за обсъждане на представените оферти и избор на фирма доставчик и фирма за монтаж и експлоатация на хидрофорната система .

 

             III . 1 . Избор на комисия за  изграждане  на хидрофорната система :

 

                 а / председател  - може да бъде и домоуправителя при етажната собственост . Води преговорите с фирмите , подготвя и подписва договорите и извършва плащанията от името на кооперацията и документите по приемане на изпълнените работи .

                 б / касиер - може да бъде касиера на етажната собственост .

                 в / техник , който да осигурява контрол на хидрофорната система след пускане в експлоатация и поддържа връзка с фирмата , която ще осигурява гаранционното и извънгаранционно поддържане . При възможност присъства при изпълнение на монтажните работи и ги контролира .

 

                 III . 2 . Уточняване на реда на набиране на средства за монтиране и експлоатация  на хидрофорната система .

 

                 IV . Определяне на фирма за изпълнение на строителните работи за построяване или ремонтиране на помещението за монтиране на хидрофорната система за да отговаря на  Изисквания към помещенията за монтаж  на хидрофори .

 

                  След завършване на строителните работи помещението се приема от комисията в присъствието или със съгласието на представител на фирмата монтажник .

                   ВНИМАНИЕ ! От качеството  на изпълнението на строителните работи на помещението за монтиране на хидрофора в най-голяма степен зависи надеждността на монтираната хидрофорна система .

 

                    V . Предлага се   окончателната оферта на фирмата монтажник след окончателното завършване на помещението включително до ключ  .

 

                  Желателно е в офертата да се включи клауза за гаранционно и извънгаранционно обслужване с график на профилактика  на хидрофорната система .

                  Не се допуска започване на монтаж на хидрофорната система преди окончателно завършване и предаване на помещението за да няма в бъдеще спорове между отделните изпълнители и инвеститора . 

 

                  VI . Уточнява се график за доставка на оборудването и монтажа на хидрофорната система на общо събрание на съкооператорите .

 

                   VII . Извършва се заплащане на основното оборудване 100%  на фирмата доставчик , 100% заплащане на материалите за монтажа  и 90% от цената на монтажните работи след което започва монтаж на оборудването .

 

                    По време на монтажа се осигурява непрекъснато дежурство на техника , касиера или председателя  за оказване на съдействие при възникнали проблеми със съкооператорите .

 

                    VIII . След завършване на монтажа се извършва 72 часова проба  и след успешното и завършване се представя график за гаранционното и извънгаранционно обслужване , телефони за аварийно обслужване  след което се  извършва плащане на останалите 10 % на монтажника .

 

                   IX . Всички договори се съгласуват между съответната фирма и председателя на кооперацията , който се отчита на общо събрание на кооператорите .

                   X . За заплащането на разходите по експлоатация на хидрофорната система вижте Как да определим заплащането за експлоатация на хидрофори за кооперации .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!