Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Монтаж на хидрофор за повишаване на налягането

         При монтаж на хидрофор за повишаване на налягането в апартамент или вила трябва да бъдат изпълнени две основни изисквания:

         1.Максимална компактност .

          2.Лесен монтаж и демонтаж ,особено при вили при които се налага при зазимяване да се демонтира хидрофора за да не замръзне .

          ВНИМАНИЕ ! В хидрофорите с електронен пресостат има вграден възвратен клапан , който не позволява източване на системата чрез развиване на пробката на помпата и се налага цялостно демонтиране на хидрофорната система .

          Вариант А .Монтиране на хидрофора паралелно / на байпас / на изходния кран след водомера - фиг.1.

        При при повреда на хидрофора  и при зазимяване на хидрофора се затварят 3СК и СК4 и се отваря 2СК.

         Този вариант се препоръчва при възможност за монтаж.

         Вариант Б.Монтаж на хидрофора след изместване на изходната тръба и кран 2СК и монтаж на хидрофорната уредба на освободеното пространство - фиг.2.

           При повреда или зазимяване се демонтира хидрофора и изходната тръба се връща на изходна позиция.

           Вижте Хидрофор за повишаване на налягането в апартамент на последния етаж

           Вариант В. Използване на резервна тръба за подмяна на хидрофорната уредба при зазимяване и повреда - фиг.3.

           При изгражване на хидрофорните системи за повишаване наналягането да се спазват изискванията посочени в Наредба №4 от 17.06.2005 г.за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.            

            Консултации -КОНТАКТИ  

           

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!