Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Варианти на водоснабдяването на вилните зони ,селата и земеделските обекти

           Вилните зони ,част от селата и много от отделните земеделски обекти се характеризират със съществен недостиг на вода ,включително пълна липса , режим на водоснабдяване и ниско налягане.

           Глобалното затопляне на Земята води до съществени изменения на климата  , които се характеризират със съществено засушаване и намаление на водните ресурси . 

 

            I. Централно водоснабдяване ,което се характеризира :

             - с променливо налягане по сезони и в рамките на денонощието

             - режим на водоснабдяването с различен цикъл на липса и наличие на вода

             Някои от възможностите за подобряване на комфорта на водоснабдяването на обекта са :

             Схема на хидрофорна система с директно захранване от водопровода 

              Схема на хидрофор захранван от резервоар пълнен от водопровод 

 

             II. Водоснабдяване от кооперации , захранвани с вода от :

              - магистрален водопровод на ВИК дружество

              - собствена хидрофорна система , захранена от собствен водоизточник

 

              III.Автономно водоснабдяване от собствен водоизточник :

               - шахтов кладенец със значителен обем на резервоара

               - сондаж

               - резервоар ,пълнен от дъждовни води

               Някои от възможностите за автономно водоснабдяване са показани на :

               Схема на хидрофорни системи с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа 

 

                IV. Комплексно водоснабдяване от няколко водоизточника с ограничен дебит

                Гарантира най- висока надеждност и комфорт на водоснабдяване на обекта.

                Монтаж на хидрофорна система с електронен пресостат на сграда ,захранена и от водопровод

                Схема на хидрофор захранен от резервоар ,пълнен от сондаж и от магистрален водопровод .

               

                 V. Възможности за разделно водоснабдяване на части от сградата при комплексно водоснабдяване   

                  Водоснабдяването от централен водопровод на местното ВИК дружество  осигурява вода с гарантирани питейни свойства на сравнително висока цена .

                   Водоснабдяването от собствен водоизточник най-често не може да гарантира питейни свойства на водата .Цената на водата от собствен водоизточник много често е няколко пъти по-ниска от цената на водата от централното водоснабдяване .

                   В много обекти по-голяма част от консумираната вода в обекта отива за санитарно - битови цели  за захранване на бани ,тоалетни и поливане .

                    За намаляване на разходите за вода в обекти с голяма консумация на вода за санитарно -битови цели  / хотели , ресторанти   и др. обществени сгради / при проектиране на нови сгради е възможно водопроводната инсталация да бъде секционирана така ,че баните и тоалетните да бъдат секционирани  и захранени само от собствения водоизточник , а останалата част / ресторант ,стаи и др ./ да бъдат захранени от централен  водоизточник .За увеличаване на надеждността на водоснабдяването на битовата част при липса на електрозахранване или авария на собствения водоизточник се препоръчва да има възможност за захранване на битовата част от централния водопровод през възвратен клапан и кран .

                   Секционирането на водопроводната инсталация може да осигури в някои случаи значително намаляване на разходите за  вода.         

                   

                 За проекти на хидрофорни системи на конкретни обекти попълнете и изпратете ХИДРОФОРИ - задание за проектиране  или

                 щракнете на Запитай за оферта на някой от продуктите на Хидрофори с механичен пресостат  или се свържете на КОНТАКТИЗапитай за оферта  

                

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!