Производители

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Устройства за магнитна обработка

          Магнитните преобразуватели за варовик са устройства за магнитна обработка на водата , който въздействат комплексно върху свойствата на водата и съдържащите се в нея съставки .

          Едно от положителните свойства на обработената в магнитно поле вода е свойството и да  увеличава броят на кристализационните центрове и получаване на голям брой малки кристали от съединения на калция и магнезия . След магнитна обработка се прекратява отлагането на накип и разрохване и превръщане в шлам на отлаганията получени преди магнитната обработка . След обработката се получава шлам , който се отнася от течащата вода . Ако отоплителната система е затворена е желателно този шлам да се отделя в механичен филтър , който да се почиства периодично . При отворени водопроводни системи шламът се отнася от течащата вода и не залепва по стените .

           В много случаи обработената с магнитно поле вода проявява и други положителни свойства - по-бързо заздравяване на рани  , почистени с такава вода , по-бързо нарастване на зеленчуци , поливани с магнитнообработена вода и др .

 

           Обработването на водата с магнитно поле не изменя нейната твърдост , а само намалява значително залепването на молекулите на варовика към стените на водопровода , бойлера и други домакински уреди .

 

           Ефективността на магнитната обработка много силно зависи от големината на магнитната индукция в обработваното пространство . От предлаганите на пазара в България магнитни преобразуватели най - висока стойност на магнитната индукция на магнитите имат предлаганите магнитни преобразуватели EASY MAG BLOK от редкоземни магнити неодим / Nd / , желязо / Fe / , бор  / B / с остатъчна индукция 1,4 тесла / 1400гауса / . Високата коерцитивна напрегнатост на редкоземните магнити позволява създаване на достатъчно силни магнитни полета при голяма немагнитна междина и директно монтиране на магнитните преобразуватели на немагнитни тръби от полипропилен , полиетилен или мед . Устройството позволява задържане на железни частици в обема на обработката .

          ВНИМАНИЕ ! Лесният монтаж и демонтаж позволява натрупаните в тръбата железни частици да се отстранят след временно демонтиране на магнитите и промиване на тръбата със силна струя вода .

         ПРЕДИМСТВА:

         1 . Устройството не се нуждае от електрозахранване за създаване на магнитно поле .

         2 . Лесен монтаж и демонтаж .

         3 . Задържа феромагнитни частици , попаднали във водата .

        НЕДОСТАТЪЦИ :

       1 . Ефектът от магнитната обработка не е 100% и зависи от скоростта на водата , температурата и престоят на водата в съответния съд . При продължителен престой на водата в съда постепенно ефекта от магнитната обработка намалява .

       2 . Магнитната обработка не води до намаляване на твърдостта на водата . 

         Препоръчителни дебити :

         MAG 1MF  дебит до 1800 l / h ;

          MAG 2MF 3/4" дебит до 3000 l / h .

За допълнителни технически данни попълнете ЗАПИТВАНЕ .

За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ .

 
  • Магнитни преобразуватели за варовик

            Магнитните преобразуватели за варовик са устройства за магнитна обработка на водата , който въздействат комплексно върху свойствата на водата и съдържащите се в нея съставки . Едно от положителните свойства на обработената в магнитно поле вода е свойството и да  увеличава броят на кристализационните центрове и получаване на голям брой малки кристали от съединения на калция и магнезия . След магнитна обработка се прекратява отлагането на накип и разрохване и превръщане в шлам на отлаганията получени преди магнитната обработка . След обработката се получава шлам , който се отнася от течащата вода . Ако отоплителната система е затворена е желателно този шлам да се отделя в механичен филтър , който да се почиства периодично . При отворени водопроводни системи шламът се отнася от течащата вода и не залепва по стените .  В много случаи обработената с магнитно поле вода проявява и други положителни свойства - по-бързо заздравяване на рани , почистени с такава вода , по-бързо нарастване на зеленчуци , поливани с магнитнообработена вода и др .

            Обработването на водата с магнитно поле не изменя нейната твърдост , а само намалява значително залепването на молекулите на варовика към стените на топлообменника , водопровода , бойлера и други домакински уреди .

            Ефективността на магнитната обработка много силно зависи от големината на магнитната индукция в обработваното пространство  . От предлаганите на пазара в България магнитни преобразуватели най- висока стойност на магнитната индукция на магнитите имат предлаганите магнитни преобразуватели EASY MAG BLOK от редкоземни магнити неодим / Nd / ,желязо / Fe / ,  бор / B / с остатъчна индукция 1,4 тесла / 1400гауса / . Високата коерцитивна напрегнатост на редкоземните магнити позволява създаване на достатъчно силни магнитни полета при голяма немагнитна междина и директно монтиране на магнитните преобразуватели на немагнитни тръби .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!