Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Ниворегулатори ,нивомери и поплавъци

         

              Нивомерите позволяват контрол на нивото на течността в резервоар . Могат да измерват нивото на различни течности с вискозитет до 30cSt - вода , горива и масла , хранителни продукти и др. Нивото се изписва на дисплей в цифров вид . Могат да се монтират до 50 метра от резервоара . Електрозахранване ~ 220 V .    

       

            Ниворегулаторите  за  помпи осигуряват изключване на помпите при спадане на нивото на водата под зададено "ДОЛНО НИВО " за да се предпазят от работа  " НА СУХО " . Могат да се използват за спиране пълненето на резервоар при достигане на  "ГОРНО НИВО " за да не се допусне препълване .

 

             Предлагат се два типа ниворегулатори :

 

                1 . С електронни ниворелета          

              Релето контролира две нива чрез два електрода L и H , спрямо базов електрод G

              H –определя максималното ниво на течността , над което релето винаги сработва .

              L –определя минималното ниво на течността , под което релето изключва . 

              Между нивата H и L релето е включено при условие , че нивото на течността спада . Ако нивото на течността се покачва от L към максимума H и над него , релето ще сработи над нивото H .

               Принципът на работа е измерване на съпротивлението между електродите G и H както и между  G и  L .  

                При някои от релетата има възможност за настройка  на съпротивлението .  

 

                2 . С електрически микропревключвател                

                        

                                         разрязан ел. поплавък

                   Електрическият ниворегулатор с микропревключвател  се състои от херметично затворен пластмасов корпус 1 в който са монтирани стоманена сфера 2 и микропревключвател 3 , свързан към водоустойчив гъвкав кабел . В нормално положение под тежестта на стоманената сфера 2 нивоизключвателя при отсъствие на вода виси надолу и нормално отворения контакт на микропревключвателя е изключен като е свързан към черния и кафявия проводници на кабела . Нормалнозатвореният контакт на микропревключвателя 3 е свързан към черния и синия / сивия / проводник на кабела . За да се гарантира контактния натиск върху микропревключвателя за двете крайни положения на стоманената сфера в пластмасовия корпус 1 са оформени полусферични гнезда , които фиксират сферата в едно от крайните положения . Преминаването на сферата от едното в другото крайно положение става при достатъчно голяма разлика в нивата на водата / не по-малка от 15 см / . Разликата между нивата на включване и изключване се определя от дължината на кабела от мястото на закрепване неподвижно към смукателната тръба /  при самозасмукващи помпи / или мястото на монтиране на противотежест и пластмасовия корпус 1 на нивоизключвателя ,но не може да се регулира в широки граници.

                Номиналното напрежение и номиналния ток на нивоизключвателя са означени на корпуса 1 . При номинален ток на помпата по-голям от номиналния ток на нивоизключвателя да се използва контактор като нивоизключвателя комутира оперативната верига на контактора .

 

                 Предимства на нивоизключвателя с микропревключвател :

                      - ниска цена ,

                      - висока надежност при експлоатация . 

 

                       Недостатъци :

                       - невъзможност да се превключва при разлики в нивата на водата по-малки от 20 см.;

                       - не се допуска използване в резервоари и кладенци с диаметър по-малък от 40 см поради невъзможност да се превключва ;

                       - с  течение на времето изолацията на кабела остарява и се втвърдява ,  кабелът не се огъва и е възможно при плавно понижаване на нивото на водата нивоизключвателят да не изключи помпата - помпата засмуква въздух и започва да работи „НА СУХО” ;

                        - при плавно повишаване на нивото на водата и при наличие на препятствия / стърчащи камъни ,стоманени стъпала и др./ нивоизключвателят не се превключва и не включва помпата .

                        За безаварийна работа на нивоизключвателите разликата в нивата на превключване трябва да е по-голяма от 20 см. и нивоизключвателите да се подменят профилактично :

                       а / при помпи с електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ” – при първи отказ на нивоизключвателя .

                   б / при помпи без електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ” нивоизключвателите да се подменят профилактично :

                   - при кабел с неопренова изолация на 3 години ;

                   - при кабел с винилитова изолация на 2 години .

 

                   ВНИМАНИЕ !

                  1. Нивоизключвателите често са включени към напрежение 220 волта и плуват във водоема .

 

                   За безопасна работа на обслужващия персонал електрозахранването на хидрофора и нивоизключвателя да се извършва през защитен прекъсвач / дефектнотокова защита / с остатъчен ток  30mA и всички манипулации по нивоизключвателя и във водоема да се извършват след изключване на захранващото напрежение .

 

                  2 . При опасност от допиране до водата на обслужващия персонал се препоръчва използване на електронно реле ниво или свързване на електрическия нивоизкючвател с микропревключвател към релейния вход на релето , който е с безопасно напрежение 24 V .

                   3 . В открити водоеми не се допуска използване на потопяеми помпи с директно монтирани нивоизключватели при възможност във водоема да попаднат хора .

 

                     ВНИМАНИЕ ! Особености на монтажа вижте в Монтаж на Ниворегулатори / нивоизключватели /Монтирането на нивоизключватели за водни помпи  осигурява блокировка на помпата против засмукване на въздух , но не гарантира сигурна защита  на помпата против работа "НА СУХО".

 

                     ВНИМАНИЕ ! За защита против работа "НА СУХО" да се използват електронни пресостати РМ1 и РМ2 или BRIO или EASYPRES или F или Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

 

                      Честотните инвертори за управление на помпи PWM и" Електронните пресостати с честотно управление"SIRIO"" имат вградена функция защита "НУЛЕВ ДЕБИТ".

 

                     За допълнителна информация и консултации КОНТАКТИ

 

 
 • Реле ниво ELSOND - SV

   Реле ниво с 3 бр. датчици.

 • Реле ниво SUB/MATIC/S 2Hp

             Релето за ниво е предназначено за управление по ниво на еднофазни  помпи с мощност  до 1,1 kw и номинален ток до 8 А . Може да се използва за еднофазни  помпи с по-голяма мощност и трифазни помпи като управлява контактор .

 • Цифров нивомер за течности OCIO

    Предлаганият цифров нивомер за течности в резервоари OCIO  може да измерва нивото на течности с вискозитет до 30cSt в резервоари ,които са под атмосферно налягане . Може да се монтира до 50 метра от резервоара . Електрозахранване  ~220 V .

   

 • Електрически ниворегулатор /нивоизключвател / за чиста вода

           Предлагат се ниворегулатори / нивоизключватели / с микропревключвател и противотежест .  .

 • Електрически ниворегулатор /нивоизключвател /за отпадни води

  Предлага се електрически нивореглатор / нивоизключвател / за отпадни води,който винаги плува на повърхността.

 • Електрически поплавък с микропревключвател

             Електрическите поплавъци  с микропревключвател се използват за изключване на черпателната  помпа при спадане на нивото на водата в черпателния водоем до " ДОЛНО НИВО " за да не се допусне засмукване на въздух . При пълнене на резервоар с пълнеща помпа електрическите поплавъци се използват за изключване на пълнещата помпа при достигане на водата до " ГОРНО НИВО "  в пълнения резервоар или за изключване на магнет-вентила на пълнещата тръба при пълнене от магистрален тръбопровод . Не се допуска монтиране в кладенци с диаметър по-малък от 50 см .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!