Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Ниворегулатори ,нивомери и поплавъци

         

              Нивомерите позволяват контрол на нивото на течността в резервоар . Могат да измерват нивото на различни течности с вискозитет до 30cSt - вода , горива и масла , хранителни продукти и др. Нивото се изписва на дисплей в цифров вид . Могат да се монтират до 50 метра от резервоара . Електрозахранване ~ 220 V .    

       

            Ниворегулаторите  за  помпи осигуряват изключване на помпите при спадане на нивото на водата под зададено "ДОЛНО НИВО " за да се предпазят от работа  " НА СУХО " . Могат да се използват за спиране пълненето на резервоар при достигане на  "ГОРНО НИВО " за да не се допусне препълване .

 

             Предлагат се два типа ниворегулатори :

 

                1 . С електронни ниворелета          

              Релето контролира две нива чрез два електрода L и H , спрямо базов електрод G

              H –определя максималното ниво на течността , над което релето винаги сработва .

              L –определя минималното ниво на течността , под което релето изключва . 

              Между нивата H и L релето е включено при условие , че нивото на течността спада . Ако нивото на течността се покачва от L към максимума H и над него , релето ще сработи над нивото H .

               Принципът на работа е измерване на съпротивлението между електродите G и H както и между  G и  L .  

                При някои от релетата има възможност за настройка  на съпротивлението .  

 

                2 . С електрически микропревключвател                

                        

                                         разрязан ел. поплавък

                   Електрическият ниворегулатор с микропревключвател  се състои от херметично затворен пластмасов корпус 1 в който са монтирани стоманена сфера 2 и микропревключвател 3 , свързан към водоустойчив гъвкав кабел . В нормално положение под тежестта на стоманената сфера 2 нивоизключвателя при отсъствие на вода виси надолу и нормално отворения контакт на микропревключвателя е изключен като е свързан към черния и кафявия проводници на кабела . Нормалнозатвореният контакт на микропревключвателя 3 е свързан към черния и синия / сивия / проводник на кабела . За да се гарантира контактния натиск върху микропревключвателя за двете крайни положения на стоманената сфера в пластмасовия корпус 1 са оформени полусферични гнезда , които фиксират сферата в едно от крайните положения . Преминаването на сферата от едното в другото крайно положение става при достатъчно голяма разлика в нивата на водата / не по-малка от 15 см / . Разликата между нивата на включване и изключване се определя от дължината на кабела от мястото на закрепване неподвижно към смукателната тръба /  при самозасмукващи помпи / или мястото на монтиране на противотежест и пластмасовия корпус 1 на нивоизключвателя ,но не може да се регулира в широки граници.

                Номиналното напрежение и номиналния ток на нивоизключвателя са означени на корпуса 1 . При номинален ток на помпата по-голям от номиналния ток на нивоизключвателя да се използва контактор като нивоизключвателя комутира оперативната верига на контактора .

 

                 Предимства на нивоизключвателя с микропревключвател :

                      - ниска цена ,

                      - висока надежност при експлоатация . 

 

                       Недостатъци :

                       - невъзможност да се превключва при разлики в нивата на водата по-малки от 20 см.;

                       - не се допуска използване в резервоари и кладенци с диаметър по-малък от 40 см поради невъзможност да се превключва ;

                       - с  течение на времето изолацията на кабела остарява и се втвърдява ,  кабелът не се огъва и е възможно при плавно понижаване на нивото на водата нивоизключвателят да не изключи помпата - помпата засмуква въздух и започва да работи „НА СУХО” ;

                        - при плавно повишаване на нивото на водата и при наличие на препятствия / стърчащи камъни ,стоманени стъпала и др./ нивоизключвателят не се превключва и не включва помпата .

                         - износване на контактните тела на микропревключвателя

Наблюдава се нестабилност на контакта , високо съпротивление и невъзможност за протичане на номинален ток .Възможна е метализация на пространството около контактите и при изключени контакти на изхода при измерване с фазомер или цифров волтметър с високо вътрешно съпротивление се получава индикация за наличие на контакт .При нестабилни показания на цифровия волтметър паралелно на волтметъра да се включи консуматор пр което веднага се разпознава ,че няма стабилен контакт .

                           - разхерметизиране на електрическия поплавък  и навлизане на вода 

При изключени контакти се наблюдава наличие на контакт през течността - при поверка с фазомер се наблюдава светване на фазомера.Наблюдава се корозия на контактните тела и високо съпротивление във включено положение- към консуматора се подава по- ниско напрежение и ограничаване на тока .

                        За безаварийна работа на нивоизключвателите разликата в нивата на превключване трябва да е по-голяма от 20 см. и нивоизключвателите да се подменят профилактично :

                       а / при помпи с електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ” – при първи отказ на нивоизключвателя .

                   б / при помпи без електронна защита против „НУЛЕВ ДЕБИТ” нивоизключвателите да се подменят профилактично :

                   - при кабел с неопренова изолация на 3 години ;

                   - при кабел с винилитова изолация на 2 години .

 

                   ВНИМАНИЕ !

                  1. Нивоизключвателите често са включени към напрежение 220 волта и плуват във водоема .

 

                   За безопасна работа на обслужващия персонал електрозахранването на хидрофора и нивоизключвателя да се извършва през защитен прекъсвач / дефектнотокова защита / с остатъчен ток  30mA и всички манипулации по нивоизключвателя и във водоема да се извършват след изключване на захранващото напрежение .

 

                  2 . При опасност от допиране до водата на обслужващия персонал се препоръчва използване на електронно реле ниво или свързване на електрическия нивоизкючвател с микропревключвател към релейния вход на релето , който е с безопасно напрежение 24 V .

                   3 . В открити водоеми не се допуска използване на потопяеми помпи с директно монтирани нивоизключватели при възможност във водоема да попаднат хора .

 

                     ВНИМАНИЕ ! Особености на монтажа вижте в Монтаж на Ниворегулатори / нивоизключватели /Монтирането на нивоизключватели за водни помпи  осигурява блокировка на помпата против засмукване на въздух , но не гарантира сигурна защита  на помпата против работа "НА СУХО".

 

                     ВНИМАНИЕ ! За защита против работа "НА СУХО" да се използват електронни пресостати РМ1 и РМ2 или BRIO или EASYPRES или F или Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

 

                      Честотните инвертори за управление на помпи PWM и" Електронните пресостати с честотно управление"SIRIO"" имат вградена функция защита "НУЛЕВ ДЕБИТ".

 

                     За допълнителна информация и консултации КОНТАКТИ

 

 
 • Реле ниво ELSOND - SV

   Реле ниво с 3 бр. датчици.

 • Реле ниво SUB/MATIC/S 2Hp

             Релето за ниво е предназначено за управление по ниво на еднофазни  помпи с мощност  до 1,1 kw и номинален ток до 8 А . Може да се използва за еднофазни  помпи с по-голяма мощност и трифазни помпи като управлява контактор .

 • Цифров нивомер за течности OCIO

    Предлаганият цифров нивомер за течности в резервоари OCIO  може да измерва нивото на течности с вискозитет до 30cSt в резервоари ,които са под атмосферно налягане . Може да се монтира до 50 метра от резервоара . Електрозахранване  ~220 V .

   

 • Електрически ниворегулатор /нивоизключвател / за чиста вода

           Предлагат се ниворегулатори / нивоизключватели / с микропревключвател и противотежест .  .

 • Електрически ниворегулатор /нивоизключвател /за отпадни води

  Предлага се електрически нивореглатор / нивоизключвател / за отпадни води,който винаги плува на повърхността.

 • Електрически поплавък с микропревключвател

             Електрическите поплавъци  с микропревключвател се използват за изключване на черпателната  помпа при спадане на нивото на водата в черпателния водоем до " ДОЛНО НИВО " за да не се допусне засмукване на въздух . При пълнене на резервоар с пълнеща помпа електрическите поплавъци се използват за изключване на пълнещата помпа при достигане на водата до " ГОРНО НИВО "  в пълнения резервоар или за изключване на магнет-вентила на пълнещата тръба при пълнене от магистрален тръбопровод . Не се допуска монтиране в кладенци с диаметър по-малък от 50 см .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!