Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Кога да използвам РЕГУЛАТОР на налягането ?

 

       Регулаторът на налягане само  ограничава налягането в частта от водопровода след него , но не може да го повиши  .

       Регулирането на горната граница на налягането се извършва чрез натягане или разхлабване на пружина . За да се извърши настройката е необходимо на регулатора да се монтира манометър с горна граница на измерваното налягане по-висока от границата на регулираното налягане - 6 bar  . При някои от моделите регулатори манометърът е монтиран при производството на регулатора .             При регулатори на които няма място за монтиране на манометър , такъв може да се монтира след него на отвора срещу изпразнителя на кран с изпразнител като изпразнителя е откъм регулатора .

        Настройката на налягането на регулатора  на налягане да се извършва  според предписанията на фирмата - производител .

 

        Ако няма предписана от завода -  производител ,  настройката може да се извърши в следната последователност :

 

        а / Отначало се настройва налягането на 1 bar при наличие на високо налягане на входа при отворен кран след регулатора .

        б / Затваря се крана след регулатора . Да се знае , че при намаляване на дебита в клона след регулатора на  налягане и особено при напълно спиране на дебита налягането след регулатора се повишава - разликата между налягането при "нулев дебит" и отворени кранове може да достигне до 1,5 bar .

        в / Отчита се повишението на налягането при напълно затворен кран след регулатора , освобождава се контрагайката и се изменя натягането на пружината  с което нараства налягането на манометъра . При достигане на исканата граница на настройка на горната граница на налягането се отваря  леко крана след регулатора и се отчита  налягането след регулатора и отново се затваря крана . Ако налягането е равно на допустимата горна граница се затяга контрагайката .

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ : 

 

       І . Използване на регулатор на налягане като ограничител на налягането в участъци от водопроводната мрежа с налягане над 6 bar .

       При високи сгради без зонирано по етажите водоподаване  за да се гарантира достатъчно налягане на най-горните етажи се налага на първите няколко етажа да се монтират регулатори на налягане , които да го ограничат до 6 bar . При по-високи налягания се нарушава работата на част от домакинските уреди и възниква опасност от повреда на някои от тях . Особено голяма опасност има при използване на меки връзки към бойлери и смесителни батерии . В този случай настройката на регулатора се проверява да отговаря на две условия :

       1. При затворени кранове налягането да не надвишава 6 bar .

       2. При напълно отворени всички кранове налягането да не е по-малко от 2,5 bar .

       Аналогичен е случаят при свързване на сградните инсталации към напорни магистрали , които пълнят резервоари .

 

       ІІ . Използване на регулатор на налягане за съгласуване на хидравличните параметри на поливна система .

       При автоматизираните поливни системи при които напояваното поле се разделя на няколко кръга при неправилно проектиране и изграждане хидравличните параметри на отделните кръгове се различават значително при което част от кръговете са с дебит значително надхвърлящ проектния или не могат да осигурят нормална работа на съответния клон - особено при капково напояване .

      За съгласуване на работата на отделните клонове с  водопроводната мрежа се налага на  клоновете с повишено налягане  да се монтират регулатори на налягане .

      ВНИМАНИЕ !  Регулаторът на налягане може само да ограничи налягането , но не може да го увеличи .

 

        а / Особености при използване на регулатор на налягане при хидрофорни уредби с механичен пресостат .

        При използването на хидрофорни уредби управлявани с механичен  пресостат налягането на включване на пресостата трябва да е по-високо от минимално допустимото налягане на клона с най-високо работно налягане . Регулаторът на налягане не може да повиши долната граница на налягането .

       б / Особености при използване на регулатори на налягане при хидрофорни уредби  управлявани от електронни  пресостати .

       - при захранване на поливни системи налягането на включване на електронния пресостат трябва да се регулира да бъде по-голямо от налягането на задействане на пръскачките на поливната система . В противен случай е възможно съответния кръг да не може да се задейства .

 

         ВНИМАНИЕ ! При неправилно оразмерен голям дебит на някой от клоновете  и при недостатъчни дебит и налягане на помпата регулаторът  на налягане не може да помогне - налага се смяна на помпата с такава с по-голям дебит или подмяна на пръскачките на съответния кръг с такива с по-малък дебит .

 

         - при системите за повишаване на налягането на последния етаж с директно водочерпене от сградната инсталация са възможни значителни колебания на налягането на входа на съответния апартамент , особено при неправилно оразмерени вертикални участъци от сградната инсталация . При тези хидрофорни уредби сумата от максималното налягане на входа плюс максималното налягане на помпата трябва да е по-малка от работното налягане на помпата -  в противен случай се наблюдава теч от челното уплътнение .

           В този случай на входа на помпата се монтира регулатор на налягане , който да ограничи налягането при "НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

            За  консултации  и оферта на подходящ регулатор  -  КОНТАКТИ .       

         

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!