Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Експлоатация на битови сондажи с гранично малък дебит

        Битовите сондажи в много случаи са с дебит по-малък от дебита на един консуматор / 700 литра на час / при което не се препоръчва директно водоснабдяване , а се налага използване на междинен резервоар за акумулиране на достатъчни водни количества . Минималният обем  на междинния резервоар се избира от следните съображения :

        а/ за сгради с ежедневно използване обемът на резервоара да може да събира нощното количество вода , което може да даде сондажа ,

         б/ за сгради използвани само в почивни дни обемът на резервоара да позволява задоволяване на нуждите за дните на експлоатация , включително и за поливане .

         За такива сондажи се препоръчва използване на сондажни помпи с гранично малък дебит и напор , който позволява пълнене на резервоара при спадане на нивото на водата до нивото на монтиране на помпата . За да не допусне засмукване на въздух е желателно да спре работата на помпата при спадане на нивото на водата и да се включва при събиране на вода в количество достатъчно за намаляване на броя на циклите на работа - пълнене под 20 за да не се допусне прегряване на двигателя на помпата .

       1. Използване на Табла с монтирани или вградени РЕЛЕТА  НИВО  с три сигнални електрода . Основните проблеми при експлоатацията на тези релета са свързани с повреди поради недостатъчна влагозащитеност и лош контакт на електродите към сигналния кабел .

        2 . Друга възможност за реализиране на пълнене на резервоар с циклично включване на помпата е използване на електромеханични часовникови релета с помощта на които се задава цикъл на работа - пауза при който интервалът на работа е по- малък от времето за изпомпване на събраната вода , а интервалът на пауза е достатъчен за натрупване на достатъчно вода за да се получат по-малко от 20 цикъла в час . Недостатък на използването на часовниковите релета е трудна настройка на цикъла работа - пълнене , особено при сезонно изменение на дебита на сондажа и опасност от получаване на работа " НА СУХО " за част от   работния интервал . За да не се допусне такъв режим са налага работния интервал да се определи през най-сухия период . През другите сезони дебита на сондажа се използва неефективно .

        Основното предимство на използването на часовникови релета е ниската цена и високата надеждност .

        Основните недостатъци са ниската ефективност на използване на дебита на сондажа  и опасността от работа " НА СУХО ".

         ВНИМАНИЕ ! За защита от работа " НА СУХО " с използване на часовникови релета се препоръчва използване на защита от празен ход по нисък фактор на мощността  /косинус Фи /.

        3 . Ограничаване на дебита на помпата до по-нисък от дебита на сондажа с ограничителен кран . Допуска се само при помпи с гранично малък дебит при дебит на сондажа по-голям от 15 % от максималния  дебит на помпата за да се гарантира достатъчно охлаждане на двигателя . При по-малък дебит има опасност от прегряване на двигателя поради малка скорост на охлаждащата вода около двигателя .

        4 . Комбиниране на някои от горепосочените начини за повишаване на надежността на помпата.

         За допълнителна информации - Контакти .

 

         

 

 

          

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!