Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Зазимяване на летни вилни селища и вили

      Особеност на  летните вилни селища и  вили е частичното им използване през зимния сезон при което  отделни етажи на вилата или отделни вили са необитаеми и неотопляеми и температурата в тях спада под нулата . Тогава има опасност от замръзване на водопроводната инсталация .

 

          І . Изисквания при проектирането и изграждането на водопроводни инсталации и хидрофорни уредби на летни вилни селища и вили със сезонна експлоатация .

 

          І .1. Хидрофорните уредби , водомерните възли и бойлерите на отделните вили да се монтират в помещения в които температурата през зимата не спада под нулата при най-ниските възможни температури при липса на отопление и електрозахранване - за Северна България минус 250С . Справка „Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофорни уредби”.

           І . 2 . На водомерния възел и хидрофорната уредба да се предвидят изпразнители на крановете към водопроводната инсталация  - за вилните селища с общ хидрофор да се предвиди отделен кран с тръба отвеждаща водата към сифон или дренажна шахта .

            І . 3 . При многоетажни вили да се предвидят секущи кранове с изпразнители на водопроводната инсталация между отделните етажи , които да позволяват изолирането на отделните етажи и използване само на първи етаж или сервизни помещения в избени помещения , където температурата не спада под нулата или има предвидено отопление .

 

            ВНИМАНИЕ ! През зимата се затварят секущите кранове и изпразнителите им се оставят отворени .

 

           І . 4 . Водопроводните тръби да се полагат на дълбочина по-голяма от 60 см в почвата за да не замръзват .

           ВНИМАНИЕ ! Бетонните плочи имат по-лоши термоизолационни свойства от почвата и при полагане на тръби непосредствено под бетонна плоча в почвата  да се предвиди допълнителна термоизолация от фибран или стиропор с дебелина повече от 4 см или термоизолация на тръбите с дебелина повече от 18 мм .

           ВНИМАНИЕ ! Полагането на термоизолация на тръби монтирани в неотопляеми помещения над терена предпазва от получаване на конденз през лятото , но не предпазва тръбите от замръзване през зимата , ако през тръбите продължително не тече вода ! 

 

          ІІ . Подготовка на водопроводната инсталация и хидрофорната уредба за зимна експлоатация .


          ІІ .1. Източване на водата от вилите или етажите , които няма да се използват през зимата .

          а / затваряне на крановете във водомерните шахти и секущите кранове към етажите , които няма да се използват през зимата .

 

           ВНИМАНИЕ ! Изпразнителите на затворените кранове се оставят отворени през целия зимен сезон за да не се допусне постепенно напълване на изолираната част от водопроводната инсталация при недобро затваряне на крановете .

            б / отваряне на всички кранове на топлата и студената вода в изолираните етажи и вили и издухване на останалата по тръбите вода докато през изпразнителите  на затворените кранове започне да излиза въздух .

 

            ВНИМАНИЕ ! Всички кранове в зазимената вила или етаж да се оставят отворени през цялата зима !

            в / Съществена трудност е източването на водата от бойлерите , които са монтирани в летни вили .

           Изключва се електрозахранването на бойлера като се блокира или надписва съответния ключ или прекъсвач за да не се допусне включване при зазимен бойлер .

           При конструкциите на които има предвиден болт за източване на водата от водосъдържателя да се развие болта и се отворят крановете за топла и студена вода към бойлера и се отвори  предпазния и възвратен вентил на входа на студената вода на бойлера и се оставя отворен през зимния сезон .

           При конструкции на които няма болт за източване на водата се отваря ръчката на предпазния клапан и се оставя отворен крана на топлата вода с което се източва водата до нивото на входящата тръба - става много бавно през ревизионния отвор на предпазния и възвратен клапан . По бързо става ако между входа на студената вода и  предпазния клапан се монтира на тройник канелка за източване , но е забранено от производителя на бойлера.

 

            ВНИМАНИЕ ! При частичното източване на водата от водосъдържателя през тръбите за топла и студена вода в бойлера остава вода до нивото на тръбата за студена вода , което е над нагревателите и има опасност от спукване на водосъдържателя при замръзване на тази вода .

           г / За предпазване на тоалетните чинии от замръзване  да се изпразни водата или да се сипе по 0,5 кг. сол на всяка тоалетна чиния .

 

           ІІІ . Зазимяване на хидрофорни уредби за сезонно използване , монтирани в неотопляеми помещения .

 

           ІІІ .1. Източва се водата от резервоара с помпата до изключване на датчик „ДОЛНО НИВО” . Останалата част от водата  в резервоара се източва в подовия сифон или към шахтата на дренажната помпа .

           ІІІ . 2 . Изключва се електрозахранването на хидрофорната уредба / видимо чрез изключване на захранващия щепсел / и се блокира или надписва съответния прекъсвач „Не включвай”.

           ІІІ . 3 . При възможност се демонтира помпата и електронната защита „НУЛЕВ ДЕБИТ” , излива се водата и се съхраняват в сухо помещение .

          Ако е невъзможно демонтиране на помпата да се развие винта за зимно изпразване на помпата , разположен в най-ниската част на челото на помпата .

 

          ВНИМАНИЕ ! В Електронните пресостати и електронните защити „НУЛЕВ ДЕБИТ”  "SPIN" има вградени възвратни вентили , които не позволяват източването на водата от тях  – налага се пълното им демонтиране от водопроводната инсталация и изливане на водата от тях .

 

          ІІІ . 4 . При изправни разширителни съдове с мембрана при налягане на въздуха над 1,5 bar в съда няма вода и не е необходимо демонтирането им .

          ІІІ . 5 . При самонапомпващи хидрофори да се демонтира холендъра в най-ниската част на съда за пълно източване на водата . Да се източи водата от пластмасовия аератор като се демонтира фитинга в долната част и се повдигне с отверка затварящата еластична  сфера ІІ през долния отвор на аератора - Справка "Устройство и принцип на работа на самонапомпващи хидрофори" / фиг.І б / .

          ІІІ . 6 . Да се отворят изпразнителите на всички кранове и да се оставят отворени през зимния сезон .

          ІІІ . 7 . Филтрите да се демонтират и изпразнят . При филтри с кранчета за източване на водата само да се отворят кранчетата и да се оставят отворени до пролетта .

 

          ІV . Зазимяване на водомерни шахти и машинни помещения за хидрофорни уредби

 

          При възможност на 10 до 20 см от капака на шахтата да се монтира термоизолационен капак  - вижте  Минишахта за монтаж на сондажна помпа с дебит до 6 m3/h .

          Върху капака на шахтата да се наредят полиетиленови чували пълни с листа или стебла от растителност  или дървени стърготини и талаш и да се завият с общо полиетиленово платно , балатум или изкуствен райграс , които да се затиснат с тежести по края за да не ги отвее вятъра . При гниене на листата през зимата се отделя допълнително топлина . Ако покривната плоча  на шахтата е на нивото на терена , цялата плоча се покрива с чували пълни с листа ,  дървени стърготини или талаш , стиропор и др. и се покрива с общо полиетиленово платно или балатум , които се затискат с тежести . През лятото чувалите могат да се съхраняват в ъгъл на двора затиснати с балатума и декоративни камъни , оформени като алпинеум и след 3 до 4 години съдържанието им се превръща в тор .

 

           За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ . 

         

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!