Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори - изисквания към проекта !

                        

         Проектът на хидрофора трябва да включва :

               - проучване възможностите на водоизточниците и избор на вариант на  водоснабдяване ;

               - проект на строителната част на хидрофора ;

               - проект на водопроводната част на хидрофора ;

              - проект на електрозахранване , автоматика и защити на хидрофора .

 

              І . Проучване възможностите на собствения водоизточник и избор на вариант на водоснабдяване и избор на конструктивен вариант на хидрофора .

 

              І . 1 . При дебит достатъчен за директно захранване на обекта се препоръчва :

              а / Хидрофор с електронен пресосат – при малки вили ,  когато няма теч в сградната инсталация ;

              б / Хидрофор с електронен пресостат и разширителен съд след пресостата – при сградни инсталации с възможни течове ;

              в / Хидрофор с електронен пресостат и разширителен съд преди пресостата – при използване на потопяеми помпи тип SQ на фирма GRUNDFOS ;

              г / Хидрофор с механичен пресостат и електронна защита от “НУЛЕВ ДЕБИТ “ SPIN – при изискване за  енергийна ефективност ;

              д / Хидрофор с паралелно работещи помпи при товаров график със значителни разлики в дебита в рамките на денонощието ;

              е / Хидрофор с честотно регулиране на честотата на въртене – при изискване за максимална енергийна ефективност .

 

               І . 2 . При дебит недостатъчен за директно захранване :

               а ) използване на резервоар с обем по-голям от денонощния дебит на кладенеца , но не по-малък от обема на водоноска , с която може да се добавя необходимото количество вода , ако няма друг водоизточник – при захранване на неотговорни консуматори (собствена фамилна къща) ;

              б ) използване на резервоар с обем по-голям от денонощната консумация на сградната инсталация при захранване на неотговорни консуматори ;

              в ) комбинирано водозахранване от собствен водоизточник и от магистрален тръбопровод :

                  - без междинен резервоар при неотговорни консуматори. Приоритетът на водоизточника се определя по желание на собственика . При икономичен вариант собствения кладенец е с приоритет пред магистралния тръбопровод ;

                  - с междинен резервоар при отговорни консуматори . Използването на междинен резервоар позволява допълнителна обработка на водата :

                  - при използване на омекотителна инсталация при избор на помпа за зареждане на резервоара от кладенеца да се предвиди спад на налягането в омекотителната инсталация до 15 метра .                 

               Хидрофорът се захранва от резервоара . При допълнителна обработка на водата с приоритет е хидрофорът , а за резервно захранване се използва магистралния тръбопровод , водата на който не е обработена допълнително . 

 

               ІІ . Проект на строителната част на хидрофора

              При изработване на проекта на строителната част на хидрофора да се спазват общоприетите норми за строителство на мокри помещения и допълнителните изисквания дадени в "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори”. 

 

              ІІІ . Проект на електрозахранване , автоматика и защити на хидрофора

              При съставяне на схемата на електрозахранването на хидрофорната уредба да се спазват изискванията на:

" ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ".  

              За гарантиране надеждността на хидрофорната уредба се препоръчва задължително използване на електронен пресостат или електронна защита против “нулев дебит”, ако от фирмата производител не е предвидена по-съвършена микропроцесорна защита против “нулев дебит”.

 

             ІV . Проект на водопроводната част на хидрофорната уредба

            Да се спазят най-общите изисквания към проекта на водопроводна инсталация и специфичните изисквания към монтажа на отделните съоръжения на хидрофора , дадени в инструкциите на фирмите-производителки.

 

            За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ.

 

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!