Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Какъв тип ХИДРОФОР да използвам ??

         

              Хидрофорна система / хидрофор / е съвкупност от помпи , управление, брокировки , защити и разширителни съдове , които осигуряват водоснабдяване на жилище , част от висока сграда , вилно селище , квартал , напоителна система и др. с необходимото налягане и дебит на водата . Хидрофорите се използват за :

            -   повишаване на налягането на водата в сграда или част от нея при директно захранване от водопровод с ниско налягане - Хидрофор за повишаване на налягането в апартамент на последни етаж ;

 

           - водоснабдяване на сграда директно от собствен кладенец ( сондаж )  и водопровод  - Хидрофорна система за водоснабдяване на вила от сондаж и водопровод . Най-често   приоритет  има собствения  водоизточник ;

 

            - водоснабдяване на сграда от междинен резервоар , пълнен от градския водопровод  при недостатъчно налягане , често спиране и режим на водоснабдяването - Хидрофор с резервоар , пълнен от водопровод ;

 

           - водоснабдяване на сграда от собствен водоизточник и от междинен резервоар , пълнен от собствения водоизточник - Хидрофорна система на вила захранена от сондаж и междинен резервоар , Хидрофорна система на вила , захранена от сондаж ;

 

            - водоснабдяване на сграда от от собствен водоизточник и от междинен резервоар , пълнен от собствения водоизточник и водопровод - Хидрофорна система за вила захранена от собствен кладенец и междинен резервоар , пълнен от собствения водоизточник и водопровод .

 

              Най - често задавания въпрос след решението за монтиране на хидрофор е какъв тип хидрофор да избера ? Отговор на този въпрос трябва да даде клиентът , след като се информира за възможностите на различните типове хидрофори и прецени своите изисквания към хидрофорната система  при наличните водоизточници , строителни ,  финансови възможности при отчитане на съотношението на  капитални разходи за закупуване и монтаж  и експлоатационните разходи за разумен срок на експлоатация . При отчитане на експлоатационните разходи освен разходите за електроенергия трябва да се включат и разходите за периодичен ремонт  . При избор на типа на хидрофора се налага да се отчетат и изискванията за надежност и комфорт на водоснабдяването , който  се характеризира с колебания на налягането на водата и  шум на хидрофора - Кои помпи шумят най-малко ?.

               Според надежност и комфорт хидрофорните системи могат да се подредят както следва :

 

              1 . Най - постоянно налягане , минимални експлоатационни разходи и висока надежност могат да осигурят хидрофорните системи с честотно регулиране на една или няколко паралелно работещи помпи , но на най-висока цена - Хидрофорна система с две честотно управлявани помпи  , Хидрофор с честотен инвертор SKALA 2 .Не се препоръчват за монтаж със смукател .

Препоръчват се при захранване " Под залив ".

 

               2 . За намаляване на капиталните разходи , чрез намаляване обема на хидрофора и цената на резервната помпа се използва паралелна работа на помпи със стъпално превключване с механични пресостати , при която енергийната ефективност  е почти на нивото на системите с честотно регулиране , но с по-широк на диапазон на изменение на налягането . В комбинация с една честотно управляема помпа тази схема осигурява почти същата енергийна ефективност както предходната при по-ниска цена .

 

                3 . Хидрофорните системи с механичен пресостат  са най-масово използвани поради ниската си цена и задоволителна енергийна ефективност , която е по-ниска от предходните .Същественият недостатък на този тип хидрофорни системи ниската надежност може да бъде съществено повишена чрез монтиране на изхода на Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " SPIN  . Препоръчват се при захранване от кладенец , резервоар и при директно захранване от водопровод с изменение на налягането в широки граници .

 

                 4 . Хидрофорните системи с електронен пресостат са едни от най-често използваните поради високата надежност и малки габарити . При наличие на възможни течове в сградата се препоръчва монтиране на малък разширителен съд . Препоръчват се за директно свързване към водопровода за повишаване на налягането при постоянно ниско налягане . Характеризират се с най-ниска енергийна ефективност .

 

                    ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! При използване за резервно водоснабдяване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се включва хидрофорната система чрез принудително изключване на основното водоснабдяване веднъж месечно за повече от 1 час .

 

                За Консултации и Оферти за хидрофорни уредби попълнете и изпратете Задание за проектиране на хидрофорни системи   и звънете на КОНТАКТИ .

               

 

           

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!