Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Станции с биологично очистване

           Предлагат се пречиствателни станции с активно управление на процеса на очистване с централизирана микропроцесорна система за управление .

Станцията BIOTAL представлява три последователно свързани SBR реакторa . Технологията позволява обработваните отпадъчни води ,  протичащи от първия до третия SBR реактор да преминават във всеки един от тях пълния цикъл на биологично пречистване , подлагайки се във всеки реактор на многократно повтарящи се цикли на аерация и разбъркване.  BIOTAL сама по себе си , работи като три последователно свързани станции за биологично пречистване на отпадъчни води,  при това последния SBR реактор периодично преминава от режим на утаяване с последващо изпомпване на пречистени отпадъчни води в режим на третичен утаител или самопромиващ се филтър за доочистване .

Обезводняването на излишните утайки се извършва без флокуланти , а излишната вода се връща в приемната камера на системата . Утайките преминават през аеробен стабилизатор и постъпват в резервоар за излишни утайки . Периодично се изнасят без необходимост от специализирана машина .

 

 
  • Аератори за аериране на отпадни води

             Аераторите за отпадни води се свързват към мембранни компресори за аериране на отпадни води .   Аераторите са с отвори с размери няколко микрона с което се гарантира фино разпределение на въздуха в течността .

  • Пречиствателни станции за отпадни води BIOTAL

               Пречиствателните станции за отпадни води BIOTAL са предназначени за биологично пречистване на битови и фекални води на фамилни къщи , хотели , вилни селища и селища до 5000 жители . Станциите произвеждат два крайни продукта , готови за потребление-техническа вода годна за непосредствено напояване и органично минерален тор .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!