Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Помощ

Монтаж на помпи в дълбок кладенец с плитка вода

 Дадени са схеми на монтаж на помпи в дълбок кладенец с плитки води за гарантиране на центриране на смукателната част в центъра на кладенеца.

Определяне работна точка на помпа

         Дадена е характеристика на помпа и определяне на работната точка при работа към водопроводна система

Монтаж на помпи за отпадни и дренажни води - изисквания

 

       Дадени са кратки изисквания към монтажа  помпи за отпадни и фекални води.

Схеми и принцип на действие на самонапомпващи хидрофори

             Дадени са схеми и принцип на действие на български самонапомпващи хидрофори.

Монтаж на хидрофор с електронен пресостат на сграда ,захранвана и от водопровод

       Дадени са водопроводни и електрически схеми на хидрофори с електронни пресостати на сграда , захранвана и от водопровод . Посочени са изисквания към монтажа .

Паралелна работа на помпи - ЗА и ПРОТИВ

             Показани са предимства и недостатъци на хидрофорни системи с паралелно работещи помпи .

Настройка и експлоатация на хидрофори с механични пресостати

 

             Дават се кратки сведения за монтажа , настройката и експлоатацията на най-често срещаните конструкции механични пресостати с нормално затворени контакти.

Най-често задавани въпроси за биологично очистване

            Дават се отговори на често задавани въпроси за биологично разграждане

Особености на многостепенни помпи

               Посочват се особеностите на конструкциите на многостепенните центробежни помпи , предимства и недостатъци в сравнение с останалите помпи и сравнение между конструкциите на многостепенните помпи . Дадени са препоръки по приложението на помпите .

Самозасмукващи помпи с ежектор

               Описани са устройството , предимства и недостатъци , препоръки и изисквания при монтаж на самозасмукващи помпи с вграден и изнесен ежектор .

Особености на ПОМПИ с долно засмукване

             Описват се особеностите на основните конструкции помпи с долно засмукване , предимства ,недостатъци, монтаж и препоръки за използване.

Как бактериите очистват отпадните води

           Посочват се механизмите на преработка на отпадни води от специално селектирани бактерии .

Минишахта за монтаж на хидрофорна уредба със сондажна помпа с дебит до 3 m3/h

              Дадени са скици на минишахти за монтиране на хидрофори с потопяема помпа с дебит до 3 m3/h. Да се използва при много твърди почви когато не може да се използва механизация за изкопаване.

Хидрофорна система с директно захранване от водопровод

         Показана е схема на хидрофорна система , захранвана директно от водопровода .

Хидрофорна уредба с междинен резервоар пълнен от сондаж и магистрален водопровод

       Дадена е схема на хидрофорна уредба с междинен резервоар , който се пълни с приоритет от сондаж и при недостиг на вода и от магистрален водопровод .Схемата осигурява максимално използване на капацитета на сондажи с ограничен дебит .

Еднофазна схема на свързване на хидрофорна система към сграда без защитен прекъсвач

           Показана е еднофазна схема на свързване на хидрофорна система към сграда , в която няма монтиран  защитен прекъсвач / дефектнотокова защита / . Защитни прекъсвачи се монтират на всеки самостоятелен контакт в машинното помещение . Допуска се всички двигатели свързани директно към таблото да са с общ защитен прекъсвач .

Трифазна схема на свързване на хидрофорна уредба към сграда без защитен прекъсвач

         Показана е трифазна схема на свързване на хидрофорна уредба към сграда , в която няма монтиран  защитен прекъсвач / дефектнотокова защита / . Защитни прекъсвачи се монтират на изходите към всеки самостоятелен контакт в машинното помещение . Допуска се всички двигатели свързани директно към таблото да са с общ защитен прекъсвач . Остатъчният ток на защитния прекъсвач в този случай се избира според  Електробезопасност .

Хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа

          Дадена е схема на хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от  резервоар , пълнен от сондажа .

Хидрофор с резервоар пълнен от водопровод

            Дадена е схема на хидрофорна уредба с резервоар , пълнен от водопровод .

Машинно до сондаж

           Дадена е скица на машинно помещение до сондаж с висяща  метална тръба , замонолитена на повърхността на терена .

Машинно за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор

           Дадени са скици на машинни помещения за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор и водомерен възел .

Машинно над сондаж

           Дадена е скица на машинно помещение за монтаж на хидрофор над сондажен кладенец . Препоръчва се при меки почви и при наличие на механизация за изкопавана .

Машинно над резервоар от пластмаса

          Предлаганият вариант на машинно над резервоар от пластмаса е удачен при терени с голяма денивелация .

Машинно над шахтов кладенец

        Дават се скици на машинно помещение за монтаж на хидрофор над шахтов кладенец .

Машинно и резервоар от бетон

            Дадена е скица на резервоар и машинно помещение за монтиране на хидрофор . Посочени са технически изисквания към резервоара .

Машинно до кладенец

            Дадени е скици на машинни помещения за хидрофорни уредби до шахтов кладенец .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!