Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да избера СОНДАЖНА помпа и система за управление ?

           

            1 . Избор на работен дебит на помпата

 

            а / при наличие на Протокол от сондажа работният дебит на помпата се избира равен на препоръчания от сондьора или хидрогеолога  - вижте "Сондажните кладенци - алтернатива на централното водоснабдяване на вилните зони " ;

            б / избира се равен на дебита , разрешен от органа , разрешил сондирането - за промишлени сондажи с голям дебит ;

            в / ако няма протокол от сондажа и хидрогеолога и  разрешително за сондиране да се проучи дебита на съседни сондажи и кладенци и да се избере близък до този на съседни сондажи ;

            г / ако няма никаква информация за възможния дебит да се извърши пробно водочерпене с еарлифт или помпа под наем за установяване на реалния дебит по който да се избере окончателно дебита на помпата ;

             д / избира се  дебит на помпата , който би позволил директно водоснабдяване на обекта .

             За еднофамилни къщи и вили :

-        1 m3/ h за вили с 4 обитатели ;

-       2 m3/ h на час за вили с 6 обитатели

ВНИМАНИЕ ! Избира се помпа с максимален дебит  два пъти по - голям от работния.

ВНИМАНИЕ ! За гарантиране охлаждането на помпата и енергийна ефективност дебитът на сондажа трябва да бъде по-голям от 20 % от максималния дебит на помпата

ВНИМАНИЕ ! Максимален коефициент на полезно действие на многостъпални сондажни помпи се получава при дебит от  60%  до 70 % от максималния.

 

       2 . Избор на работно налягане на помпата 

               Работното налягане се избира равно на дълбочината на монтиране на помпата плюс максималната статична височина от нивото на терена до най-високо разположения консуматор или резервоара плюс 15 метра .

                Ако няма протокол от сондьора да се отреже тръбата на 60 см. от дъното на машинното и да се измери дълбочината на сондажа с измервателен датчик . Такъв датчик може да бъде изработен от тежест от 300 до 600 грама ,завързана за здрав капронов конец .Тежестта може да бъде повреден спирателен кран 1" , набор от рибарски тежести или пластмасово шише от боя за коса , напълнено с железни парчета / гайки , болтове , гвоздеи , шайби и др. /. 

 

                ВНИМАНИЕ ! При избрана помпа проверете работната точка  / работен дебит и работен напор  / да е под хидравличната характеристика на помпата - вижте   Определяне на работна точка на помпа             

 

             Дълбочината на монтиране на помпата се определя  от протокола на сондьора или ако няма такъв :

             а / на 3 метра от статичното ниво при пробното водочерпене . При пълно избистряне и спадане на нивото на водата до нивото на засмукване на помпата  помпата се монтира на по - голяма дълбочина през няколко метра .  

             б / Максималната дълбочина на монтиране  е  на повече от 1 метър от дъното при сондажи до 20 метра , на 2 метра при сондажи от 20 до 40 метра , на 3 метра при дълбочини от 40 до 60 метра и на 4 метра при дълбочини от 60 до 100 метра .                                        

               3 . Диаметър на помпата

 

            При диаметър на тръбата от 90 мм до 110 мм се препоръчва използване на 3” потопяеми помпи .              

            При диаметри на тръбата  от 110 до 160 мм се препоръчва използване на 4” потопяеми помпи.

            При диаметри  на тръбата над 160 мм  се препоръчва използване на 4" или 6” помпи .    

       

             4 . Избор на модел на помпата

 

             4 . 1 . Сондажни винтови помпи

             Използват се при малки дeбити до 1,5 m3/h при очаквано наличие на пясък до  300 gr  / m3 . При значително съдържание на пясък се наблюдава значително износване и се налага периодична подмяна на помпената част .

             Допустимото максимално потапяне  е до 15 метра под повърхността на водата / статичното ниво / .

            В хидрофорни системи да се управляват с  механични пресостати с налягане на изключване  до 6 бара .

            ВНИМАНИЕ ! Не се допуска управление с електронни пресостати с изключване по " НУЛЕВ ДЕБИТ " при които при малък дебит

налягането нараства недопустимо  / над 6 бара /, а енергийната ефективност става много ниска .

            ВНИМАНИЕ ! При работа на помпата при въртенето на винта се създават вибрации ,които се предават на тръбата и разрушават пясъчния филтър , поради което предизвикват повишено съдържание на пясък във водата .

 

             4 . 2 . Сондажни многостепенни центробежни помпи

             Тези помпи са най-масово използвани при изпомпване на чиста вода със съдържание на пясък от 50gr / m3 до 150gr / m3 .

              Имат най - висока енергийна ефективност и надежност .

 

             4 . 3 . Сондажни периферни / вихрови / помпи

             Използват се само при много чиста вода без съдържание на пясък при малки дебити до 2 m3/ h при напор до 100м .

             Наличието на пясък води до опасност от блокиране , много бързо износване и постепенно намаляване на напора .

 

            4 . 4 . Потопяеми помпи с долно засмукване

             Използването на помпи 5" с долно засмукване и вътрешно водно охлаждане от изпомпваната вода и  нивоизключвател с микропревключвател се допуска при  диаметър на сондажа или кладенеца над 60 см при максимална дълбочина на потапяне във водата до 10 метра . Предпочитат се при воден стълб над 80 см .

 

           ВНИМАНИЕ !  При диаметър на сондажа значително превишаващ диаметъра на сондажната помпа около многостепенната сондажна помпа да се монтира охлаждащ кожух според предписанията на фирмата - производител за да се увеличи скоростта на водата , охлаждаща двигателя над  0,1 m/s - в противен случай има опасност от прегряване на двигателя и задействане на вградената в него термична защита / ако има такава / . В инструкцията за монтаж на помпата са указани допустимите диаметри , при които помпата може да работи и без кожух . Горното не се отнася до помпи с вътрешно водно охлаждане / с долно засмукване / - IDROGO , SPO , VLE , TOP MULTI II , PLURI II ,SPRING  и др .

 

             Забележка : При монтиране на потопяеми помпи с пластмасови тръби / особено от полиетилен , черни на цвят / поради голямата еластичност при пускане и спиране на помпата се наблюдава значително усукване на тръбата и завъртане на помпата в сондажа , което може да доведе до :

           а / значително износване на корпуса на двигателя , включително до разхерметизирането му при монтиране в стоманени тръби на сондажа . При достатъчен диаметър на сондажната тръба да се монтира предпазен кожух  на помпата .

            б / значително износване на сондажната тръба от пластмаса , включително до пробиването и в мястото на триене на помпата в стената на тръбата - наблюдавани са случаи при пробиване на тръбата в сондажа да нахлуе пясък  и да блокира помпата . Ако е възможно при много тънка обсадна тръба от  PVC около помпата да се монтира предпазен кожух от PVC тръба или в най-долната част на двигателя на помпата да се бандажира предпазен пръстен от  самовулканизираща се лента Бишоп с дебелина от 4 до 5 мм ..   

 

            5 . Избор на вертикална тръба - за сондажи с дълбочина до 120 метра .

 

             Диаметърът на тръбата се избира равен на изходния диаметър на помпата .

            За предпочитане е използване на тръби от полипропилен при дълбочина на сондажа до 120 метра , когато максималното налягане на помпата е до 90% от работното налягане на тръбата .

             По изключение се допуска използване на  полиетиленова тръба  с работно налягане 10 бара при дълбочини до 40  метра и максимален напор на помпата до 80м .

              ВНИМАНИЕ ! Преди монтиране полиетиленовата тръба да се изправи чрез изпъване на слънце или напълване с вода между 90 0С и 100 0С.

 

            6 . Избор на тип и сечение на захранващия кабел .

 

             По правило да се спазват препоръките и предложения кабел от производителя на помпата .

             Ако няма фирмени препоръки да се изпозват кабели с неопренова , каучукова или винилитова изолация  като надежността спада по реда на изброяването .Препоръчват се кабели марка RV-K

             ВНИМАНИЕ ! Спадът на напрежение на клемите на двигателя при номинален режим не трябва да надвишава 4%.

              ВНИМАНИЕ ! Сечението на кабела се избира такова , че спадът на напрежение от таблото за управление до двигателя да не надвишава 4% .

             Ориентировъчно могат да се използват таблици с допустима дължина на кабела при зададено сечение и дадена мощност на двигателя .

              За монофазни потопяеми помпи 4"с кондензатор изнесен на повърхността / монтиран в таблото за управление / допустимите дължини на кабели според препоръки на фирма GRUNDFOS са дадени в таблица 1 за допустим спад на напрежение 4 % .

               Таблица 1

 мощност,kw

1 ~ 230V

4х1,5mm2 4х2,5mm2 4х4mm2 4х6mm2 4х10mm2 In[A]
0,37 111 185  295 440 723  4
0,55 80 133 211 315 518  5,8
0,75 58 96 153 229 377  6,5
1,1 48 79 127 190 190  7,3
1,5 34 57 92 137 228 10,2
2,2   43 68 102 169 12

           Допустимите дължини на кабели за трифазни 4" помпи по препоръки на фирма GRUNDFOS са дадени в таблица 2 за допустим спад на напрежение 4 % .

                 Таблица 2 

мощност,kw

3x400v,50Hz 

4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 4x16mm2 4x25mm2 In[A]
0,37 768             1,4
0,55 489 811           2,2
0,75 416 691           2,3
1,1 281 467 744         3,4
1,5 219 363 579 862       4,2
2,2 153 254 405 605 997     5,5
3,0 113 188 300 447 736     7,9
4,0 89 147 235 350 578 909   9,6
5,5 64 106 169 251 414 651 992 13,7
7,5 47 79 126 178 309 485 737 18,8

           

               ВНИМАНИЕ ! За еднофазни помпи монтирани във вилни зони и отдалечени от трафопоста обекти преди закупуване  на помпата и кабела измерете захранващото напрежение на таблото при включени консуматори с мощност 2 пъти по-голяма от мощността на двигателя на помпата :

               а/ ако напрежението е над 220 волта използвайте данните от таблица 1.

               б/ ако напрежението е от 215 волта  до 220 волта изберете сечение на кабела с една степен по-голямо от това в таблица 1.

               в/ ако напрежението е от 210 до 215 волта :

               - изберете помпа от серията SQ и кабел със сечение с една степен по-голямо от това в таблица 1 .

               -  изберете сечение с две степени по-голям от даденото в таблица 1 за помпи с асинхронни двигатели .

               г / ако напрежението е от 200 до 210 волта монтирайте помпа  от серията SQ  с кабел със сечение с една степен по -голямо от това в таблица 1   и не закупувайте помпа с асинхронен двигател , докато не ремонтирате електрозахранването или закупите стабилизатор с 3 пъти по-голяма мощност от мощността на помпата .  

               ВНИМАНИЕ ! Стабилизаторът на напрежение трябва да има филтър , който да гарантира синусоидална форма на напрежението .   

 

              7 . Управление и защити              

 

              Електрозахранването на помпите трябва да отговяря на изискванията посочени в Електробезопастност .

              ВНИМАНИЕ ! По правило да се използват табла за управление и защита препоръчани от фирмата производител на помпата .

               Ако няма такова фирмено табло да се изработи табло със степен на защита не по-ниска от IP55 като се предвидят :

 

               7 . 1 . Блокировки долно и горно  ниво с релета за ниво с електроди  или електрически поплавъци  .
                 

 

                7 . 2 . Термична защита от претоварване и къси съединения .

                Може да се реализира с  моторен прекъсвач или с автоматичен прекъсвач плюс термична защита към контактора .

 

                7 . 3 . Защита от несиметрия , отпадане на фаза и смяна на фазова поредност - само за трифазни помпи .

 

                7 . 4 . Защита „НУЛЕВ ДЕБИТ”.

                а /  Електронни пресостати  или електронна защита ”НУЛЕВ ДЕБИТ” „ SPIN”.

                ВНИМАНИЕ ! Тази защита  не задейства при дебит на сондажа над 140 l / h и не може да се използва вместо РЕЛЕ НИВО . Може да предпази помпата само от повреда на механичния пресостат , кондензатора , блокиране и неразвъртане при ниско напрежение .

                б / релета и табла  за защита на празен ход по фактор на мощността / косинус Фи / .

                в/ датчици  " НУЛЕВ ДЕБИТ " при дебити над 6 m3/h .

 

                7 . 5  . Защита "Остатъчен ток" / дефектнотокова защита / с остатъчен ток на задействане 30 mA - задължителна при потопяеми помпи работещи във водоеми с достъп на хора и животни .

 

                 ВНИМАНИЕ ! Ако желаете помощ при избора на подходяща помпа и система за управление кликнете на  ЗАПИТАЙ ЗА ОФЕРТА  на някой от продуктите от съответната категория и изпратете Вашите изисквания !

 

                ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! При електрозахранване с електроагрегат електрическата мощност на помпата Ртрябва да бъде от 2,5 до 3,5 пъти по-малка от мощността на агрегата . В каталозите на помпите най-често се означава механическата мощност Р2 на помпата , която е около 0,7 Р1.

 

               8 . Подготовката на строителната част да се извърши по препоръките дадени в "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ", "Машинно над сондаж " или " Минишахта за монтаж на сондажни помпи с електронен пресостат " .

 

                За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ .

               

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!