Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Повреди при самонапомпващи хидрофори

           Основните причини за повреди на самонапомпващите хидрофори се дължат на натрупване на варовик и други твърди вещества върху възвратните вентили и частично или пълно запушване  на тесни отвори във водопроводните прибори / манометри , пресостати , аератори и др./ . 

 

            І . Блокиране на възвратния вентил на аератора в затворено положение поради натрупване на варовик при схема с възвратен вентил на входа на помпата / фиг .1а . /.

самонапомпващ с вентил на входа на помпата

                                 фиг.1а

            В този случай по време на засмукване на вода от хидрофора в аератора не постъпва въздух и той остава пълен с вода . При това през аератора тече непрекъснато вода от хидрофора към смукателната част на помпата . При намалена консумация на вода и повишаване на налягането до налягане на изключване ризкл пресостатът изключва помпата . При изключване на помпата поради липсата на въздух в аератора в хидрофора не постъпва въздух и наличния в хидрофора въздух постепенно се разтваря във водата . При намаляване на въздуха в хидрофора намалява регулиращия му обем и нараства броят на включванията и изключванията . В граничния случай при пълно отсъствие на въздух помпата се включва и изключва непрекъснато и налягането в системата спада под налягането на включване Рвкл . При чести включвания нарастват загубите в двигателя и се повишава температурата му - добре оразмерена термична защита на двигателя задейства и изключва двигателя . Ако няма термична защита двигателят може да изгори.   

                                        

       ІІ . Блокиране на възвратния вентил на аератора І  в частично отворено положение / фиг.2 /.

 

                                                      фиг.2

           От възвратния вентил започва да капе и по-късно да тече вода , което може да доведе до наводняване на помещението на хидрофора . 

            ВНИМАНИЕ ! При натрупване на варовик на възвратния вентил на аератора да се демонтира и да се почисти с препарати  , разграждащи варовика или да се подмени .

 

            ІІІ . Блокиране на възвратния вентил на смукателя 4 в частично отворено положение .

 

            В този случай при достигане на налягане на изключване Ризкл и изключване на помпата под действие на сгъстения въздух в хидрофора част от водата в хидрофора постъпва в сградата , а  друга част от водата през помпата и през аератора се връща във водоизточника .

            При непрекъснато електрозахранване помпата се включва и изключва непрекъснато , даже и когато няма консумация на вода в сградата .

            При временно изключване на електрозахранването водата от сградната инсталация , хидрофора  и помпата се връща във водоизточника . При възстановяване на електрозахранването помпата заработва „НА СУХО” и ако няма електронна защита от „НУЛЕВ ДЕБИТ” аварира - напуква се челното уплътнение , деформира ежектора и направляващия апарат и работното колело започва да трие в направляващия апарат . 

 

           ВНИМАНИЕ ! Авария на възвратния вентил на входа на помпата води до авария на помпата - желателно е да се монтира "Електронна защита”НУЛЕВ ДЕБИТ” SPIN". 

 

        ІV . Блокиране на възвратния вентил на аератора в затворено положение при хидрофор с възвратен вентил на изхода на помпата / фиг .3 б / .

 

                             фиг.3

           След изключване на помпата при достигане на налягането на изключване Ризкл водата от хидрофора се връща през помпата в резервоара . Ефектът е същия както в т.ІІ.

 

            V . Блокиране на аериращия клапан 8 на нагнетателната тръба на потопяемата помпа и при повишаване на статичното и динамично ниво на водата в кладенеца / фиг . 4 / .

 

                   Фиг.4

           И в двата случая след спиране на помпата в нагнетателната тръба не постъпва въздух и спира напомпването на хидрофора  . При постепенното намаляване на въздуха в хидрофора нараства броят на включванията на потопяемата помпа , при която най често допустимият брой на включванията е 20 . При добра термична защита помпата се изключва . 

 

          VІ . Блокиране на възвратния вентил 4 на нагнетателната тръба на потопяемата помпа в  частично отворено положение .

 

          При изключване на помпата при достигане на налягане на изключване Ризкл водата от хидрофора се връща през помпата в кладенеца . При малко частично отваряне на възвратния вентил 4 помпата се включва често , когато няма никаква консумация в сградата .

          При голямо отваряне или счупване на възвратния вентил голямото количество вода , която се връща от сградната инсталация и хидрофора през помпата в кладенеца могат да развъртят помпата в обратна посока и тя да премине в турбинен режим .

          При включване на пресостата при достигане на налягането на включване Рвкл двигателят на помпата в първия момент трябва да работи в режим на реверс .

          При трифазните асинхронни двигатели при такъв режим нарастват съществено загубите и прегряването на двигателя - при правилно избрана термична защита двигателят се изключва .

          При еднофазните асинхронни двигатели режим на реверс най-често не може да се осъществи  , двигателят не може да се развърти токът е значителен и термичната защита изключва двигателя .


           VІІ . Частично запушване на входния отвор на механичния пресостат

 

           При постепенното запушване на входния отвор се забавя постъпването на вода към мембраната на пресостата и налягането в 

 мембраната е по- ниско от налягането на хидрофора - пресостатът започва да изключва със забавяне .След изключване на пресостата  налягането в мембраната се запазва високо много по-дълго след като налягането на хидрофора е спаднало под налягането на включване Рвкл и през времето на забавяне на включването голяма част от въздуха се изхвърля от хидрофора във водопроводната инсталация . Потребителят забелязва изхвърляне на голямо количество въздух  . При продължаващо по-пълно запушване на отвора на пресостата потребителят забелязва , че при отваряне на кран налягането и дебита започват да спадат видимо и да се възстановяват със забавяне , което непрекъснато нараства .

 

           ВНИМАНИЕ ! Забележимо намаляване на налягането при отваряне на кран е признак на авария - потърсете и отстранете аварията веднага или веднага потърсете КОНТАКТИ .

           При пълно запушване на отвора  пресостатът не изключва дълго време след като налягането в хидрофора е достигнало налягането на изключване Ризкл  даже и при „НУЛЕВ ДЕБИТ” - водата в помпата се нагрява недопустимо до изпаряване , челното уплътнение и пластмасовите детайли деформират и помпата аварира .

 

           VІІІ . Запушване на входния отвор на манометъра – манометърът блокира и най-често показанията му са по-високи от действителните .

 

           Повредените манометри не се ремонтират , а се подменят с нови .

           ВНИМАНИЕ !

           1 . Ефикасна защита на хидрофора от повреди поради натрупване на варовик и механично замърсяване е използването на електронни пресостати !

           2 . В райони с варовита вода и вода с голямо количество механични примеси възвратните вентили и механичните пресостати да се подменят на всеки две години !

 

   При необяснени неизправности  търсете КОНТАКТИ. 

 

 

 

 

 

                     

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!